فصل ششم: تذکرات واخطارها
تذکرات به نیروهای مسلح ایران
حفظ اتحاد نیروها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حفظ اتحاد نیروها

حفظ اتحاد نیروها

‎ ‎

‏ ‏

توجه به تفرقه انگیزیهای دشمن

‏اینهایی که هی نق می زنند، چه می کنند؟ چه غلطی می کنند؟ کدام از اینها‏‎ ‎‏رفته در جبهه؟ این نقشه است. شمایی که الآن ان شاءالله ، وارد می شوید‏‎ ‎‏در ارتش و در جهات بالای ارتش، این نقشه را توجه بکنید. شما که افسر‏‎ ‎‏هستید، این نکته ها را باید توجه بکنید که می خواهند شما را از مردم جدا‏‎ ‎‏کنند، روحانیون را هم از مردم جدا کنند. بعد مردم وقتی که نه قدرت‏‎ ‎‏روحانی دارند و نه قدرت ـ‌عرض می کنم که‌ اسلحه ای دارند یک کاری‏‎ ‎‏بکنند، یک کودتایی بکنند، تمام کنند قضیه را. مسأله این است.(598)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد اختلاف توسط دشمن

‏اختلاف نباشد بین شما. گوش به اشخاصی که ایجاد اختلاف می کنند‏‎ ‎‏ندهید. و همه همصدا با هم توجه کنید به خدای تبارک و تعالی.‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ که مأیوس شدند از اینکه با جنگ و با حملۀ نظامی‏‎ ‎‏بتوانند کاری بکنند، دست به شیطنت زده اند و می خواهند شماها را از‏‎ ‎‏هم جدا کنند و اختلاف بین شما بیندازند.(599)‏

15 / 9 / 59


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 357

مراقبت از تفرقه افکنان

‏شیاطین، دشمن شما هستند. و آن شیاطینی که دشمن شما هستند،‏‎ ‎‏بیکار ننشسته اند. دائماً مشغول نقشه هستند. نقشه های نظامی‏‎ ‎‏آنقدرها تأثیر ندارد. آن که تأثیر دارد نقشه هایی است که با آن نقشه ها‏‎ ‎‏شما را از باطن و از داخل پوسیده کنند. و شما را پیش ملت از چشم‏‎ ‎‏ملت بیندازند. و پشتیبانی ملت را از شما بردارند. نقشه این است که‏‎ ‎‏اوّلاً بین خود ارتش تا می توانند اختلاف ایجاد کنند. تا می توانند بین‏‎ ‎‏سران ارتش، اگر توانستند بین سران و پایینترها، تا آخر، هر جا‏‎ ‎‏توانستند اختلاف ایجاد کنند. و بین ارتش و سپاه پاسداران اختلاف‏‎ ‎‏ایجاد کنند. هر یک را پیش چشم دیگری از چشم دیگری بیندازند.‏‎ ‎‏این طایفه را بگویند که اینها تعهد به اسلام ندارند. آن طایفه را بگویند‏‎ ‎‏که آنها اطلاعاتی ندارند. سرخود هستند. نظم ندارند. تمام این مسائل‏‎ ‎‏برای اینکه شما را فقط از بین ببرند نیست؛ اساس اسلام است. آن چیزی‏‎ ‎‏که آنها فهمیده اند و امروز احساس کرده اند این است که اسلام است که‏‎ ‎‏آنها را عقب نشانده. اسلام است که این قشرهای مختلف را با هم‏‎ ‎‏مجتمع کرده است. اسلام است که قطره ها را به صورت یک سیل‏‎ ‎‏خروشان درآورده. آنها اساس مطلبشان این است که به اسلام صدمه‏‎ ‎‏وارد کنند. و امروز همۀ ملت از نظامی و قوای مسلَّح گرفته تا بازاری و‏‎ ‎‏دانشگاهی و همه جا، زارع و کارگر و کارمند و همۀ قشرهای ملت، اینها‏‎ ‎‏امروز باید پاسدار اسلام باشند. اسلام عزیز امروز به ما سپرده شده‏‎ ‎‏است. و شما باید این اسلام را نگه دارید و به نسلهای آتیه بسپارید.(600)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

