فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
ضرورت دفاع
انگیزه های دفاعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انگیزه های دفاعی

انگیزه های دفاعی

 

 

انگیزه دفاع از حق

‏انگیزۀ قدرتهایی که ما داریم، انگیزۀ این است که ما برای خدا جنگ‏‎ ‎‏می کنیم. خدا به ما همه چیز داده. ما از او هستیم و به او هم تحویل‏‎ ‎‏می دهیم. این انگیزۀ لشکر اسلام است. در صدر اسلام هم همین‏‎ ‎‏انگیزه بوده. الآن هم همین انگیزه است.(168)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع برای تبعیت از اسلام

‏آنچه من به ملت خودمان می خواهم بگویم این است که ملت ما باید‏‎ ‎‏متوجه باشد که اسلام است و قضایای اسلام در کار است و ما تبع‏‎ ‎‏اسلام داریم جنگ می کنیم، دفاع می کنیم و به واسطۀ اسلام داریم دفاع‏‎ ‎‏می کنیم.(169)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از مستضعفان

‏انگیزۀ ملت و قوای مسلح اسلامی ایران دفاع از اسلام و قرآن کریم به‏‎ ‎‏نفع ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان است.(170)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از ملت ضعیف

‏از اول این جنگ تحمیلی، ما ببینیم که سپاهیان ما و ارتش ما‏‎ ‎‏اسلحه های خودشان را در چه کار به کار بردند، در چه جهت به کار‏‎ ‎‏بردند. و امریکا و آنهایی که دنبال ‏‏[‏‏اویند‏‎ ‎‏]‏‏ـ‌یعنی، صدام را وادار کردند‏‎ ‎‏به این امر‌ آنها در چه کار. وقتی ملاحظه می کنیم، می بینیم که‏‎ ‎‏طیاره های آنها دزفول و آبادان را، اهواز و اندیمشک را، امثال اینها را‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 103

‏می کوبد، و آن مردم را کوبیده است، و آنجاها را خراب کرده است، و‏‎ ‎‏الآن یک خرابه ای بعد از اینکه اینها بروند، یک خرابه ای دست کشور‏‎ ‎‏ما هست، و اسلحه های ما ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ دفاع از این ملت ضعیف است، ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ به‏‎ ‎‏کار می رود، در راهی که خدا فرموده است، اسلحه های ایران الآن‏‎ ‎‏ـ‌غیر آن که دست منحرفین است‌ آن که به حسب توده های مردم‏‎ ‎‏میزان است، به حسب اجتماع میزان است، این اسلحه ها در راه تحقق‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی و الهی دارد به کار می رود و آن اسلحه ها در راه‏‎ ‎‏تخریب و براندازی اسلام دارد به کار می رود.(171)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعهد اسلامی قوای مسلح

‏آن روز که اول انقلاب بود و ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ما‏‎ ‎‏آمادگی کافی نداشتند، صدام با همۀ تجهیزات و خیانت بعضی عناصر‏‎ ‎‏دست اندر کار، ناگهان از زمین و هوا و دریا به ایران تاخت و‏‎ ‎‏غافلگیرانه قسمت بزرگی از کشور ما را اشغال نمود. نیروهای مؤمن‏‎ ‎‏و جوانان فداکار به مجرد اطلاع راه را بر آنان بستند، و عقابان‏‎ ‎‏تیز‌پرواز نیروی هوایی مواضع نظامی سرتاسر عراق را در هم‏‎ ‎‏کوبیدند، و اگر نبود تعهد اسلامی آنان و خوف هلاکت بی گناهان و‏‎ ‎‏خرابی اماکن ملت برادر عراق که تاکنون نیز دست آنان را همین انگیزه‏‎ ‎‏بسته است چنان درس عبرت آمیزی به حزب کافر بعث می دادند که‏‎ ‎‏بعضی از دولتهای منحرف منطقه و غیر آن هوای مبارزه با ملتی که‏‎ ‎‏شهادت را تحفۀ آسمانی می دانند، به سر نپرورانند.(172)‏

