فصل سوم: نقش مردم در جنگ
جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جوانان

جوانان

‎ ‎

‏ ‏

دلاوری جوانان در جنگ 

‏این جوانهایی که در آن میدان دارند جنگ می روند و برادرهایشان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏می بینند کشته شد و افتاد، هیچ فترت و فتوری به آنها دست نمی دهد.‏‎ ‎‏به همان طوری که از اینجا با شوق رفتند، با همان طور در جنگ هم با‏‎ ‎‏اشتیاق و با دلاوری و با جرأت، با آغوش باز، شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کنند. این یک مسأله ای است. ایران یک وضعی پیدا کرده است که‏‎ ‎‏ما نمی توانیم این وضع را تعبیری از آن بکنیم، جز اینکه بگوییم یک‏‎ ‎‏مملکت الهی است. یک مملکتی است که فهمیدند افرادش و‏‎ ‎‏اشخاصش، که برای اسلام باید جانفشانی کرد.(291)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسلیت به خانواده ها در شهادت جوانان

‏من باید یک تسلیت به سرتاسر ایران و تبریک عرض کنم. و خصوصاً به‏‎ ‎‏خوزستان و بالاخص به دزفول تبریک عرض کنم برای اینکه، آنطور‏‎ ‎‏روح مقاومت دارند، و آنطور مردانه قیام کردند و مشغول به مقابله با‏‎ ‎‏دشمن هستند، و تسلیت به کسانی که جوانهایشان را از دست دادند. و ما‏‎ ‎‏همه هستیم. همه شریک هستیم، جوانها مال همان تنها پدر و مادرها‏‎ ‎‏نبود. جوانها مال اسلام بود. پیغمبر اسلام تسلیت به شما می گوید.‏‎ ‎‏مصیبت بر اسلام وارد شده. از آنها تشکر کنم به اینکه برای اسلام خوب‏‎ ‎‏قیام کردید و اجر شما با اسلام است. با خدای اسلام است.‏

‏     ‏‏... و از مملکت عراق و از ملت عراق تشکر کنم که در این وقت،‏‎ ‎‏آنها هم به آنقدری که میسورشان هست پشتیبانی می کنند از مملکت‏‎ ‎‏ایران که پشتیبانی از اسلام است، از آنها هم تشکر کنم.‏

‏     و از همۀ جوانهایی که، و غیر جوانهایی که از همۀ بلاد عالَم، از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183

‏اقصی بلاد، از امریکا، از اروپا و از پاکستان، از هندوستان، از همه جا‏‎ ‎‏پشتیبانی کردند از ما، اظهار پشتیبانی کردند، مهیا بودن خودشان را‏‎ ‎‏برای دفاع از اسلام اعلام کردند، از همۀ آنها هم تشکر کنم. و از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی توفیق سعادت برای همه بخواهم، و ان شاءالله به آنجا‏‎ ‎‏نمی رسد که محتاج بشود که همۀ جوانها از همۀ اطراف و همۀ مردم‏‎ ‎‏دنیا و متعهدین از همه جا هجوم کنند، و یک همچو آدمی را از بین‏‎ ‎‏ببرند ما جوانهای خودمان و ارتش خودمان کافی است برای این امر.‏

‏     و عمده این است که خدای تبارک و تعالی با ماست و ما اتکال به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی داریم. و امیدواریم که این اتکال را تا آخر داشته‏‎ ‎‏باشیم تا عنایات حق تعالی را حفظ کنیم.(292)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی جوانان

‏یک ملت داریم که سی و چند میلیون است و بیست میلیون جوان‏‎ ‎‏داریم که آرزوی شهادت بسیاریشان می کنند.(293)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی جوانان در مقابل دشمن

‏شما جوانها نشان دادید که در این میدانهای نبرد بین حق و باطل با‏‎ ‎‏اینکه آنها از ابزار جنگی فراوان و از افراد هم همین طور و از مصر و‏‎ ‎‏اردن و آنجاها هم مستقیماً به آنها کمک می شد و از سایر کشورها هم‏‎ ‎‏کمک مالی و کمک اسلحه و همۀ اینها می شد، مع ذلک، یک جمعیت‏‎ ‎‏کمی به حسب عدد، و قوی و شوکتمندی به حسب روح، در مقابل‏‎ ‎‏همه ایستادند و شکست دادند آنها را.(294)‏