افتراق نیروهای مسلح، توطئه دشمن

‏این را باید توجه بکنند آقایان که در بین این ارگانهایی که هست، مثل‏‎ ‎‏سپاه پاسداران، مثل ارتش، مثل کمیته ها، مثل دادگاهها و همۀ این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 358

‏جاهایی که بعد از انقلاب به عنوان و اسم یک گروهی پیدا شده است،‏‎ ‎‏شیاطین ننشسته اند که اینها خالص باشند. در بینشان افرادی نفوذ‏‎ ‎‏کرده اند و به واسطه آن نفوذ، کارهایی در آنجا انجام می دهند، برای‏‎ ‎‏اینکه روحانیین را و همین طور پاسدارها را و همین طور کسان دیگر‏‎ ‎‏را یا به جان هم بریزند و یا منزوی کنند. الآن روزی شاید بیشتر از‏‎ ‎‏صد‌تا گاهی سیصد تا گاهی دویست تا نامه برای من می رسد، با اینکه‏‎ ‎‏من کاره ای نیستم، و در آن شکایت می کنند، شکایات از همۀ این‏‎ ‎‏ارگانهایی که هست. من نمی خواهم بگویم شکایات همه صحیح‏‎ ‎‏است، بسیاریش هم نامربوط زیاد توی آن هست، لکن باید این مطلب‏‎ ‎‏که یک توطئه ای هست برای شکایت درست کردن.(601)‏

3 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت از نفوذ ضدانقلاب در جبهه

‏باید فرماندهان و همۀ افراد قوای مسلح، با کمال دقت مواظب باشند تا‏‎ ‎‏ضد انقلاب در سنگرهای آنان و در جبهه ها نفوذ نکنند و با تبلیغات‏‎ ‎‏باطل خود جنگنده های نیرومند ما را تضعیف ننمایند. و اگر کسانی به‏‎ ‎‏چنین اعمال خیانت باری دست زدند، همه موظف هستند آنان را‏‎ ‎‏دستگیر نموده تسلیم فرماندهان کنند تا به دادگاه تسلیم نمایند.(602)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه افکنان، مأمورین دشمن

‏اگر خدای نخواسته، شخص یا گروههایی در بین شما ارتشیان یا سپاه‏‎ ‎‏پاسداران یا سایر کسانی که در جبهه هستند، تبلیغ کردند که ملت با شما‏‎ ‎‏نیست یا یک قشری از ملت با شما نیست، یا روحانیت با شما نیست،‏‎ ‎‏اینها اشخاصی هستند که نمی خواهند این مملکت به سر‌و‌سامان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 359

‏خودش برسد. شما توجه کنید و خودتان حکم کنید. تلویزیون را،‏‎ ‎‏رادیو را باز کنید و خودتان ببینید که سرتاسر کشور همۀ قشرها از زن‏‎ ‎‏و مرد و جوان و نورس، همۀ آنها اظهار پشتیبانی می کنند و عمل‏‎ ‎‏می کنند به این اظهار. برای ارتش ما، هم به حسب تظاهر اظهار‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند و هم به حسب عمل. این کسانی که در این قشرهای‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی و یا سپاه پاسداران چیزهایی می گویند که بر‏‎ ‎‏خلاف آن چیزی است که وجدان خود شما و چشم و گوش خود شما‏‎ ‎‏شاهد آن است، بدانید که اینها مصلحت شما را نمی خواهند. اینها یا‏‎ ‎‏جاهلند و یا مأمور. یا مأمور این هستند که بین ارتش و قشرهایی که‏‎ ‎‏در خود ارتش هست اختلاف ایجاد کنند، و بین ارتش و پاسداران‏‎ ‎‏مخالفت ایجاد کنند، و یا اشخاص جاهلی هستند که با جهالت‏‎ ‎‏خودشان صدمه بر این کشور اسلامی می زنند.‌... البته در همۀ قشرها‏‎ ‎‏اشخاص فاسد هستند و نفوذ کرده اند و می خواهند بین شماها‏‎ ‎‏اختلاف بیندازند، و نتیجۀ اختلاف را خودشان یا اربابانشان ـ‌که آن‏‎ ‎‏اَبَرقدرتها هستند‌ ببرند.‏

