فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
شعارهای اصولی در جنگ
عزت و شرف ما در جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عزت و شرف ما در جنگ

عزت و شرف ما در جنگ

 

 

دفاع از میهناز‌جان‌عزیزتر

‏حضرات آقایان!‏‎[1]‎‏ در هر نقطه که هستند مردم را برای جنگ و درگیری‏‎ ‎‏با امریکا و اذناب خونخوارش چون عراق آماده کنند که جنگ، جنگ‏‎ ‎‏است و عزت و شرف میهن و دین ما در گرو همین مبارزات است، و‏‎ ‎‏میهن از جان عزیزتر ما، امروز منتظر است تا یکایک فرزندان خود را‏‎ ‎‏برای نبرد با باطل مهیا سازد.(207)‏

5 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هیهات از ننگ و ذلت در جنگ

‏شما ای برادران و جوانان ایرانی، به کمک برادران رزمندۀ خود‏‎ ‎‏بشتابید، که این لحظه از حساسترین لحظات سرنوشت ساز است. یا‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119

‏پیروزی اسلام بر کفر عفلقیان و یا خدای نخواسته اگر غفلتی و یا‏‎ ‎‏اهمالی شود شکست اسلام و ننگ ملت برای همیشه. و هیهات که‏‎ ‎‏شما جوانان غیور زیر بار ذلت بروید. پس تکلیف اسلامی و میهنی‏‎ ‎‏شما اقتضا دارد که به سوی جبهه ها جوانمردانه هجوم آورید و‏‎ ‎‏بکوشید تا جامۀ ذلت نپوشید. و بدانید که روحیۀ ارتش عراق بکلی از‏‎ ‎‏دست رفته است و اسلام، امروز احتیاج به شما جوانان برومند دارد.‏‎ ‎‏به سوی نبرد با کفر بشتابید و برادران عراقی خود را نجات دهید. و‏‎ ‎‏برادران جان بر کف رزمندۀ جمهوری اسلامی را کمک کنید که فردا‏‎ ‎‏دیر است.(208)‏

23 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روز فداکاری و امتحان الهی

‏ملت شهیدپرور ایران بدانند این روزها روز امتحان الهی است. روز‏‎ ‎‏پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینۀ دیرینه دارند. روز انتقام از‏‎ ‎‏کفر و نفاق است. روز فداکاری است. امروز روز عاشورای حسینی‏‎ ‎‏است.(209)‏

11 / 1 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120

  • )) علمای اهل سنت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.