فصل سوم: نقش مردم در جنگ
بانوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بانوان

بانوان

‎ ‎

‏ ‏

حضور بانوان در جنگ

‏ملتی که ‏‏[‏‏بانوانش‏‏]‏‏ در میدانهای جنگ با ابرقدرتها و با مواجه شدن با‏‎ ‎‏قوای شیطانی قبل از مردها در این میدانها حاضر شده اند پیروز‏‎ ‎‏خواهد شد. ملتی که شهید در راه اسلام، هم از بانوان دارد و هم از‏‎ ‎‏مردها و شهادت را هم بانوان طلب می کنند و هم مردها، آسیب‏‎ ‎‏نخواهد دید.‏

‏     ما امیدواریم به این سیل خروشان ملت که در جلوی آنها بانوان‏‎ ‎‏محترم که ارزشمندترین قشرهای ملت هستند و برای پیشبرد آمال‏‎ ‎‏اسلامی مجاهدت می کنند؛ به ملت ایران تبریک عرض می کنم.(316)‏

26 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت زنان در دفاع

‏درود خداوند بر زنانی که در این انقلاب و در دفاع از میهن، به درجۀ‏‎ ‎‏والای شهادت نایل شده اند. و بر آنانی که در بیمارستانها‌و‌درمانگاهها‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192

‏در خدمت معلولان و بیماران می باشند. و درود بر مادرانی که جوانان‏‎ ‎‏خود را با افتخار از دست داده اند.(317)‏

4 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری بانوان

‏مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر‏‎ ‎‏اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز بلکه شرمسار است.‏

‏     این جانب در طول این جنگ صحنه هایی از مادران و خواهران و‏‎ ‎‏همسران عزیز از دست داده دیده ام که گمان ندارم در غیر این انقلاب‏‎ ‎‏نظیری داشته باشد. و آنچه برای من یک خاطرۀ فراموش نشدنی است‏‎ ‎‏ـ‌با‌اینکه تمام صحنه ها چنین است‌ ازدواج یک دختر جوان با یک‏‎ ‎‏پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از‏‎ ‎‏هر دو چشم آسیب دیده بود. آن دختر شجاع با روحی بزرگ و سرشار‏‎ ‎‏از صفا و صمیمیت گفت: «حال که نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با‏‎ ‎‏این ازدواج دیْن خود را به انقلاب و به دینم ادا کرده باشم.» عظمت‏‎ ‎‏روحانی این صحنه و ارزش انسانی و نغمه های الهی آنان را‏‎ ‎‏نویسندگان، شاعران، گویندگان، نقاشان، هنرپیشگان، عارفان،‏‎ ‎‏فیلسوفان، فقیهان و هر کس را که شماها فرض کنید، نمی توانند بیان و‏‎ ‎‏یا ترسیم کنند. و فداکاری و خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند با معیارهای رایج ارزیابی کند.(318)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش زنان در جنگ

‏چنانچه یک عده از زن وارد بشوند در ـ‌فرض کنید‌ یک محلی که محل‏‎ ‎‏جنگ است، علاوه بر اینکه خودشان جنگ می کنند، مردها را که یک‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 193

‏احساسی دارند نسبت به زنها، حساسیت دارند نسبت به زنها، مردها را‏‎ ‎‏قوه شان را دو چندان می کنند. اینطور نیست که اینها اگر ـ‌فرض کنید‌‏‎ ‎‏بروند دفاع کنند، فقط خودشان دفاع کرده اند؛ خیر، دفاع کرده اند،‏‎ ‎‏خودشان دفاع کرده اند و دیگران هم به دفاع وارد کرده اند. مرد حساس‏‎ ‎‏است نسبت به زن، مرد اگر صد نفر مرد را ببیند که می کشند، ممکن‏‎ ‎‏است خیلی ‏‏[‏‏ناراحت‏‏]‏‏ نشود، اما اگر یک زن را ببیند که بی احترامی‏‎ ‎‏می کنند حساسیت دارد ولو اجنبی باشند آن زن، هیچ کار هم به او‏‎ ‎‏نداشته باشد، این یک حساسیتی است که مردها دارند. بنابراین، پیشقدم‏‎ ‎‏شدن شما در همۀ مسائل من جمله مسائل دفاع، مسائل جهاد، مسائل‏‎ ‎‏کمک کردن به جبهه ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه ای، اسباب این‏‎ ‎‏می شود که مردها هم بیشتر وارد بشوند، مردها هم قویتر بشوند.(319)‏

11 / 12 / 64

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 194