فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی
کمک به رفع موانع در جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کمک به رفع موانع در جنگ

کمک به رفع موانع در جنگ

‎ ‎

‏ ‏

هشدار به تفرقۀ دولتمردان

‏ارکان دولت، رئیس جمهورش، نخست وزیرش، مجلسش، همۀ اینها‏‎ ‎‏با هم مجتمع باشند در یک همچو موقع خطیری که همه گرفتار‏‎ ‎‏هستید. اگر پیروز بشوند، نه نخست وزیری باقی می ماند و نه‏‎ ‎‏رئیس جمهوری باقی می ماند و نه مجلسی باقی می ماند و نه روحانی‏‎ ‎‏باقی می ماند و نه بازاری. باید با هم باشید تا اینکه کار را پیش ببرید.‏

‏     اگر هر کدام علی حدّه ـ‌علی حدّه، و هر کس دلش می خواهد یک‏‎ ‎‏جایی یک اجتماعی بکند، و یک تظاهری بکند و یک حرف مفتی بزند‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165

‏به اسمی که خودش برای همان آدمی که تظاهر می کند، اول او را‏‎ ‎‏می کشند. آنهایی که تظاهرات می کنند، آنهایی که الآن در این موقعی‏‎ ‎‏که جنگ هست در ایران و همۀ نوامیس مسلمین در خطر است و همۀ‏‎ ‎‏حیثیات مسلمین در خطر است، امروز شلوغکاری می کنند و اجتماع‏‎ ‎‏می کنند و نطق می کنند و حرف مفت می زنند، اگر آنها غلبه بکنند، پدر‏‎ ‎‏خود شما را اول درمی آورند. یک قدری بیدار بشوید. یک قدری‏‎ ‎‏توجه کنید به مسائل. اینقدر تو سرهم نزنید، اینقدر به هم نپرید.(265)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز دولتمردان از‌دلسرد‌کردن رزمندگان

‏بار دیگر به دوستانی که پشت جبهه هستند، چه دولتمردان و چه سایر‏‎ ‎‏قشرهای مختلف ملت، اکیداً توصیه می کنم که از کارهایی که ممکن‏‎ ‎‏است جنگنده های عزیز از جان گذشته را که خدا یارشان باد، در‏‎ ‎‏جبهه ها دلسرد کند، احتراز نمایید. و بدانید که اگر آسیبی به آنان و‏‎ ‎‏کشور عزیز اسلامی مان به واسطۀ اقوال و افعال ما برسد، مسئول‏‎ ‎‏هستیم و در پیشگاه عدل الهی و ملتهای اسلامی معذور نخواهیم‏‎ ‎‏بود.(266)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هیأت رسیدگی به شکایات دربارۀ جنگ

‏برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل مورد‏‎ ‎‏اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی، هیأتی تعیین خواهد شد‏‎ ‎‏مرکب از یک نماینده از طرف رئیس جمهور و یکی از طرف دیگر و‏‎ ‎‏یکی از سوی اینجانب که کوشش در حل شکایات نمایند و رأی‏‎ ‎‏اکثریت هیأت مذکور معتبر است؛ و در صورت تخلف یکی از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166

‏مقامات، باید متخلف را به مردم معرفی کنند و مورد مؤاخذه قرار‏‎ ‎‏گیرد.(267)‏

25 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

منع سخنرانی سه قوه در تضعیف جبهه ها

‏چون در سخنرانیهای رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوانعالی‏‎ ‎‏کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی، گروههای منحرف و مخالف با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی توطئه کرده و موجب فساد می شوند، اینان تا پایان‏‎ ‎‏جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند. مصاحبه های سالم و سازنده و‏‎ ‎‏ارشادی مانع ندارد.(268)‏

25 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعقیب جریانات ضدانقلاب توسط رزمندگان

‏شما سربازان دلاور اسلام در پادگانها و پایگاهها در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها هوشیارانه جریانات ضدانقلاب را دنبال کنید و... در هر کجا‏‎ ‎‏که هستید با کمال دقت مراقبت کنید تا ضدانقلاب به مقاصد پلیدش‏‎ ‎‏نرسد.(269)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیه به مجلس و دولتمردان به عدم تضعیف جنگ

