فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس
تبلیغات خودی
رسانه های گروهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رسانه های گروهی

رسانه های گروهی

‎ ‎

‏ ‏

وظیفه رادیو و تلویزیون در نقل اخبار

‏رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صددرصد صحت‏‎ ‎‏آن ثابت می باشد و برای عدم اضطراب و تشویش اذهان، اخبار را از‏‎ ‎‏غیر منابع موثق نقل ننمایند.(526)‏

1 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه مطبوعات در نشر اخبار

‏روزنامه ها در وضع فعلی موظفند از نشر مقالات و اخباری که قوای‏‎ ‎‏مسلح را تضعیف می نماید جداً خودداری نمایند؛ که امروز تضعیف‏‎ ‎‏این قوا عقلاً و شرعاً حرام و کمک به ضد انقلاب است.(527)‏

1 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز رسانه ها از‌تضعیف قوای‌مسلح

‏ناطقها، نویسنده ها، روزنامه نویسها و همۀ مطبوعات، رادیو و تلویزیون،‏‎ ‎‏همۀ اینها باید امروز دنبال این باشند که پیروزی حاصل بشود. ننشینند‏‎ ‎‏هی اشکال بکنند و هی تضعیف بکنند قوای انتظامی ما را.(528)‏

25 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بیان اهداف انقلاب

‏وقتی که پای تبلیغات می آید، ایران را یک کشور جنایتکار، به صورت‏‎ ‎‏یک کشور جنایتکار، وحشی، غیر متمدن و امثال ذلک در خارج‏‎ ‎‏نمایش می دهند. متاع خودشان را خوب نشان می دهند. مَثَلش همین‏‎ ‎‏نطق صدام است در کنفرانس طائف که هشتاد دقیقه ـ‌از قراری که‏‎ ‎‏گفتند‌ نطق کرده است و سرپوش روی جنایات خودش گذاشته‏‎ ‎‏است، و خودش را یک دلسوز به ملت عراق و عرب نمایش داده و‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 314

‏مظلومانه دولت خودش را معرفی کرده است؛ و افرادی هم که در آنجا‏‎ ‎‏بودند یک جمعیشان که وابسته به همانجا هستند که صدام هم وابسته‏‎ ‎‏است، آنها هم تأیید مطالب او را کردند؛ این همه جنایاتی که این‏‎ ‎‏شخص بر کشور ما و بر ملت و بر بچه های ما و پیرزنها و جوانهای ما‏‎ ‎‏کرده است به صورت یک کار مترقی، یک کاری که برای اسلام، برای‏‎ ‎‏عرب فایده داشته است! و ما مع الأسف نتوانستیم که متاع خوبی که‏‎ ‎‏داریم، متاعی که در هیچ کشوری نیست، با تمام کمبودهایی که این‏‎ ‎‏کشور دارد و تمام آشفتگیهایی که در اطراف این کشور به دست‏‎ ‎‏ضدانقلابیین و منحرفین انجام می گیرد، و با تمام اموری که بر خلاف‏‎ ‎‏مقررات اسلامی به دست بعضی منحرفین انجام می گیرد و به گردن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می گذارند، ما نتوانستیم که این متاع را به دنیا‏‎ ‎‏معرفی کنیم که ما چرا انقلاب کردیم؛ ملت ما چرا انقلاب کرد و چرا‏‎ ‎‏رژیم سابق را کنار گذاشت؛ و چه می خواهد، مقصد ملت ما چه‏‎ ‎‏ست، در راه چه هست، می خواهد چه بکند ملت.(529)‏

16 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضعف تبلیغات ما در جنگ

‏اگر ما راجع به همین جسارت عراق و حملۀ عراق تبلیغات کرده‏‎ ‎‏بودیم و فرستاده بودیم به اطراف دنیا که این جانور چه می کند با این‏‎ ‎‏انسانها این عشّاق اسلام، وضع ما اینطور نبود که دولتها بتوانند بگویند‏‎ ‎‏که این ملت کذاست. این برای این است که ما نتوانستیم این کار را‏‎ ‎‏بکنیم. همان صدام معروف، گروههایی را در همۀ کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏و بسیاری از کشورهای خارج از اسلام فرستاد و به ضد ما تبلیغات‏‎ ‎‏کردند؛ و این جنگ تحمیلی خلاف اسلام و خلاف انسانیت را آنها‏‎ ‎‏عکس نمایش دادند، گفتند: ایران اوّل شروع کرد! در صورتی که همۀ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 315