6 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 104

ادای وظیفه اسلامی

‏از اول من گفته ام که ما به شرط اینکه پیروز بشویم در میدان نیامده ایم.‏‎ ‎‏ما برای ادای یک وظیفۀ اسلامی، وجدانی، ملی وارد شده ایم در این‏‎ ‎‏میدان.(173)‏

16 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت اسلام، مدافع کشور

‏قدرت اسلام است. خوب، از یک طرف ملت اینطور است، از یک‏‎ ‎‏طرف این قوای مسلّح که الآن دو سال است، بیشتر از دو سال است که‏‎ ‎‏در مقابل آن همه فشارها واقع شده اند و ایستاده اند و از این کشور‏‎ ‎‏دفاع می کنند و آن همه خون داده اند. آن همه همه شان، نه اینکه فقط‏‎ ‎‏یک طایفه باشند، از سپاه پاسداران و ارتش و اینها گرفته تا ژاندارمری‏‎ ‎‏و عرض می کنم ـ‌شهربانی و بسیج و عشایر و اینها؛ همه، هم شهید‏‎ ‎‏زیاد دادند و هم جدّیت زیاد کردند.(174)‏

1 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت از جنایات دشمن

‏مسألۀ جلوگیری از این جنایاتی است که دارند قلدرها به بشر می کنند،‏‎ ‎‏به انسانها می کنند، تباهی انسانهاست، مسأله، به تباهی کشیدن افراد‏‎ ‎‏ارزشمند است، اگر مسأله این است، ما پیروز هستیم؛ برای اینکه شما‏‎ ‎‏همین مطلبی را که الآن برای من راجع به فعالیتی که این عزیزان ما‏‎ ‎‏کرده اند، همین مطلب اگر چنانچه این مسائل واقع نشده بود و ماها‏‎ ‎‏همه توی خانه نشسته بودیم و امریکا هم داخل این کشور‏‎ ‎‏حکمفرمایی می کرد، تا ابد هم چنین چیزی واقع نمی شد و همه باید‏‎ ‎‏هی دست به سینه امریکا بایستند و چاپلوسی کنند تا اینکه نان به آنها‏‎ ‎‏بدهند، تا اینکه اسلحه به آنها بدهند. تا اینکه مهمات به آنها بدهند، آن‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 105

‏هم مهمّات به ما که نمی داد، می آورد همه را اینجا انبار کرده بود؛ برای‏‎ ‎‏اینکه اگر یک وقتی یک جنگی بشود، برای خودش اینها باشد؛ ابداً به‏‎ ‎‏ما چیزی نرسیده بود. همۀ منافع ما را برد، برای خودش اینجا پایگاه‏‎ ‎‏درست کرد.(175)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای اجرای عدالت

‏این جنگ یک چیزی است که برای عدالت، جنگ لازم است. اگر‏‎ ‎‏مردم عادل باشند که دیگر جنگی در کار نیست. اگر مردم انسان باشند‏‎ ‎‏که دیگر جنگی در کار نیست. لکن وقتی که یک دسته، اکثریت‏‎ ‎‏مستضعفین پایمال دارند می شوند، وقتی که تمام حیثیت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین در خطر است، وقتی که تمام حیثیت همین ملت ما در خطر‏‎ ‎‏است، ما که جنگ را شروع نکرده ایم، ما الآن هم در حال دفاع هستیم‏‎ ‎‏هر روز تقریباً باید گفت بی استثنا آبادان تقریباً بی استثنا هر روز‏‎ ‎‏کوبیده می شود، زاید بر آن هم جاهای دیگری که همه می دانید. ما‏‎ ‎‏می خواهیم که دست اینها کوتاه بشود که به ما اینطور، به ملت ما‏‎ ‎‏اینطور تعدی نکنند. ما دفاع داریم می کنیم، و ما از اول هم دلمان‏‎ ‎‏می خواست که جنگی نباشد و همه صلح باشد.(176)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقق شرایط ما