‏همه ما، تعلیم پیدا بکنیم از این سربازهایی که در جبهه ها دارند جان‏‎ ‎‏خودشان را فدا می کنند. آنها جان خودشان را برای اسلام و برای‏‎ ‎‏مصلحت کشور اسلامی فدا می کنند و ما سر خون آنها اینجا بنشینیم و‏‎ ‎‏با هم جنگ و ستیز کنیم! این در منطق اسلام از بزرگترین گناهان است‏‎ ‎‏و در منطق انسانیت از بزرگترین اموری است که قبیح است؛ چقدر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 167

‏قبیح است که یک دسته ای برای مصالح کشورشان، برای مصالح ما،‏‎ ‎‏بروند در جبهه ها و آنطور جانفشانی کنند و آنطور خون خودشان را‏‎ ‎‏بدهند و شب و روز خودشان را صرف در این عبادت بزرگ الهی بکنند،‏‎ ‎‏و من و شما اینجا بنشینیم و مقاله بنویسیم و روزنامه بنویسیم و به جان‏‎ ‎‏هم بیفتیم! چقدر این مسأله قبیح است و چقدر شرم آور است!(270)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم شکایت از کمبودها در جنگ

‏اگر اینهایی که یادشان است جنگ جهانی دوم ـ‌که به ما هیچ مربوط‏‎ ‎‏نبود، ما سرپل بودیم، سر راه بودیم‌ آمدند گرفتند اینجا را و به مجردی‏‎ ‎‏که گرفتند، همه چیز نادر شد، دیگر هیچ پیدا نمی شد. حالا بحمدالله ‏‎ ‎‏پیدا می شود. گاهی ـ‌فرض کنید‌ یک چیزی کم یافت بشود این را نباید‏‎ ‎‏ما هی بگوییم که ما چه بکنیم، مردم بگویند ما چه بکنیم. خوب، مردم‏‎ ‎‏که دیدند این مسائل را، مردم که دیدند این گرفتاری را، مردم که‏‎ ‎‏شنیده اند گرفتاریهای جاهای دیگر را، خوب، برای چه شکایت‏‎ ‎‏می کنند؟ بحمدالله فراوانی است؛ یعنی، گرسنگی نیست توی کار،‏‎ ‎‏اینطور نیست که مردم نان پیدا نکنند، اینطور نیست که مردم ارزاق را‏‎ ‎‏نتوانند پیدا کنند، کمیاب گاهی می شود، اما آن هم ارزاق عمومی کمتر‏‎ ‎‏کمیاب می شود. یک دفعه می خواهند آقایان که ـ‌آنهایی که توقع دارند‏‎ ‎‏و هی شکایت می کنند‌ یک دفعه از آن حال انقلابی برگردند به یک‏‎ ‎‏حال آرامشی که هیچ کسی در هیچ جا به ما کار نداشته باشد. خوب،‏‎ ‎‏مایی که الآن مواجه هستیم با تمام قدرتهای عالم، همه از هر طرف به‏‎ ‎‏ما فشار می آورند، همه از هر طرف به ما می خواهند ظلم بکنند،‏‎ ‎‏مع ذلک، دولت ایران و ملت ایران اینطور سرپای خودش ایستاده، در‏‎ ‎‏خودش جنگ است، یک سال و نیم است که جنگ است.‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 168

‏هر وقت جنگ باشد در یک جایی، همه جایش به هم می خورد. جنگ‏‎ ‎‏است و همه جا آرامش هست. مناطق جنگی هم بحمدالله با قدرت‏‎ ‎‏دارند پیش می روند.(271)‏

30 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دوری از غرور و کم شمردن دشمن

