فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
نهادهای نظامی
نیروی زمینی ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیروی زمینی ارتش

نیروی زمینی ارتش

‎ ‎

‏ ‏

لزوم تقویت نیروی زمینی

‏نیروی زمینی را با اقسام سلاحها و آتشبارها و توپها تقویت کنند؛ و‏‎ ‎‏بدانند که مسامحه در این امر نزد خداوند و ملت گناهی نابخشودنی‏‎ ‎‏است و از عواقب آن بر حذر باشند.(446)‏

27 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر ملت از نیروی زمینی

‏نیروی زمینی و پاسدارها و همه در این مسائل فعالیت شجاعانه ای‏‎ ‎‏می کنند و مورد تقدیر ملت هستند. آنها هم از طبقه محرومند. در بین‏‎ ‎‏همۀ این خلبانها و همۀ این پاسدارها و همۀ این ژاندارمری و ارتش‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 274

‏شما یکی را پیدا نمی کنید که از بالا شهری باشد. همۀ آنها از این طبقه‏‎ ‎‏هستند.(447)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نیروی زمینی قهرمان

‏نیروی زمینی قهرمان که در حقیقت در تمامی حوادث در نوک پیکان‏‎ ‎‏حملات ناجوانمردانۀ دشمنان بوده است، بحق چهرۀ راستین و‏‎ ‎‏شکست ناپذیر و استوار خویش در دفاع از مرزهای گستردۀ‏‎ ‎‏کشورمان را نشان داد. حضور و آمادگی دفاعی در مرزهای غرب و‏‎ ‎‏جنوب و شمال غرب با آنهمه خصوصیات جغرافیایی و با سرما و‏‎ ‎‏گرمای طاقتفرسای مناطق، آن هم با کمبودها و محاصره ها کار آسانی‏‎ ‎‏نبوده است.(448)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 275