فصل سوم: نقش مردم در جنگ
نویسندگان و هنرمندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نویسندگان و هنرمندان

نویسندگان و هنرمندان

‎ ‎

‏ ‏

نقش نویسندگان و هنرمندان

‏یک سال از جنگ صدام تکریتی امریکایی با اسلام عزیز می گذرد. یک‏‎ ‎‏سال از هجوم بعث کافر عراق به سرزمین اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران گذشت. اکنون در آستانۀ «هفتۀ جنگ» و بررسی ابعاد مختلف‏‎ ‎‏آن، از انگیزه ها و پیامدها و دستهای جنایتکاری که از آستین حزب‏‎ ‎‏بعث کافر عراق و صدام عفلقی پیداست، تا ثمرات تلخ و شیرینی که‏‎ ‎‏در مقابلۀ حق و باطل و اسلام و کفر به بار آورده است، سخن می باشد،‏‎ ‎‏و در این هفته نویسندگان و گویندگان و رزمندگان و افشاگران و‏‎ ‎‏هنرمندان به بررسی کامل جنگ می پردازند و ابعاد این واقعۀ تاریخی‏‎ ‎‏را روشن می نمایند.(361)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش روشنفکران متعهد

‏نویسندگان و روشنفکران متعهد و رسانه های گروهی بر حجم‏‎ ‎‏تبلیغات خود افزوده و تبلیغات دامنه دار دشمنان جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران را خنثی نمایند. و شورای‏‏[‏‏انقلاب‏‎ ‎‏]‏‏فرهنگی کوشش کنند که با‏‎ ‎‏کمک مستضعفان و دانشمندان، دانشگاهها باز و به کار خود ادامه‏‎ ‎‏دهند؛ و بر عالمان دانشمند است که دعوت شورا را در این امر حیاتی‏‎ ‎‏لبیک گویند. و ملت شریف که انقلاب اسلامی را به پیش بردند، در‏‎ ‎‏تمام مشکلات جنگی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی با متصدیان این‏‎ ‎‏امور همراهی و همفکری نمایند.(362)‏

4 / 9 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 222

حضور دانشگاهیان در جنگ

‏یک امر تازه ای است که حالا شما دارید اطلاع می دهید که از دانشگاه‏‎ ‎‏به جبهه می روند و شهید می دهند. این آن تحولی است که پیدا شده‏‎ ‎‏است در این نهضت. این تحول الهی است که دانشگاهی، استاد‏‎ ‎‏دانشگاه، اینها در جبهه ها هم می روند و با کمال گشاده رویی می روند‏‎ ‎‏و یا مجروح می دهند یا شهید می دهند.(363)‏

22 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه گویندگان و نویسندگان

‏همۀ گویندگان موظفند، چه ائمۀ جمعه و چه ائمۀ جماعت و چه خطبا‏‎ ‎‏و همۀ نویسندگان موظفند که این توطئه را افشا کنند و ذکر کنند و‏‎ ‎‏مردم را از توجه به جبهۀ جنگ خودمان غافل نکنند و بیدار کنند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم که قدس را نجات بدهیم، لکن بدون نجات کشور عراق از‏‎ ‎‏این حزب منحوس نمی توانیم. ما لبنان را از خود می دانیم، لکن مقدمۀ‏‎ ‎‏اینکه لبنان را ما نجات بدهیم این است که عراق را نجات بدهیم. ما‏‎ ‎‏مقدمه را رها نکنیم و بی ربط برویم سراغ ذی المقدمه و همه چیز‏‎ ‎‏خودمان را صرف کنیم در آن و عراق برای خودش محکم کند جای‏‎ ‎‏خودش را.(364)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 223