‏ما تا همان مسائلی که در اول جنگ گفتیم، تا آن مسائل تحقق پیدا‏‎ ‎‏نکند، ما در دفاع خودمان سرجای خودمان ایستاده ایم. اگر چنانچه ما‏‎ ‎‏از این مسائل غفلت کنیم یا اینکه بعض از منحرفین و منافقین بین‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 106

‏مردم بیفتند و بگویند که خوب جنگ، او‏‎[1]‎‏ می گوید جنگ را تمام کنیم،‏‎ ‎‏شما هم قبول کنید، و بخواهند مردم را سست بکنند، بدانید که اسلام‏‎ ‎‏در خطر کفر است. اگر چنانچه امروز ما یک کلمه عقب نشینی کنیم،‏‎ ‎‏اگر ملت ما یک قدم سستی به خودش راه بدهد و عقب نشینی کند،‏‎ ‎‏نوامیسش، اموالش، جانهای جوانهایش همه اش به باد خواهند‏‎ ‎‏رفت.(177)‏

21 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اعتقادات دینی

‏ما الآن برای دینمان داریم جنگ می کنیم، برای خاک جنگ‏‎ ‎‏نمی کنیم.(178)‏

14 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عبادت بودن دفاع

‏جبهه های ما مسجد است - الآن - جبهه های ما از مسجد بیشتر الآن ذکر‏‎ ‎‏خدا گفته می شود. جنگ با مثل صدام یک عبادت الهی است.(179)‏

23 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع در مقابله با ظلم

‏تکلیف ما این است که در مقابل ظلم بایستیم و این کسی که تعدی به ما‏‎ ‎‏کرده است، تو دهنی به او بزنیم و تا این قضیه را دنیا قبول نکند این‏‎ ‎‏جنگ هست و جنگ هم از طرف آنها هست، از طرف ما نیست.(180)‏

1 / 1 / 64

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 107

مقابله برای اطاعت امر خدا

‏ما اگر چنانچه در این جنگی که برمان تحمیل شده است، دفاع می کنیم‏‎ ‎‏و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای‏‎ ‎‏این است که خدا فرموده است: دفاع باید بکنید. دفاع هست، ما دفاع‏‎ ‎‏می کنیم. اگر هم فرموده بود که نه، بروید جنگ بکنید، می رفتیم جنگ‏‎ ‎‏می کردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع می کنیم. مادامی که‏‎ ‎‏آنها مشغول این کارهای مفسده جویی هستند، ما هم باید دفاع کنیم؛‏‎ ‎‏یعنی، ما اطاعت امر خدا می کنیم، هر کس هم هر چی می خواهد‏‎ ‎‏بگوید. اگر برای خدا شد، از حرفهای مردم هیچ ناراحت‏‎ ‎‏نمی شویم.(181)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع در برابر تجاوز دشمن

‏ما از خدای تبارک و تعالی توفیق همۀ مسلمین را خواستاریم که در‏‎ ‎‏مقابل این عَلَم‏‎[2]‎‏ کفر قیام کنند، و یک کسی که با تمام قواعد بین المللی‏‎ ‎‏مخالفت می کند، صاف می گوید که «ما ساعت چند حمله می کنیم،‏‎ ‎‏حملۀ موشکی می کنیم به شهرهای ایران، به شهرهای مسکونی ایران»‏‎ ‎‏صریح می گوید، لکن هیچ کشوری او را محکوم نمی کند. و ما صریح‏‎ ‎‏می گوییم که ما ابداً نظر نداریم به اینکه به یک کشوری تعدی بکنیم. ما‏‎ ‎‏از خودمان دفاع داریم می کنیم و همۀ تبلیغات بر ضد ماست.(182)‏