‏همه باید بدانیم که تمام امور و از آن جمله فتح و نصر به دست‏‎ ‎‏خداوند متعال است. ‏و ما النّصرُ اِلاّٰ مِنْ عِندِالله ِ العَزیزِ الحَکیم.‎[1]‎‏ باید توجه‏‎ ‎‏داشته باشیم که در این فتح مبین و سایر فتوحات، غرور به قدرت‏‎ ‎‏خویش پیدا نکنیم و شیطان نفس بر ما غلبه نکند، که غرور موجب‏‎ ‎‏سردی و سستی می شود. و در جنگ لازم است قوای مسلح تا آخرین‏‎ ‎‏نقطه و تا پیروزی نهایی دارای آمادگی لازم بوده و از نیرنگ و خطر‏‎ ‎‏دشمن در هیچ حال غافل نباشند؛ بویژه دشمنی که تمام قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی برای حفظ او کوشش دارند و خود، خوب می داند که شکست‏‎ ‎‏برای او نابودی است. رزمندگان معظم در مرزها، سنگرها و پایگاهها‏‎ ‎‏خود را محکم کنند و لحظه ای از هجوم دشمن غفلت نورزند که‏‎ ‎‏لحظات پیروزی بسیار حساس است. با یاد خداوند منّان و دلبستگی‏‎ ‎‏به نصرت او آماده و مجهز باشید و دشمن را حقیر و بیچاره نشمرید.‏‎ ‎‏خدایتان نصرت نهایی را عنایت فرماید.(272)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پرهیز از آفت پیروزی

‏اکنون به مناسبت روز بزرگ ولادت سراسر افتخار و با سعادت‏‎ ‎‏پاسدار عظیم الشأن اسلام و قرآن کریم که با خون خود و یاران و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 169

‏عزیزان ارجمندش نعرۀ کفرآمیز یزیدیان را که عربده کشان ندای «لاٰ‏‎ ‎‏خَبَرٌ جٰاءَ وَ لاٰ وَحْیٌ نَزَل»‏‎[2]‎‏ را سر می دادند، در حلقوم نحسشان خفه‏‎ ‎‏کرد، و روز پاسداران عاشق پیشۀ فداکاری که با خون پاک خود و سایر‏‎ ‎‏رزمندگان عزیز، نعره های عربده آسای سردار قادسیۀ عصر را با یاران‏‎ ‎‏تبهکار جنایت پیشه اش در حلقوم کفراندیشان شکست، سخنی با این‏‎ ‎‏منادیان حق و مبارزان دشمنان حقیقت در میان می گذارم و این‏‎ ‎‏تذکری است برای آگاهان:‏

‏     برادران محترم و نور چشمان عزیز! مبادا آفتهای پیروزی که در‏‎ ‎‏رأس آنها غرور است، خدای ناخواسته شما را به دام کشد و از صاحب‏‎ ‎‏اصلی «نصر» که خداوند قادر است اغفالتان نماید، که این حیله ای‏‎ ‎‏است شیطانی که دنبال آن علاوه بر از دست رفتن معنویت که اساس‏‎ ‎‏پیروزی شما عزیزان است، موجب غفلت از حیله های دشمنان نیز‏‎ ‎‏می باشد که شکست را همراه دارد. باید شما قوای نیرومند مسلح و‏‎ ‎‏ملت عظیم الشأن پشتیبان شما از تبلور جلوۀ قدرت الله در خود‏‎ ‎‏هیچ گاه غافل نشوید.(273)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه بین شیعه و سنی

‏امروز ما باید همه پشتیبان یکدیگر باشیم. اگر قشری با قشر دیگر‏‎ ‎‏مخالفت کند، کم کم زیاد می شود و باعث شکست خواهد بود. من‏‎ ‎‏امیدوارم همه بتوانیم تبلیغاتی که علیه ماست خنثی کنیم و وحدت کلمه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 170

‏بین همه ایجاد شود و برادران اهل تسنن و تشیع با هم باشند و همین‏‎ ‎‏رویه دنبال شود تا بتوانیم کار کنیم. خداوند همه را توفیق دهد.(274)‏

25 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیشگیری از تضعیف جنگ

‏این دولت خدمتگزار است و خدمتهای بسیار چشمگیری کرده است و‏‎ ‎‏دارد می کند، لکن خرابیها از بس زیاد است و از بس که گرفتاریها زیاد‏‎ ‎‏است؛ جنگ هست در کار، محاصره هست، محاصرۀ اقتصادی هست،‏‎ ‎‏مخالفت همۀ کشورهای خارج به استثنای بعضی از آنها هست و کمک‏‎ ‎‏کردن به دشمنان ما و کمک نکردن به ماست، کارشکنی برای ملت ایران‏‎ ‎‏است و در یک همچو وضعیتی، آنها می خواهند که در داخل یک ایجاد‏‎ ‎‏اختلافی بکنند که از آن اختلاف آنها بهره گیری کنند.(275)‏

6 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجلس خدمتگزار جبهه ها باشد

‏من میل دارم که، شما هم میل دارید که این مجلس طوری باشد که اگر‏‎ ‎‏قانونی را گذراند وقتی که در شورای نگهبان برود بیچون و چرا قبول‏‎ ‎‏کنند. شما می دانید که مردم اسلام را می خواهند، دیانت را‏‎ ‎‏می خواهند، رضای خدا را می خواهند. این همه مردمی که در ایران در‏‎ ‎‏این طول مدت مبارزه کردند و حالا هم دارند در جبهه ها مبارزه‏‎ ‎‏می کنند و در پشت جبهه ها هم مبارزه می کنند، اینها همه برای اسلام‏‎ ‎‏است و برای خداست. اینها را ما باید فکر این باشیم که این نظری که به‏‎ ‎‏مجلس دارند و نظر اسلامی دارند، این نظر محفوظ بماند.(276)‏

4 / 11 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 171

پرهیز دولت از ایجاد نارضایتی در جنگ

‏اگر دولت همان مسیر مردم را سیر کند، اگر دولت با این مردمی که در‏‎ ‎‏صحنه بودند، چه از بازرگانانشان و چه از ـ‌عرض می کنم که‌ دیگر‏‎ ‎‏مردمشان و چه از کاسبهای جزئشان، همه اینها ـ‌الاّ نادری که هیچ‏‎ ‎‏وقت نبودند‌ اگر دولت کاری بکند که اینها را یک وقتی همه را‏‎ ‎‏ناراضی کند، از حیث اینکه مالیاتها را زیاد کند بدون وجه، از حیث‏‎ ‎‏اینکه جرم برای تأخیر مالیات بدون وجه، از اینکه جریمه برای یک‏‎ ‎‏مسائل قرار بدهد بدون وجه، و همین طور قضاتی که در اطراف‏‎ ‎‏هستند، اگر خدای نخواسته، طریقشان را یک نحوی قرار بدهند که‏‎ ‎‏مردم کم کم شک در اینها بکنند، آن روز است که برای ما مصیبت پیش‏‎ ‎‏می آید؛ آن روز است که نه جنگ می تواند پیروز بشود و نه مجلس‏‎ ‎‏می تواند موفق باشد و نه دولت؛ آن روز است که باید فاتحه را‏‎ ‎‏بخوانیم.(277)‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از غرور در فتحها

‏این مطلب مهم را که کراراً عرض کرده ام،تکرار می کنم که ملت عزیز‏‎ ‎‏مجاهد و بویژه سلحشوران رزمندۀ مجاهد فی سبیل الله توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که غرور از پیروزیها آفت بزرگی است که شیطان باطنی در‏‎ ‎‏بندگان خدا به وجود می آورد تا آنان را از راه حق منحرف کند،و در اثر‏‎ ‎‏آن خلق خدا را در کوشش برای مقاصد الهی سست کند، و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته این حالت شیطانی در جبهه ها پیش آید، در پیروزیها وقفه‏‎ ‎‏حاصل، بلکه با مکر شیطانی ممکن است به شکست منتهی شود. و‏‎ ‎‏زمانی این آفت وجدان کُش پیش می آید که انسان از خود و خداوند‏‎ ‎‏غافل شود و قدرت و پیروزیها را از خود بداند،و منشأ اصلی آن که‏‎ ‎‏اَزِمّۀ امور را در دست دارد و هر چه کمال و قدرت و جمال است از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 172

