فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی
دعوت از مردم برای دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دعوت از مردم برای دفاع

دعوت از مردم برای دفاع

‎ ‎

‏ ‏

تشویق مردم برای حضور در جبهه

‏شما پاسداران ملت هستید و ملت با شماست. امروز از هیچ نترسید؛‏‎ ‎‏برای اینکه سابق ملت و شما جدای از هم بودید و الآن بحمدالله ، همه‏‎ ‎‏با هم هستید و همه در یک جبهه هستید.‏

‏     من وقتی که نگاه می کنم به تلویزیون که نشان می دهد آنهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏که برای همین ارتش و برای همین سپاه پاسداران ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏ و برای‏‎ ‎‏همۀ اینهایی که در جبهه هستند زحمت می کشند؛ زنها، مردها،‏‎ ‎‏بچه ها، پیرمردها، من این را به فال نیک می گیرم که اجتماع است با هم.‏‎ ‎‏شما پیروزید ان شاءالله . اسلام ان شاءالله ، پیروز است.‏

‏     خداوند همۀ شما را حفظ کند و با سلامت و صحت وارد بشوید‏‎ ‎‏به این جنگی که بین اسلام و کفر است. امیدوارم که آن کسانی هم که‏‎ ‎‏در جبهه ها هستند، با قدرت و با قوّت و با قدرت اسلامی به جبهه ها‏‎ ‎‏بروند.(257)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراموش نکردن جنگ

‏از ملت شریف خاضعانه می خواهم که جنگ را فراموش نکنند و‏‎ ‎‏برادران ارتشی و سپاهی و سایر رزمندگان عزیز در جبهه ها را با تمام‏‎ ‎‏وجود تشویق و تکریم نمایند.(258)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردم حافظ کیان اسلام

‏بحمدالله امروز هم که شما عزیزان با ارادۀ مصمم دفاع از حق خودتان‏‎ ‎‏و دفاع از کشور خودتان و دفاع از اسلام عزیز می کنید، همان اجر را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 161

‏دارید که لشکرهای صدر اسلام در اُحُد و خندق و سایر جبهه ها‏‎ ‎‏داشتند. آن روز اسلام امانتی بود در دست آنها که با جانفشانی‏‎ ‎‏نگهداری می کردند و امروز هم اسلام امانتی است در دست همۀ ما‏‎ ‎‏که باید به اندازۀ توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم و حفظ‏‎ ‎‏کنیم کیان اسلام را. من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما‏‎ ‎‏عزیزان را مصمم تر و ارادۀ شما را قویتر و مشتهای شما را فشرده تر‏‎ ‎‏و صفهای شما را فشرده تر کند که گرگهایی در کمین هستند و همه‏‎ ‎‏دنبال این هستند که این کشور را برگردانند به حال سابق، آنها را‏‎ ‎‏مأیوس کنید. شما امروز می دانید که ملت شریف ما پشتیبان شما‏‎ ‎‏عزیزانند.(259)‏

6 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقبال مردم از جبهه ها

‏اگر این مملکت را با این وضعی که الآن دارد به پیش ببریم، با این‏‎ ‎‏حاضر بودن مردم در صحنه به پیش ببریم و با این همراهی مردم با‏‎ ‎‏دولت، هر قصه ای که برای دولت پیش می آید، مردم پیشقدم هستند.‏‎ ‎‏شما ملاحظه بفرمایید پیشترها با فشار ـ‌الآن هم جاهای دیگر اینطور‏‎ ‎‏است با فشار‌ یک سربازی را می بردند در جبهه، شما دیدید که به من‏‎ ‎‏گفته بودند که شما بگویید، من نشده یک وقت صحبت کنم، خودشان‏‎ ‎‏گفتند؛ به مجرد اینکه گفتند به اینکه ما سرباز لازم داریم، ما اشخاص‏‎ ‎‏لازم داریم، آنجا اینقدر جمعیت رفت اسم نوشت که صدایشان‏‎ ‎‏درآمد که نه نمی خواهیم؛ دیگر بسِ مان است، در صورتی که می روند‏‎ ‎‏به جنگ، می روند به قتال، می روند به کشته شدن. یک همچو مملکتی‏‎ ‎‏که اینطور شده است ـ‌و به خواست خدا این مطلب شده است، با تأیید‏‎ ‎‏خدا این مطلب شده است‌ این را باید حفظش کرد، باید قدرش را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162

‏دانست.(260)‏

23 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشدید فعالیتهای دفاعی

‏برادران من، برادران ارتشی، برادران نظامی، برادران پاسدار، برادران‏‎ ‎‏روحانی، برادران دانشگاهی، برادران کشاورز و صنعتگر و سایر‏‎ ‎‏قشرها، این انسجامی که شما دارید قدرش را بدانید. اسلام در کشور‏‎ ‎‏شما تجلی کرده است. نور خدا در کشور شما جلوه گر شده است. قدر‏‎ ‎‏این جلوۀ الهی را بدانید. به فعالیتهای خودتان هر چه می توانید ادامه‏‎ ‎‏بدهید و ازدیاد بدهید؛ فعالیت خودتان را زیاد کنید. ارتشیان و‏‎ ‎‏پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح و سایر قوای مردمی در محلی‏‎ ‎‏که هستند و در جبهه ها که هستند، به فعالیت خودشان ادامه بدهند و‏‎ ‎‏فعالیت خودشان را زیاد کنند و دست این جنایتکارها را از کشور‏‎ ‎‏خودشان کوتاه کنند؛ به آنها مهلت ندهند که منسجم کنند خودشان را‏‎ ‎‏و از طرف جاهای دیگر و قدرتهای دیگر به آنها کمک برسانند، مجال‏‎ ‎‏به آنها ندهند. برادران، جوانان پشت جبهه، توجه کنند که باید فعالیت‏‎ ‎‏کنند و باید داوطلبانه بروند به این جنگ و این مسأله را زود حلش‏‎ ‎‏کنند. فعالیت جوانها گرچه زیاد است لکن باید زیادتر بشود و هر روز‏‎ ‎‏از روز قبل بهتر باشد و خودشان را آماده کنند برای اینکه در مقابل این‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند.‏

‏     قدر این نعمت خدایی را که بین همۀ شما آشتی انداخت و ائتلاف‏‎ ‎‏انداخت ‏‏[‏‏بدانید‏‏]‏‏ و این از نعم بزرگی است که خدای تبارک و تعالی در‏‎ ‎‏قرآن به طور منت بر مسلمین می فرماید که «شماها که با هم مختلف‏‎ ‎‏بودید، مؤتلفتان کردیم»، این از نعمتهای بزرگ الهی است که در یک‏‎ ‎‏مجمعی تمام قشرهای مختلفی که پیشتر هیچ با هم ارتباط نداشتند،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 163

‏همه مجتمعاً و همه یک فریاد دارند و همه یک ندا می کنند و همه‏‎ ‎‏اسلام را می خواهند و همه استقلال کشور خودشان را می خواهند.‏‎ ‎‏آزادی از تمام قید و بندهای قدرتهای بزرگ را می خواهند و بحمدالله ‏‎ ‎‏به دست آوردند. حفظ کنید این نعمت بزرگ را و چنانچه احتمال‏‎ ‎‏دادید که در یک جایی به واسطۀ سستی ما یک نقیصه ای وارد بشود در‏‎ ‎‏جنگ، باید جبران بکنید.(261)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حضور مردم در جبهه ها

‏همانطوری که پیروزی حاصل شد به حضور همۀ جمعیتها در میدان‏‎ ‎‏و در صحنه، حضور همه در صحنه های نبرد جبهه و پشت جبهه،‏‎ ‎‏حفظ این نعمت بزرگ الهی هم محتاج به این است که حاضر باشند‏‎ ‎‏جوانهای ما، حاضر باشند که هر وقتی آنها را خواستند، بروند و از‏‎ ‎‏اسلام دفاع کنند.(262)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت جوانان در جنگ

‏ ما امروز ابتلا به این قدرتها داریم. و این جنگ را ما باید با پیروزی‏‎ ‎‏بزودی تمام کنیم. و این به این است که جوانهای ما بروند دنبال جنگ.‏‎ ‎‏جوانهای ما اینطور نباشد که بگویند تمام شد و رفت سراغ کارش.‏‎ ‎‏خیر، تمام نشده، امریکا دنبال کار است. الآن امریکا به میدان آمده.‏‎ ‎‏البته میدانی که او می آید، آن میدان صحیحی نیست. آن برای انتخاباتی‏‎ ‎‏که حالا می خواهد بشود، از این حرفها زیاد می زند. لکن ما باید توجه‏‎ ‎‏بکنیم که سر و کارمان با یک جنگی است که سرنوشت یک ملت را این‏‎ ‎‏درست می کند. و باید هر چه زودتر این را تمام کنیم. و این، به این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 164

‏است که جوانهای ما بروند به جبهه ها، ننشینند که، اینطور نباشد که‏‎ ‎‏بنشینند که دیگران برایشان کار کنند. همه مان مسئول هستیم.(263)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیه به جوانان برای حضور در جبهه

‏امروز همۀ ما مکلف هستیم. جوانهای ما باید این جبهه ها را پر کنند از‏‎ ‎‏انسانهای قوی که بحمدالله هم الآن پر کردند، لکن بیشتر لازم است.‏‎ ‎‏آقا قضیه، قضیۀ از بین رفتن اسلام، چه تشیع و چه تسنن، همه، از بین‏‎ ‎‏رفتنش و قضیۀ اینکه ما قیام کنیم و نگذاریم بشود.و بحمدالله تا حالا‏‎ ‎‏جوانهای ما اقدام کردند، قیام کردند و نخواهند گذاشت، لکن این‏‎ ‎‏اسباب این نمی شود که از دیگران تکلیف سلب بشود که نه، دیگر لازم‏‎ ‎‏نیست کاری ما بکنیم. آن کسی که اشکال به جنگ دارد، واجب است‏‎ ‎‏برایش که برود جنگ.(264)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165