18 / 12 / 60


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184

فداکاری جوانان در آغاز جنگ

‏آن روز که اول انقلاب بود و ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ما آمادگی‏‎ ‎‏کافی نداشتند، صدام با همۀ تجهیزات و خیانت بعضی عناصر‏‎ ‎‏دست‌اندر‌کار، ناگهان از زمین و هوا و دریا به ایران تاخت و غافلگیرانه‏‎ ‎‏قسمت بزرگی از کشور ما را اشغال نمود. نیروهای مؤمن و جوانان‏‎ ‎‏فداکار به مجرد اطلاع راه را بر آنان بستند، و عقابان تیز پرواز نیروی‏‎ ‎‏هوایی مواضع نظامی سرتاسر عراق را در هم کوبیدند.(295)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور جوانان در جبهه ها

‏کشور ما که سرمایه های بزرگ خود که عبارت از جوانهاشان باشد، در‏‎ ‎‏طبق اخلاص گذاشته اند و برای اسلام، برای دین خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی جهاد می کنند. برای هر پیشامدی که برای مسلمین می شود،‏‎ ‎‏اینها در صحنه اند.(296)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احتیاج به جوانان در جبهه ها

‏مردم گمان نکنند که ما دیگر پیروز شده ایم و احتیاج به وجود آنها نیست.‏‎ ‎‏احتیاج به وجود آنها هست و همیشه هست. دولت تنهایی نمی تواند‏‎ ‎‏همۀ امور را اداره کند، ملت را باید همراه داشته باشد. ما هم جنگمان تمام‏‎ ‎‏نشده، الآن در حال جنگ هستیم و تا در حال جنگ هستیم، جوانهای ما‏‎ ‎‏باید به جبهه ها کمک کنند؛ همان طوری که تا حالا جوانهای عزیز ما در‏‎ ‎‏جبهه ها رفتند و بسیاری از آنها به لقاءالله و فیض شهادت رسیدند، امروز‏‎ ‎‏هم ما احتیاج به آنها داریم، توطئه ها رو به رشد است.(297)‏

31 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

ایمان و ایستادگی جوانان رزمنده

‏این جوانها را که در رژیم سابق برایشان نقشه کشیده بودند که در‏‎ ‎‏مراکز فساد عمر خودشان را تباه کنند، امروز در مراکز فعالیت و‏‎ ‎‏جنگ و همه چیزهایی که برای کشور مفید است، مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند. امروز آنچنان سرشار از ایمانند این سپاه پاسداران و این‏‎ ‎‏پرسنل ژاندارمری و ارتش و سپاه؛ همه، همۀ رزمندگان ما چنان‏‎ ‎‏سرشار از ایمان اند که در مقابل همه چیز ایستاده اند و پایداری‏‎ ‎‏می کنند.(298)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی جوانان رزمنده

‏اگر نبود این جوانها و این رزمنده هایی که همه عشق به موت دارند، از‏‎ ‎‏همه قشرهایی که هستند، از ارتش و سپاه و بسیج و سایرین و عشایر‏‎ ‎‏و سایر مردم که همه با هم هستند، اگر این تحول نبود، ما باز در‏‎ ‎‏زندانهای شاهنشاهی باید باشیم.(299)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانفشانی جوانان در جبهه ها

‏خدای تبارک و تعالیٰ با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرمود‏‎ ‎‏و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک که برای‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالیٰ و به عشق خدای تبارک و تعالیٰ از جانشان‏‎ ‎‏می گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشیدشان می گذرند و این‏‎ ‎‏فداکاری موجب این شد که ما در عین حالی که بسیار از بزرگانمان را‏‎ ‎‏از دست دادیم و بسیار از جوانان ارزشمندمان را از دست دادیم و‏‎ ‎‏خسارات بسیار بر ما وارد شد از دست دشمنها، مع ذلک آنچه که به‏‎ ‎‏دست ‏‏[‏‏آورد‏‏]‏‏ اسلام عزیز بود، و اسلام ارزش دارد که همه چیز در راه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

‏او داده بشود، چنانچه اولیای خدا چنین کردند.(300)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول معنوی جوانان

‏این جوانان بسیار عزیز در سطح کشورند که ناگهان با یک جهش‏‎ ‎‏برق آسای معنوی و روحی با دست رحمت حق تعالی از منجلابی که‏‎ ‎‏برای آنان با دست پلید استکبار جهانی که از آستین امثال رضاخان و‏‎ ‎‏محمدرضاخان و دیگر سرسپردگان غرب یا شرق تهیه دیده بودند،‏‎ ‎‏نجات یافته و یکشبه ره صدساله را پیمودند و آنچه عارفان و شاعران‏‎ ‎‏عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را می کردند، اینان ناگهان به‏‎ ‎‏دست آوردند و عشق به لقاءالله را از حد شعار به عمل رسانده و‏‎ ‎‏آرزوی شهادت را با کردار در جبهه های دفاع از اسلام عزیز به ثبت‏‎ ‎‏رساندند و این تحول عظیم معنوی با این سرعت بی سابقه را جز به‏‎ ‎‏عنایت پروردگار مهربان و عاشق پرور نتوان توجیه کرد.(301)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانبازی جوانان در جبهه ها