‏اوست را از یاد ببرد.ملت عزیز و قوای مسلح رزمنده در طول این‏‎ ‎‏انقلاب و این جنگ لمس نموده اند که اگر مددهای الهی و عنایات‏‎ ‎‏خاص خداوند قادر نبود، هرگز در ما قدرت مقابله با رژیم شیطانی تا‏‎ ‎‏دندان مسلح و متکی به قدرتهای جهانی نبود. ولی از آنجایی که ملت با‏‎ ‎‏تحولی الهی به انقلابی اسلامی متکی به معنویات دست زد، توانست آن‏‎ ‎‏قدرت بزرگ منطقه را در هم بشکند، و در جنگ نابرابر از حیث‏‎ ‎‏تسلیحات و کمکهای بیدریغ شرق و غرب و منطقه، اینهمه پیروزیهای‏‎ ‎‏اعجازآمیز را نصیب ایران و اسلام نماید. ما نباید فتحهای بزرگ مثل‏‎ ‎‏خرمشهر را از یاد ببریم که دشمن با همۀ تجهیزات در سنگرهای بسیار‏‎ ‎‏محکم با عده و عدد بسیار کمین کرده بود، و در مقابل عده ای از‏‎ ‎‏سلحشوران متعهد اسلام از بیابان باز به آنان تاخته، و خداوند آنچنان‏‎ ‎‏رعب و وحشت را بر دشمنان ما غلبه داد که با اسارت هزاران نظامی و‏‎ ‎‏غنیمتهای بسیار، باقیماندۀ اشرار با فضاحت تمام رو به فرار گذاشته و‏‎ ‎‏شهرها را رها کردند. رزمندگان عزیز ما نباید این پیروزی معجزه آسا را‏‎ ‎‏جز با مددهای الهی ببینند و اگر چنین شد، غرور آنها خلاصه می شود در‏‎ ‎‏اینکه ما مورد عنایت قادر متعال هستیم و از خود چیزی نداریم و آنچه‏‎ ‎‏داریم از اوست و باید به راه او نثار کنیم. و اینجاست که خداوند عنایات‏‎ ‎‏خود را ادامه می دهد، و شما سلحشوری و جنگ شرافتمندانه را برای‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و میهن اسلامی ادامه می دهید، و به خواست قادر متعال به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی دست خواهید یافت.(278)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ

‏اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همان طور که‏‎ ‎‏شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوۀ قضائیه احساس کنند‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 173

‏که یک تکلیف دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند. امروز اختلاف‏‎ ‎‏موجب می شود به جبهه ها سرایت کند و اگر خدای نخواسته سرایت‏‎ ‎‏کرد، مصیبت پیش می آید. امروز تقریباً هیچ کس با ما موافق نیست، و‏‎ ‎‏آنهایی هم که موافق هستند فقط اظهار است. مع ذلک پاسدارها و‏‎ ‎‏ارتشیها و بسیجیها و سایر نیروها توانسته اند این پیروزیها را به دست‏‎ ‎‏آورند. این برای این است که بین آنها اختلاف نیست. اختلاف‏‎ ‎‏روحانیون با استاندارها و یا خودشان، به مردم سرایت می کند و در‏‎ ‎‏جبهه ها منعکس می شود، آن وقت نمی توانید مصیبتی را که از این‏‎ ‎‏ناحیه پیدا می شود ارزیابی کنید، و مصیبت بزرگ این است که در این‏‎ ‎‏صورت اسلام نمی تواند سر، بلند کند. باید متوجه باشید که این یک‏‎ ‎‏تکلیف است که همه با هم باشید تا این بار را به آخر برسانید.(279)‏

12 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز قوای مسلح از هواهای نفسانی

