فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ تبلیغات خودی

‏      تبلیغات دشمن‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 309

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 310