‏     ‏‏ما امروز دشمنهای زیاد داریم و بعدها هم این دشمنها هستند. شما‏‎ ‎‏آن سیلی که به اَبَر قدرتها زدید، در طول تاریخ کسی نزده است. متوقع‏‎ ‎‏نباشید که آنها بنشینند و تماشاچی باشند. آنها مشغول فعالیت هستند.‏‎ ‎‏بتوانند، با قوای نظامی به ما حمله می کنند، نتوانند، با تبلیغات سوء در‏‎ ‎‏داخل کشورمان به ما حمله می کنند. اختلاف می اندازند بین اینها.(603)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با تفرقه افکنان

‏عزیزان من! توجه کنید که افرادی از خدا بیخبر می خواهند شما را از‏‎ ‎‏هم جدا کنند و بدین وسیله ملت را از تمامی شما جدا و سپس انقلاب‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 360

‏را به تباهی بکشند و کشور را اسیر ابرقدرتها کنند. با تمام توان از‏‎ ‎‏وسوسه های شیطانی این وابستگان به شرق و غرب بپرهیزید و با آن‏‎ ‎‏مبارزه نمایید. قوای مسلح از هر قشری که هستند، در حالی که باید‏‎ ‎‏دارای دید سیاسی باشند و هرگز کورکورانه عمل نکنند، نباید در‏‎ ‎‏اموری که سیاست بازان در آن دخالت دارند داخل شوند، زیرا اگر در‏‎ ‎‏امور سیاسی وارد شوند ناچار کسانی که در فن سیاست ورزیده‏‎ ‎‏شده اند بین آنان اختلاف ایجاد کرده و هر گروه از آنان را به یک طرف‏‎ ‎‏کشیده و شیرازۀ ارتش را که تنها با انسجام کامل است که می توانند به‏‎ ‎‏کشور خود خدمت نمایند از بنیان به هم می زنند و نتیجۀ نهایی خود را‏‎ ‎‏که اسارت کشور است به دست می آورند. شما ای قوای مسلح عزیز‏‎ ‎‏که عازم خدمت به میهن خود هستید! با ورود در بازیهای سیاسی‏‎ ‎‏ناچار از خدمت به میهن عزیز خود بازمانده و به سوی شرق یا غرب‏‎ ‎‏کشیده خواهید شد. بازیهای سیاسی است که شما را به یک گروه‏‎ ‎‏نزدیک و از یک گروه دور می سازد و شما را نسبت به یک قشر ملت‏‎ ‎‏بدبین می کند و پس از اختلاف ضربۀ خود را می زند.(604)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت تفرقه افکنان

‏اگر بنا شود که ـ‌خدای نخواسته‌ در قوای مسلح، به واسطۀ تبلیغات‏‎ ‎‏سوئی که گاهی به اغراض فاسدی می شود، یک اختلافی پیدا بشود،‏‎ ‎‏این موجب این می شود که عنایت خدای تبارک و تعالی ـ‌خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌ برگردد و باز همان ابتلائات و همان بساطی که دیدید در‏‎ ‎‏طول تاریخ بر این ملت واقع شد ـ‌خدای نخواسته‌ عود کند. بر همۀ‏‎ ‎‏شما، بر همۀ ما و بر همۀ ملت است که وحدت کلمه را همان طوری که‏‎ ‎‏تا حالا بحمدالله حفظ کرده اند، از این به بعد هم حفظ کنند و به حرف‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 361

‏مفسدها که برانگیخته از همان ابرقدرتها هستند، هیچ گوش ندهند و‏‎ ‎‏چنانچه در بینشان یک افراد فاسدی پیدا شد که بخواهند تفرقه ایجاد‏‎ ‎‏کنند، آنها را نصیحت کنند و اگر گوش نکردند، به فرماندهان معرفی‏‎ ‎‏کنند، تا آنها را به دادگاه ببرند و نگذارند که ـ‌خدای نخواسته‌ این‏‎ ‎‏انسجامی که الآن بین همه هست، گسیخته بشود.(605)‏