‏اینجانب به همۀ قوای مسلح هشدار می دهم که اگر خدای نخواسته با‏‎ ‎‏دست شیاطین و دشمنان انقلاب چنین مسائلی ولو در آینده پیش‏‎ ‎‏بیاید، مطمئن باشید که عنایت حق تعالی از شما سلب می گردد، و در‏‎ ‎‏جنگ با دشمنان اسلام شکست نصیبتان خواهد شد؛ و در پیشگاه‏‎ ‎‏ملت اسلام رسوا شده و ننگ ابدی را باید تحمل کنید؛ و از آن بالاتر،‏‎ ‎‏در بارگاه قدس قادر متعال ساقط و با خذلان آخرت خدای نخواسته‏‎ ‎‏مواجه می شوید. عزیزان من، مطلب مهم است. ننگ و شرافت است و‏‎ ‎‏شقاوت و سعادت. پس، لازم است جداً از هواهای نفسانی، که ریشه‏‎ ‎‏شیطانی دارد، بر حذر باشید؛ و دست برادری و برابری یکدیگر را، که‏‎ ‎‏تاکنون به توفیق خدا با هم فشرده اید، بیشتر بفشارید؛ و اسلام و‏‎ ‎‏مصالح کشور خود را در نظر بگیرید، و به چیز دیگری جز آن فکر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 174

‏نکنید. خداوند یار و یاورتان باد.(280)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رأی اعتماد به وزرا برای سهولت در جنگ

‏برخوردها، برخوردهای اسلامی سالم باشد، چه در مجلس و چه در‏‎ ‎‏خارج مجلس. و یک صحبت این است که زودتر این مجلس تمام کار‏‎ ‎‏را انجام بدهد، و وزرا را زودتر و البته با نظر، با دقت همه چیز و به‏‎ ‎‏طور سریع این کار انجام بگیرد که تعطیل نباشد امور. ما در وضعی‏‎ ‎‏هستیم، در جنگ هستیم، در همۀ گرفتاریها هستیم، توطئه ها هستند و‏‎ ‎‏ما باید زودتر این کار را انجام بدهیم تا اینکه ان شاءالله این کشور‏‎ ‎‏[‏‏نمونه‏‏]‏‏ باشد.‏

‏     ... آقایان باید بدانند که اگر چنانچه در مجلس یک اضطرابی واقع‏‎ ‎‏بشود و یک وضع ناخوشی پیش بیاید، آن تأثیرش در جبهه ها هست و‏‎ ‎‏در کارخانه ها هست و در کشاورزیها هست و در همه جا تأثیر دارد و‏‎ ‎‏این به عهدۀ شماست.(281)‏

24 / 7 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراموش نکردن نصرت حق

‏خدای ناکرده غرور از پیروزیها باعث سستی در تکلیف یا بی دقتی در‏‎ ‎‏برنامه ها نگردد. و من با کمال تواضع، از این مدافعان پیروز می خواهم‏‎ ‎‏که هیچ گاه از نصرت حق و توکل بر خدای بزرگ غافل نباشید ‏و‎ ‎مَاالنَصرُ الاّٰ مِن عِندِالله ِ العزیزِ الحکیمِ‏.(282)‏

15 / 1 / 65

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 175

عدم تضعیف دولت در جنگ

‏دولت با گرفتاری ای که دارد. ما الآن در حال جنگیم، ما در حال‏‎ ‎‏محاصره هستیم، همۀ دنیا دستهاشان، قلمهاشان بر ضد ماست، حالا‏‎ ‎‏خود ما هم بنشینیم هی هر که هر چه دلش می خواهد بگوید.(283)‏

8 / 6 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهلت ندادن به دشمن در جنگ