15 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع برای عدم تحمل زور

‏ما نمی خواهیم که برویم جایی را بگیریم، ما زیربار نمی رویم. ما دفاع‏‎ ‎‏از اسلام می کنیم. صدام پا روی اسلام گذاشته، ما از او دفاع‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 108

‏می خواهیم بکنیم؟!(183)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از آبروی اسلام

‏الآن هر جای دنیا کسی برود، توجهش به ایران می بیند که از خود ما که‏‎ ‎‏این جا هستیم بیشتر مطلع هست جهات را. این برای این است که،‏‎ ‎‏مسأله، مسألۀ معنوی است، مسأله، مسأله ای نیست که ما می خواهیم‏‎ ‎‏فقط جنگ بکنیم یا می خواهیم دفاع بکنیم. ما دفاع مقدس می خواهیم‏‎ ‎‏بکنیم؛ یعنی ما می خواهیم از آبروی اسلام، از آبروی کشور اسلامی‏‎ ‎‏دفاع بکنیم؛ این یک دفاعی است که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند،‏‎ ‎‏همه می گویند که باید دفاع کرد.(184)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از مصالح اسلام و مسلمین

‏ما که می گوییم که ما شیعۀ حضرت امیر ـ‌سلام الله علیه‌ هستیم و الآن‏‎ ‎‏کشور شیعه در معرض خطر است، الآن کشور شیعه در معرض خطر‏‎ ‎‏است، اسلام در معرض خطر است، ما باز کنار بنشینیم و بگوییم که ما‏‎ ‎‏چکار به این کارها داریم، ما چه بکنیم، متأثریم از اینکه جوانهای ما‏‎ ‎‏چه می شوند، ما هم متأثریم. حضرت امیر هم متأثر بوده از اینکه‏‎ ‎‏جوانها چه می شدند، اما می نشسته خانه و بگویند من متأثرم؟! یا‏‎ ‎‏می رفتند جنگ و خودشان جنگ می کردند و در عین حال هم برای‏‎ ‎‏آنهایی که شهید شده بودند متأثر بودند. ما هی کنار بنشینیم و هی‏‎ ‎‏بگوییم که ما می خواهیم چه بکنیم، چه، فلان، از این حرفهایی که‏‎ ‎‏خودشان می زنند و از مصالح اسلام و مصالح مسلمین و از این چیزی‏‎ ‎‏که الآن برای کشور ما پیش آمده است، برای اسلام پیش آمده.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 109

‏     مسأله، مسألۀ تشیّع نیست، مسألۀ اسلام است، مسألۀ مذهب‏‎ ‎‏نیست. همۀ مذاهب الآن در معرض خطرند. الآن که قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏احساس این معنا کردند که اسلام یک همچو قدرتی دارد که می تواند‏‎ ‎‏یک جمعیت چهل و چند میلیونی را در مقابل همه وادار کند و بایستد‏‎ ‎‏و بگوید نه این و نه او، حالایی که فهمیدند این قدرت، قدرت اسلام‏‎ ‎‏است نه قدرت ملت، قدرت اسلام است که دنیا را دارد به خیال آنها به‏‎ ‎‏خطر می اندازد، حالا آنها برای اصل اسلام دارند نقشه می کشند، ما‏‎ ‎‏حالا بنشینیم بگوییم که ما اهل ولایت هستیم. اگر شما اهل ولایتید،‏‎ ‎‏چرا الان کشور ولایت در معرض خطر است و نشستید؟ این البته یک‏‎ ‎‏عدد معدودیند، قابل ذکر نیستند اینها. چرا ما غفلت داریم از این‏‎ ‎‏معانی؟ ما اظهار می کنیم ما شیعۀ امیرالمؤمنینیم. ما برویم ببینیم‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین در مصالح اسلامی چه کردند، برای مصالح اسلام چه‏‎ ‎‏کردند. آن وقتی که زمان رسول الله بود بسیاری از اشخاص آن وقت‏‎ ‎‏بودند که جنگ می خواست بشود نمی رفتند.(185)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نابودی صدام غده‌سرطانی