‏اشخاصی که اطلاع دارند یا گوش به رسانه های گروهی خارج هم‏‎ ‎‏دادند این معنا را می دانند، آنها هم اعلام کردند که بی خبر آنها حمله‏‎ ‎‏کردند به ما. اینکه آنها جرأت این معنا را دارند و با کمال بی حیایی این‏‎ ‎‏مسأله را طرح می کنند، برای این است که ما متاع خودمان را تبلیغ‏‎ ‎‏نکردیم، و تجاوزات دیگران را بر خودمان تبلیغ نکردیم. و آنها به‏‎ ‎‏خیال اینکه بسیاری غافل از این معنا هستند، شروع کردند تبلیغ کردن‏‎ ‎‏و ما را معرفی کردن که اول آنها به ما حمله کردند، و ما حق خودمان را،‏‎ ‎‏دفاع از خودمان می خواهیم بکنیم! اینها برای ضعف تبلیغات ماست.‏‎ ‎‏و قدرت آنها بر دروغ گفتن؛ و ضعف ما در راست گفتن.(530)‏

16 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هماهنگی در تبلیغات

‏ما باید در همۀ امور هماهنگی را حفظ نماییم، مخصوصاً هماهنگی‏‎ ‎‏در تبلیغات که از اهم امور است باید بیشتر حفظ شود. باید سعی کنید‏‎ ‎‏وحدت و هماهنگی را به صورتی حفظ نمایید که هر گونه تبلیغات‏‎ ‎‏سوء را از بین ببرید.‏

‏     می دانید که سلاح تبلیغات، برنده تر از کاربرد سلاح در میدانهای‏‎ ‎‏جنگ است؛ باید از اسلحه تبلیغات آنها بیشتر ترسید و متأسفانه ما در‏‎ ‎‏این زمینه ضعیف هستیم. ما باید روحیۀ خود را تقویت کرده و با تمام‏‎ ‎‏وجود این را بپذیریم که می توانیم روی پای خودمان بایستیم.(531)‏

25 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات ایران و ناکامی صدام

‏صدام با تمام قوا کوشش کرد به اینکه سران کشورهای غیر متعهد را‏‎ ‎‏در بغداد جمع کند و این جمهوری اسلامی و این قدرت اسلام در این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 316

‏گوشۀ دنیا باعث شد که سران کشورها توجه کنند و دست رد به سینۀ‏‎ ‎‏صدام بزنند. بعد هم با کمال وقاحت می گوید: من برای اینکه وحدت‏‎ ‎‏اسلامی محفوظ باشد، از او گذشتم؛ پس خوب است وزرای خارجه‏‎ ‎‏بیایند اینجا! آن هم هر چه توانست این ور، آن ور زد و به دریوزگی‏‎ ‎‏فرستاد افراد را به همه جا، منتهی به این شد که حالا باز اعلام کرده‏‎ ‎‏است که نه، ما برای وحدت مسلمین از این مطلب هم گذشتیم. و من‏‎ ‎‏عقیده ام این است که ایشان برای وحدت مسلمین به جهنم برود!(532)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم جبران تبلیغات مسموم

‏بر روحانیون محترم و نویسندگان و گویندگان متعهد لازم است که در‏‎ ‎‏فرصتهای مناسب و در محضر مسلمانان، به جبران تبلیغات مسمومی‏‎ ‎‏که از وسایل ارتباط جمعی وابسته به امریکا و اسرائیل، به‏‎ ‎‏شایعه افکنی و دروغ پردازی بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏اشتغال دارند، از اسلام و انقلاب اسلامی ایران دفاع نمایند، و چهرۀ‏‎ ‎‏واقعی آن را به جهانیان معرفی نمایند. و دستاوردهای اسلامی را که با‏‎ ‎‏جهاد بی امان ملت متعهد ایران، با همۀ گرفتاریها و کارشکنیهای‏‎ ‎‏دشمنان اسلام در داخل و خارج، نصیب کشورشان شده است، یادآور‏‎ ‎‏شده و ملتها را آماده کنند. و از تهمتهایی که از ناحیۀ بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏به این ملت زده شده است پرده بردارند و نقشه ها و توطئه های امریکا‏‎ ‎‏و وابستگان به آن را افشا کنند. از هجوم ارتش صدام عفلقی به امر‏‎ ‎‏امریکا و پشتیبانی کشورهای وابسته به آن، جهانیان را با خبر‏‎ ‎‏کنند.(533)‏