‏ملت ایران باید به فکر باشد، اگر لحظه ای سستی کند تا ابد له است.‏‎ ‎‏الآن که صدام رو به جهنم دارد می رود و ان شاءالله ، خواهد رفت، وقت‏‎ ‎‏این است که شما جدیتتان زیادتر بشود، چه قوای مسلحه از هر صنف‏‎ ‎‏که هستند و چه ملت و چه این بسیج، اگر مهلت بهش بدهید ـ‌هر‏‎ ‎‏روزی که مهلت می دهید‌ او را تقویت می کنند و کار مشکلتر می شود.‏‎ ‎‏باید مهلت بهش نداد، سستی نباید کرد؛ مردم در اتصال به جبهه ها و‏‎ ‎‏جبهه ها در فعالیت. هر روزی که تعویق بیفتد، این قصه مشکلتر‏‎ ‎‏می شود. و شما باید فکر کنید و نگذارید کار مشکل بشود. به جای‏‎ ‎‏اینکه مناقشات لفظی بین خودتان باشد، رها کنید. این وقتش‏‎ ‎‏نمی گذرد. اگر باشد، همه را رها کنید. یکصدا دنبال این باشید که‏‎ ‎‏نگذارید ابرقدرتها در کشور شما دیگر دخالت کنند. آنها الآن مسابقه‏‎ ‎‏می کنند در اینکه دخالت کنند در کشور مسلمین، در خلیج. باید‏‎ ‎‏نگذاشت، نترسید از این هیاهو؛ هیاهویی است که می کنند که ما را با‏‎ ‎‏همان هیاهو بترسانند.(284)‏

8 / 3 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری ملت در برابر دشمن

‏ما اولاً تشکر می کنیم از هیأت دولت و ملت ایران که در این ایام جنگ‏‎ ‎‏با اینکه خیلی تحت فشار بودند، با قدرت و با حفظ عظمت اسلام‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176

‏کارها را بخوبی انجام دادند تا این خارِ سر راه شکسته شد. و ما امروز‏‎ ‎‏باید بعض مسائل را عرض کنیم. من جمله اینکه ما نباید حساب کنیم‏‎ ‎‏که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که در حال جنگیم، برای‏‎ ‎‏اینکه، دشمن ما ـ‌چه دشمنهای بزرگ از قبیل امریکا و شوروی و چه‏‎ ‎‏آنهایی که اذناب آنها هستند از قبیل صدام و امثال اینها‌ اینها چون با‏‎ ‎‏اسلام مخالف هستند و دیدند که اسلام امروز در دنیا یک قدرت‏‎ ‎‏بزرگی شده است در مقابل آنها، از این جهت، آنها دائماً مشغول‏‎ ‎‏نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسأله غفلت کنیم. هم باید مردم‏‎ ‎‏مهیا باشند. قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به جبهه بروند و‏‎ ‎‏جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این مطلب را و سستی نکنند. دشمن ما‏‎ ‎‏دشمنی است که با نقشه کار می کند.‏

‏     الآن ممکن است که در ایران منتشر کنند که خوب، دیگر مسأله‏‎ ‎‏تمام شد و چه شد و مردم را سست کنند و حال اینکه مسأله تمام نشده‏‎ ‎‏است، اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشان را انجام‏‎ ‎‏بدهند و لو به دست ملتها یا دولتها. در ایران چون نمی توانند این کار را‏‎ ‎‏بکنند، نه ملت با آنهاست نه دولت، از این جهت، یک راههای دیگری‏‎ ‎‏که دارند دنبال می کنند. از این جهت، ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید‏‎ ‎‏پر باشد، ما خودمان را در حال جنگ بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از‏‎ ‎‏امور اعتنا ندارند، امروز می گویند جنگ، فردا همان جنگ را صلح‏‎ ‎‏می کنند، باز فردا جنگ شروع می کنند. از این جهت، قوای مسلحۀ ما و‏‎ ‎‏ملت ما باید مهیا باشند برای این امر. این یک مسأله است.(285)‏

8 / 6 / 67

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 177

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 178

  • )) «و نیست یاری ای مگر از سوی خدای پیروزمند و دانا»؛ (آل عمران / 126).
  • )) پاره ای است از این بیت شعر عبدالله بن زبعری:لعبت هاشم بالملک فلا               خبر جاء و لا وحی نزل(قبیلۀ بنی هاشم با سلطنت بازی کردند. پس نه خبری آمد و نه وحی ای نازل گشت). آمده است که یزید ـ‌لعنت خدا بر او باد‌ آنگاه که اهل بیت عصمت (ع) را در شام بر وی وارد کردند با چوب بر دندانهای سر مطهر اباعبدالله (ع) می زد و این شعر را بر زبان می راند. علامه شعرانی؛ مع السجوم فی ترجمة نفس المهموم؛ ص‌252.