1 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ اتحاد ارتش و سپاه

‏من از همۀ شما دوستان، از همۀ شما برادران ارتشی ایران و پاسداران‏‎ ‎‏ایران می خواهم که توجه داشته باشید که در بین خودتان ـ‌خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌ یکوقت اختلافی حاصل نشود. شما گمان نکنید که‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ دست برداشته اند و امروز شما را به حال خود‏‎ ‎‏گذاشته اند. آنها هر روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که‏‎ ‎‏ـ‌شما را با هم اختلاف ایجاد کنند‌ بین شما اختلاف ایجاد کنند و آنها‏‎ ‎‏بهره بردارند. شما می بینید که در هر جایی که سپاه پاسداران و ارتش و‏‎ ‎‏سایر قوای مسلح با هم می شوند، پیروزی عظیم نایل می شود. شما‏‎ ‎‏می بینید که وحدت کلمه، شما را بر همۀ قدرتهای جهان پیروز کرد.‏‎ ‎‏شما می بینید که این طعمه ای که در دهان امریکا بود و اسمش «ایران»‏‎ ‎‏بود، با وحدت کلمه از دهان او بیرون کشیدید و استقلال را برای‏‎ ‎‏خودتان تثبیت کردید. شما می بینید که اگر یک اختلاف بین شما بیفتد‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی نظر عنایت را بردارد و آن روز همان خواهد شد‏‎ ‎‏که در زمانهای سابق بر ایران می گذشت. همه بهوش باشید! زن و مرد،‏‎ ‎‏جوان و پیر، همه بهوش باشید! ارتش و غیر ارتشی بهوش باشید که‏‎ ‎‏مبادا رخنه کنند این اشخاصی که فاسد هستند رخنه کنند بین شما و‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ اختلاف ایجاد کنند! با هم باشید و «ید واحده»‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 362

‏باشید «عَلیٰ مَنْ سِوٰاکُمْ»؛ چنانچه دستور است. تفرقه پیدا نکنید و با‏‎ ‎‏هم اعتصام به «حبل الله » کنید و در راه خدا به پیش بروید که شما‏‎ ‎‏پیروزید.(606)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت فرماندهان در حفظ وحدت

‏قوای مسلح است که در این حال که هجوم اجانب را می بینیم و مبتلا به‏‎ ‎‏توطئۀ قدرتهای شیطانی هستیم، اهمیتش بیشتر از هر وقت و هر‏‎ ‎‏چیزی است. باید تمام فرماندهان و افراد ارتش و سپاه و بسیج و‏‎ ‎‏عشایر و قوای نظامی و انتظامی توجه خاص به این امر حیاتی داشته‏‎ ‎‏باشند. و اگر خدای نکرده این قشرهای متعهد عزیز با دست‏‎ ‎‏جنایتکاران و توطئه چینان، مبتلا به اختلاف شوند، و هر یک خود را‏‎ ‎‏محور قرار دهند، مطمئن باشند که شیطانها و شیطان بزرگ در آنان‏‎ ‎‏رخنه کرده و طولی نخواهد کشید که همه به تباهی کشیده شوند و‏‎ ‎‏شکست برای آنان حتمی است. و با شکست آنان اسلام در اینجا و‏‎ ‎‏سایر مناطق به شکستی مبتلا می شود که قرنها جبران پذیر نیست.‏‎ ‎‏برادران مسلح، عزیزان ملت، پشتوانه های اسلام و جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏بهوش باشید که شیاطین در کمینند و کوچکترین غفلت شما‏‎ ‎‏بزرگترین فاجعه را برای ملت و اسلام به بار می آورد. خداوند کریم و‏‎ ‎‏رحیم همۀ ما را از شرّ آنان حفظ فرماید.(607)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم کارآیی اختلافات

‏دشمنان ما خیلی کارها علیه ما کردند، اختلافات داخلی را به وجود‏‎ ‎‏آوردند فایده نکرده، جنگ را بر ما تحمیل کردند و باز هم ما را رها‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 363

‏نمی کنند.(608)‏

4 / 3 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 364