‏ما از شکر خدا نباید غافل باشیم که یک همچو وضعی الآن ما داریم،‏‎ ‎‏وقتی می رویم جبهه ها می بینیم که جبهه ها جوانها آنطور مشغول‏‎ ‎‏فعالیت هستند و مشغول جانبازی هستند.(302)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش جوانان در جنگ

‏این جوانهای ما هستند که باید این سرنوشت را به آخر برسانند، و این‏‎ ‎‏جوانهای ایران هستند که باید تنور جنگ را گرم نگه دارند، و بحمدالله ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

‏رزمندگان ما در همه جا پیروزند.(303)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حماسه آفرینی جوانان

‏این جوانهای ما که الآن در سرتاسر کشور به جنگ می روند و در‏‎ ‎‏جبهه ها آنطور حماسه ها می آفرینند، تا این جوانها هستند و ان شاءالله ‏‎ ‎‏هستند نمی تواند کسی به این مملکت صدمه وارد کند.(304)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری جوانان

‏الآن شما در این عصر که ملاحظه می کنید جوانهایی هستند که واقعاً‏‎ ‎‏فداکاری می کنند، واقعاً رو به شهادت می روند. کسانی هستند که‏‎ ‎‏واقعاً جوانهایشان را به شهادت می فرستند و خوشحال هم هستند.‏‎ ‎‏این همان سنخ هست، لکن تفاوت این است که آنجا معرفت یک‏‎ ‎‏معرفت عالیمقامی است و اینجا به آن مرتبه نرسیده است، اینجا‏‎ ‎‏نمونه ای از اوست. فداکاریهای جوانهای عزیز ما و پدرهای آنها و‏‎ ‎‏مادرهای آنها همان نحو است که آنها کردند. اینها ذبح می شوند به‏‎ ‎‏همان طوری که اسماعیل ذبح شد و به همان طوری که فدیه اسماعیل‏‎ ‎‏به حسب روایات ذبح شد. و ما باید بگوییم که عاجزیم از اینکه همین‏‎ ‎‏فداکاری که اینها دارند هم، ما عاجزیم که تصور کنیم. و بحمدالله این‏‎ ‎‏فداکارها برای اسلام آنچنان سرافرازی ایجاد کردند که در طول تاریخ‏‎ ‎‏خواهد ماند، آنطور برای کشور خودشان سرافرازی ایجاد کردند که‏‎ ‎‏در طول تاریخ خواهد ماند.(305)‏

27 / 6 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

روح بزرگ جوانان

‏وقتی جوانان ما در جبهه ها آن فداکاریها را می کنند، یا می آیند و با من‏‎ ‎‏صحبت می کنند،از روح بزرگ و صافی آنها حسرت می خورم. این وضع‏‎ ‎‏هر کجا پیدا شد پیروزی را به‌دنبال دارد. این مطلب هرکجاباشد، عنایات‏‎ ‎‏خدا را به دنبال دارد. پس از عنایت خدا، پیروزی حتمی است.(306)‏

29 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شجاعت و شهامت جوانان

‏جوانان غیور ایران در سایۀ معنویت اسلام از پرتگاه هایی که قدرتهای‏‎ ‎‏نفتخوار و مفتخوار برای سقوط آنان ایجاد کرده بودند به صورتی‏‎ ‎‏معجزه آسا نجات یافته، و به قلۀ بلند ایمان و تعهد به اسلام صعود‏‎ ‎‏نموده اند؛ و با شجاعت و شهامت کم نظیر بر کفر جهانی و عفلقیان تاخته‏‎ ‎‏و آنان را از کشور عزیز خود بیرون رانده اند و میهن اسلامی خود را از‏‎ ‎‏دست چپاولگران شرق و غرب نجات داده، و تفاله های وابسته و پیوستۀ‏‎ ‎‏آنان را به جای خود نشانده اند و به عمر ننگین آنان خاتمه داده اند.(307)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش جوانان عزیز رزمنده

‏شما می دانید که امروز در جبهه ها چه پیروزیهای چشمگیری به‏‎ ‎‏وسیلۀ همین جوانهای عزیز رزمندۀ ما به دست آمده است.(308)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از فعالیت جوانان در جبهه

‏من باید از این جوانهای عزیزی که جان خودشان را در دست گرفته اند‏‎ ‎‏و برای اسلام در این جبهه ها فعالیت می کنند، این قوای مسلحۀ ما از‏‎ ‎‏هر طایفه ای که هستند، و این جهادسازندگی که آنها هم بسیار فعالیت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

