فصل سوم: نقش مردم در جنگ
عشایر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عشایر

عشایر

‎ ‎

‏ ‏

دفاع عشایر از مرزهای کشور

‏امروز، روزی است که عشایر عزیز و غیور ما از مرزهای کشورشان‏‎ ‎‏باید دفاع نمایند.(332)‏

5 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور عشایر در جبهه ها

‏یک راه این بود که عشایر این کشور را سرکوب کنند، و آنها را از حال‏‎ ‎‏عشایری بیرون بیاورند و به اصطلاح خودشان تخته قاپو کنند. برای‏‎ ‎‏اینکه می دیدند که این عشایر برای ایران یک پشتوانه است. این عشایر‏‎ ‎‏مختلفی که در ایران هست، در همه جای ایران عشایر هستند، در‏‎ ‎‏خوزستان هست، در کردستان هست، در کرمانشاه هست، در فارس‏‎ ‎‏هست، در سیستان و بلوچستان و آذربایجان و همه جا از این عشایر‏‎ ‎‏زیاد هستند. و اینها یک پشتوانه ای بودند از برای ایران، و آنها کوشش‏‎ ‎‏داشتند به اینکه عشایر را سرکوب کنند، و لهذا همه عشایر را تقریباً‏‎ ‎‏سرکوب کردند به وسیلۀ رضاخان. و حالا ما می فهمیم که عشایر چه‏‎ ‎‏نقشی دارند در ایران. در عین حالی که الآن بعض عشایر ایران وارد‏‎ ‎‏جنگ هستند، ولی این بعض عشایر کارهای شجاعانه می کنند. و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200

‏عشایر دیگر از قبیل عشایر بختیاری، عشایر قشقایی فارس و عشایر‏‎ ‎‏امثال اینها، همۀ اینها به اسلام وفا دارند. و داوطلبند از برای اینکه به‏‎ ‎‏جبهه ها بروند، و امید است که احتیاج نباشد به اینکه همۀ عشایر ایران‏‎ ‎‏وارد جبهه ها بشوند. و ما امروز می فهمیم که آنها به واسطۀ مطالعاتی‏‎ ‎‏که داشتند برای عشایر چه قدرتی قائل بودند. آنها ضربه ای از‏‎ ‎‏تنگستانیها خورده بودند و در صدد این بودند که عشایر را بکلی از بین‏‎ ‎‏ببرند. این یک نقشه ای بود که در آن وقت اینها کشیدند.(333)‏

22 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلام بر عشایر دلیر

‏سلام بر عشایر دلیر ایران. سلام بر سلحشوران غیوری که در طول‏‎ ‎‏تاریخ اسلامی ایران پیوسته بر سر مرزها و در حاشیۀ کویرها و در دل‏‎ ‎‏کوهها و در پهندشت صحراها و در هر نقطۀ عشایری دیگر از این‏‎ ‎‏کشور عزیز و پهناور، پیوسته سرسخت ترین مدافعان اسلام و میهن‏‎ ‎‏اسلامی را تشکیل داده و راه هرگونه توطئه ای را بر دشمنان اسلام‏‎ ‎‏بسته اید. درود بر شما عزیزانی که احیاناً سخت ترین شرایط اقلیمی و‏‎ ‎‏بیشترین کمبودها و محرومیتهای زندگی را متحمل شده و دشواریها‏‎ ‎‏را بر خود هموار ساخته اید، ولی نه تنها آلت دست بیگانگان و افراد‏‎ ‎‏خودفروخته و نوکران بی اختیار و فراری از ملت قرار نگرفته اید، که‏‎ ‎‏همۀ آنها را از میان خود طرد کرده و بیرون رانده اید. درود بر شما‏‎ ‎‏شیرمردان و شیرزنانی که با بسیج عشایر و ارسال کمکهای مالی و‏‎ ‎‏همکاریهای دیگر، چه در خط مقدم جبهه و چه در پشت جبهه،‏‎ ‎‏موجبات دلگرمی رزمندگان دلیر ما را فراهم ساخته و پشتوانۀ‏‎ ‎‏محکمی برای جنگجویان و وسیله ای برای کشف و خنثی کردن‏‎ ‎‏توطئه های دشمنان ما گشته اید. من از اینجا به شما عزیزان درود‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201

‏می فرستم و دست شما را به گرمی می فشارم. و امیدوارم همچون‏‎ ‎‏گذشته سدی محکم و نفوذ ناپذیر در برابر دشمنان اسلام و وطن‏‎ ‎‏اسلامی خویش باشید، و محیط پاک و باصفای عشایری خود را از‏‎ ‎‏نفوذ تبلیغات زهرآگین و مسموم ناپاک و جیره خوار بیگانه پرست‏‎ ‎‏سالم نگه دارید، و راه هر گونه توطئه ای را بر آنها ببندید، و با‏‎ ‎‏هوشیاری کامل نقشه های خائنانه شان را نقش بر آب کنید. امید است‏‎ ‎‏خدای تعالی نیز شما را در پیمودن این راه مقدس یاری کرده و توفیق‏‎ ‎‏دهد، و شما نیز در تمام مراحل زندگی هیچ گاه خدا را از یاد نبرید.‏

‏     در خاتمه از مسئولان محترم مملکتی نیز می خواهم که در کنار‏‎ ‎‏مسئولیتهای سنگین دیگری که دارند، هر چه بیشتر و سریعتر در رفع‏‎ ‎‏مشکلات و کمبودهای شما بکوشند، و ان شاءالله تعالی با پایان گرفتن‏‎ ‎‏جنگ و بازسازی مناطق جنگی، رسیدگی به وضع شما عزیزان و رفع‏‎ ‎‏نابسامانیهای شما را در اولویت قرار دهند.(334)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202