29 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 317

وظیفه خبرگزاری جمهوری اسلامی

‏آنچه در خبرگزاریها مهم است کیفیت آن است؛ زیرا هر کدام که به‏‎ ‎‏راستی و راستگویی نزدیکتر باشند، شوق انسان را به گوش دادن‏‎ ‎‏بیشتر می کنند. در جمهوری اسلامی، باید صادقانه تمامی اخبار و‏‎ ‎‏خصوصاً مسائل مربوط به جنگ و نحوۀ برخورد دولتهای بزرگ با‏‎ ‎‏ملت ایران، برای مردم بازگو شود.‌... من امیدوارم خبرگزاری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به واسطۀ خصوصیتی که در آن هست، رشد نموده‏‎ ‎‏و همۀ ما و شما در کارها خداوند را ناظر خود ببینیم و به اندازۀ‏‎ ‎‏مسئولیت تبلیغ نموده و تلاشهای دشمنان را خنثی سازیم.(534)‏

7 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جهاد علما و گویندگان

‏ما باید در پشت جبهه، همانطوری که توده های مردم در پشت جبهه‏‎ ‎‏دارند کمک می کنند به جبهه ها، علمای اعلام، گویندگان بزرگ، خطبای‏‎ ‎‏عظیم الشأن هم باید جهاد کنند و جهاد آنها تبلیغ است، جهاد آنها‏‎ ‎‏فهماندن حجم این پیروزی است و این عملی که شما برای او انقلاب‏‎ ‎‏کردید و این ایده ای که برای او قیام کردید، فهماندن به ملتها و ملت که‏‎ ‎‏مقدار این پیروزی چقدر است و برای حفظ او باید چه کرد.(535)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم انتشار اخبار جنگ در جهان

‏ما باید آنچه که در ایران می گذرد منعکس و منتشر کنیم تا اولاً جنایات‏‎ ‎‏معلوم شود و ثانیاً کسانی که این جنایات را مرتکب شده اند و از آن‏‎ ‎‏مهمتر قدرتهایی که به این افراد قدرت داده اند و آنها را تقویت‏‎ ‎‏کرده اند تا ما را بکوبند، و به آنها ابزار جنگی مثل تانک و طیاره و‏‎ ‎‏موشک داده اند و الآن هم می دهند باید به دنیا معرفی نمود و اعلام کرد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 318

‏و فهماند که اگر بخواهید به صدام بیش از این کمک کنید، دستتان را از‏‎ ‎‏نفت کوتاه می کنیم، و اگر به صدام کمکهایی کنید که منابع اقتصادی ما‏‎ ‎‏را بزند، رنگ نفت را نخواهید دید.(536)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم معرفی صحیح اسلام

‏ما باید بگوییم به مردم. و من امیدوارم که موفق بشوند آنهایی که تبلیغ‏‎ ‎‏می خواهند بکنند، و آنهایی که در خارج می روند و آنهایی که در رادیو‏‎ ‎‏و تلویزیون صحبت می کنند معلوم بشود که وضع چه جوری هست.‏‎ ‎‏آنها چه وضعی دارند و ما چه وضعی داریم و آنها چه می گویند و ما‏‎ ‎‏چه می گوییم. اینها اسلام را یک جوری معرفی دارند می کنند کأنّه‏‎ ‎‏اسلام جنگ می خواهد بکند. با اینکه اسلام هیچ وقت جنگ‏‎ ‎‏نخواسته، یعنی ما نخواستیم جنگ بکنیم، آنها جنگ را آوردند برای‏‎ ‎‏ما، ما دفاع می کنیم.(537)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 319