‏امروز دفاع است. مسأله، مسألۀ رفتن و جنگ کردن نیست، کسی‏‎ ‎‏نمی خواهد جنگ بکند، اول هم نبوده و آن حرفی که روز اول‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی زده راجع به جنگ، امروز هم عین همان حرف‏‎ ‎‏است، یک کلمه این ور آن ور نیست، آن این است که ما تا این حزب‏‎ ‎‏عفلقی هست ما جنگ خواهیم کرد. ما باید این را، برای اینکه دفاع از‏‎ ‎‏اسلام این است که این نقطه را برداریم از بین، این غده سرطانی کنده‏‎ ‎‏بشود و الاّ محال است که این کشور روی آرامش به خودش ببیند و نه‏‎ ‎‏کشور ما، نه عراق، نه خلیجیها. این خلیجیها توجه ندارند به اینکه اگر‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 110

‏صدام غلبه پیدا کند، با آنها چه خواهد کرد؟(186)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ، ادای تکلیف شرعی

‏اینطور نیست که جنگ مثل امر جنگی باشد که دیگران با دیگران‏‎ ‎‏می کنند. جنگی است که اسلام دارد می کند در مقابل کفر، اسلام دارد‏‎ ‎‏می کند در مقابل نفاق و این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا‏‎ ‎‏می کنند، من باشم ادا می کنند، نباشم هم ادا می کنند.(187)‏

18 / 8 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع تا نابودی حزب بعث

‏اصرار ما در نبرد، تا رفتن صدام و حزب کثیف عراق و رسیدن به‏‎ ‎‏شرایط بر حق و عادلانۀ دیگرمان یک تکلیف شرعی و واجب الهی‏‎ ‎‏است که از آن هرگز تخطی نمی کنیم.(188)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احقاق حقوق فقرا

‏ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطرۀ خون دفاع‏‎ ‎‏خواهیم کرد.(189)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ موجودیت اسلام در جهان

‏ما برای حفظ موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده ایم.‏‎ ‎‏و‌این ملت مظلوم ایران است که همواره مورد حملۀ جهانخواران‏‎ ‎‏بوده است؛ و استکبار از همۀ کمینگاههای سیاسی و نظامی و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 111

‏فرهنگی و اقتصادی خود به ما حمله کرده است. انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ما تا کنون کمینگاه شیطان و دام صیادان را به ملتها نشان داده‏‎ ‎‏است.(190)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام در برابر توطئه ها

‏باید برای شکستن امواج طوفانها و فتنه ها و جلوگیری از سیل آفتها به‏‎ ‎‏سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم. ملتی که در خط اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی ـ‌صلی الله علیه و آله‌ و مخالف با استکبار و پول پرستی و‏‎ ‎‏تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همۀ افرادش بسیجی باشند و‏‎ ‎‏فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند، چرا که در هنگامۀ خطر ملتی‏‎ ‎‏سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگی لازم رزمی را داشته‏‎ ‎‏باشد.(191)‏

2 / 9 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام ناب

‏همه می دانند که تحمل هشت سال فشار و سختی فقط برای اسلام‏‎ ‎‏عزیز بوده است، لذا مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از‏‎ ‎‏همیشه با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی، سیاسی و فرهنگی‏‎ ‎‏جهانخواران بایستند، چرا که امروز دنیای استکبار خصوصاً غرب‏‎ ‎‏خطر رشد اسلام ناب محمدی ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ را علیه‏‎ ‎‏منافع نامشروع خود درک کرده است.(192)‏

2 / 1 / 68

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 112

  • )) صدام حسین، رئیس جمهور عراق.
  • )) صدام حسین، رئیس جمهور عراق.