‏می کنند، من باید از آنها تشکر کنم. و انصافاً ما رهین منت برای آنها‏‎ ‎‏هستیم که آنها دارند در جبهه ها با آن وضعی که هست فعالیت‏‎ ‎‏می کنند، و برای شما پیروزی می آفرینند، سرفرازی می آفرینند.(309)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آرزوی سلامتی جوانان

‏من از خدای تبارک و تعالی سلامت و توفیق همۀ جوانهای جبهه و‏‎ ‎‏پشت جبهه و شما جوانهای عزیزی که در جبهۀ داخل مشغول جهاد‏‎ ‎‏هستید از خدای تبارک و تعالی می خواهم و امیدوارم که همه سالم و‏‎ ‎‏سعادتمند باشید و با قدرت و قوت مشغول کار باشید، مشغول جهاد‏‎ ‎‏باشید و به طور شایسته به کشور خودتان خدمت بکنید و ما هم‏‎ ‎‏دعاگوی شما هستیم ان شاءالله .(310)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشتیاق جوانان برای حضور در جبهه

‏الآن انسان می بیند که جوانهایی هستند، من زیاد به اینها بر می خورم،‏‎ ‎‏جوانهایی هستند که می آیند گریه می کنند که ما می خواهیم برویم به‏‎ ‎‏جبهه نمی گذارند برویم. همین پریروز یا دیروز بود که یک جوانی‏‎ ‎‏آمده بود، گفت دوتا برادرم کشته شده، خودم می خواهم بروم. گفتم‏‎ ‎‏جوان، تو کافی است، آنها رفتند دیگر بس است، شروع کرد گریه‏‎ ‎‏کردن. خوب یک همچو ‏‏[‏‏معنویتی‏‏]‏‏، این جز به عنایت خدا نمی شود.‏‎ ‎‏یک معنویتی است که غیر از عنایت خدا نمی تواند این معنویت را‏‎ ‎‏برای کسی ایجاد کند.(311)‏

11 / 11 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190

سنگرهای جوانان رزمنده

‏جوانهای ما کشته دادند، فداکاری کردند و الآن دارند می کنند. شما‏‎ ‎‏بروید ببینید این سنگرها را، ببینید مساجد است این سنگرها. این‏‎ ‎‏سنگرها مراکز عرفان است، مراکز توحید است و در این مراکز که شب‏‎ ‎‏آنطور مشغول هستند، روز هم آنطور فداکاری می کنند.(312)‏

14 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درک جوانان از جنگ

‏آن چیزی که برای ما بسیار مهم است اینکه جوانهای ما در سراسر‏‎ ‎‏کشور احساس کرده اند که خودشان باید از هر خطری که پیش می آید‏‎ ‎‏جلوگیری کنند و دنبال این نباشند که از خارج یا جای دیگر به آنها‏‎ ‎‏خدمت شود. و امتیاز ایران از جاهای دیگر در همین است که تاکنون‏‎ ‎‏نه از جهت مادی دستش را پیش دیگران دراز کرده و نه از جهات‏‎ ‎‏دیگر، و خودش روی پای خودش ایستاده و با تکیه بر خدا و خود،‏‎ ‎‏دفاع می کند و حق هم همین است.(313)‏

25 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از حضور و استقبال جوانان

‏من باید تشکر کنم از این جوانهایی که، طبقات مختلفی که الآن از همه‏‎ ‎‏جای ایران مدتهاست به طرف جبهه ها می روند. اینها متحول شدند.‏‎ ‎‏اینها این دعایی که در روز عید می کنیم، در حق آنها به یک مقدار زیادی‏‎ ‎‏مستجاب شده است. آنها وضع روحی شان یک وضع روحی دیگری‏‎ ‎‏است، غیر از آنی است که ما داریم. آنها به میدان جنگ می روند، به‏‎ ‎‏میدان قتال می روند، به آغوش مرگ می روند با آن روی گشاده، با آن‏‎ ‎‏قلب قوی. انسان وقتی هریک از اینها را می بیند، می بیند که با ما فرق‏‎ ‎‏دارند. ما از خدا می خواهیم که ما را هم نظیر آنها متحول کند. ما از آنها‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 191

‏باید تشکر کنیم. ما باید دعا کنیم به آنها و من دعا می کنم به آنها.(314)‏

1 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش جوانان در دفاع

‏این جوانهای ما دارند از مال و جان همۀ این ملت دفاع می کنند، از مال‏‎ ‎‏و جان یک دسته که نمی کنند دفاع، دارند دفاع از همۀ حیثیت این ملت‏‎ ‎‏می کنند، از نوامیس همه می کنند.(315)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192