فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ
نقش جهاد در پشتیبانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش جهاد در پشتیبانی

نقش جهاد در پشتیبانی

‎ ‎

‏ ‏

افزایش فعالیت در جهادسازندگی

‏جهاد سازندگی‏‎[1]‎‏ و بنیاد مستضعفان و متصدیان امور جنگزدگان و‏‎ ‎‏آوارگان بر قدرت فعال خود بیفزایند. و بسیج مستضعفان ـ‌که سالروز‏‎ ‎‏آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مؤمن تبریک می گویم‌ در تعلیم‏‎ ‎‏و تربیت به جوانان و نوجوانان مساعی جمیلۀ خود را روز افزون‏‎ ‎‏کند.(517)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهادگران آبروی انقلاب

‏نقش جهادسازندگی در جنگ، کمتر از نیروهای نظامی نبوده و‏‎ ‎‏نیست، و این اقراری است مکرر از سوی فرماندهان ارتشی و سپاهی‏‎ ‎‏ما که اگر جهاد نبود پیروزی با این سرعت به دست نمی آمد. باید‏‎ ‎‏اعتراف کرد که اینان بزرگترین آبرو را به انقلاب اسلامی خود داده اند‏‎ ‎‏و با تعهد به اسلام و ایمان به خدای تعالی در این راه بهترین نمونه و‏‎ ‎‏الگو برای همۀ جوانان مسلمان و متعهد اسلامی گردیدند.(518)‏

27 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فعالیت جهادسازندگی

‏من آنچه از جهاد شنیده ام، این است که فعالیتهای چشمگیری داشته و‏‎ ‎‏بخصوص آنچه در جبهه ها انجام می دهند، بسیار ارزشمند است. به‏‎ ‎‏این امر ادامه دهید. خداوند به شما توفیق می دهد.(519)‏

17 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 306

تلاش جهادسازندگی در جنگ

‏جهاد، در جنگ چقدر کار کرده است. این به خاطر جدیتی است که‏‎ ‎‏جوانها دارند و کشور را از خودشان می دانند و برای خدا کار می کنند.‏‎ ‎‏وقتی ایدۀ آنها این باشد کارها بخوبی پیش می رود.(520)‏

13 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سنگرسازان بی سنگر

‏زحمات بی وقفۀ جهاد، این سنگرسازان بی سنگر، در دفاع مقدسمان‏‎ ‎‏از جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد. عشق‏‎ ‎‏جهاد در خدمت به اسلام و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و‏‎ ‎‏مردم را روشن نموده است.‏

‏     شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادیمان در جهاد مان علیه کفر و‏‎ ‎‏بیداد زبانزد خاص و عام است. وسعت دامنۀ گذشت و ایثار مردان و‏‎ ‎‏زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و غنی این مرز و بوم‏‎ ‎‏را فراگرفته است.‏

‏     جهاد شمایل دنیای آزادی و استقلال در عرصۀ کار و تلاش و‏‎ ‎‏پیکار علیه فقر و تنگدستی و رذالت و ذلت است.‏

‏     فرزندان عزیز جهادی ام به تنها چیزی که باید فکر کنید به‏‎ ‎‏استواری پایه های اسلام ناب محمدی ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌‏‎ ‎‏است. اسلامی که غرب، و در رأس آن امریکای جهانخوار، و شرق و‏‎ ‎‏در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند.‏‎ ‎‏اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و‏‎ ‎‏دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستانند. اسلامی‏‎ ‎‏که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بوده اند؛ و‏‎ ‎‏دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و قدرتمداران بازیگر و‏‎ ‎‏مقدس نمایان بی هنرند.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 307

‏     شما عزیزان با خدمات شایستۀ خود در پشت جبهه ها، چون‏‎ ‎‏جبهه ها، دل امام زمان ـ‌روحی له الفداء‌ را شاد کرده اید.‏

‏     امیدوارم از سیاست صخره های سخت «نه شرقی، نه غربی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی» عبور کنید که اگر ایران را بر پایۀ استقلال واقعی‏‎ ‎‏پایه ریزی نکنیم، هیچ کاری نکرده ایم.‏

‏     چشم امید من به شما سازندگان پر شور و نشاط اسلامی‏‎ ‎‏است.(521)‏

14 / 9 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 308

  • )) جهاد سازندگی نهادی بود که بعد از انقلاب به وجود آمد و عهده دار آبادی و عمران روستاهای کشور بود. این نهاد بعدها به وزارتخانه تبدیل شد و در سال 1381 در طرح ادغام وزارتخانه های موازی، با ادغام وزارت کشاورزی و جهادسازندگی، وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمد.