فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
ضرورت دفاع
لزوم دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لزوم دفاع

لزوم دفاع

 

 

دفاع با قرآن و سلاح

‏جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با‏‎ ‎‏دست دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع‏‎ ‎‏کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود را از آنان سلب نمایید. چنان با‏‎ ‎‏دوستانتان رحیم باشید که از ایثار هر‌چه دارید نسبت به آنان کوتاهی‏‎ ‎‏ننمایید.(144)‏

1 / 1 / 59


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88

تقابل کامل اسلام و کفر

‏آنچه من به ملت خودمان می خواهم بگویم این است که ملت ما باید‏‎ ‎‏متوجه باشد که اسلام است و قضایای اسلام در کار است و ما تبع‏‎ ‎‏اسلام داریم جنگ می کنیم، دفاع می کنیم و به واسطۀ اسلام داریم دفاع‏‎ ‎‏می کنیم.‌... ما تا آخر با آنها جنگ خواهیم کرد و ان‌شاءالله تعالی، پیروز‏‎ ‎‏خواهیم شد. و هر یک از دُوَل هم که با او همراهی بکند، ما هیچ ابداً‏‎ ‎‏اعتنایی نداریم به این؛ برای اینکه ما هدفمان این است که تکلیفمان را‏‎ ‎‏عمل بکنیم. تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم‏‎ ‎‏اسلام را. کشته بشویم تکلیف را عمل کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را‏‎ ‎‏عمل کرده ایم...‏

‏     شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید. شما برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام دارید جنگ می کنید و او برای نابودی اسلام. الآن اسلام به‏‎ ‎‏تمامه در مقابل کفر واقع شده است و شما باید از اسلام پایداری کنید‏‎ ‎‏و حمایت کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی است بر همه کس. بر‏‎ ‎‏هر کس که هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسلام. الآن اینها‏‎ ‎‏هجوم کردند بر اسلام و ما باید دفاع بکنیم.(145)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم آمادگی دفاعی ملت

‏اکنون، شما ای ملت بزرگ اسلامی ایران، بر سر دوراهی می باشید؛ راه‏‎ ‎‏سعادت و افتخار ابدی در سایۀ پرافتخار جهاد برای خدا و دفاع از‏‎ ‎‏کشور اسلام، و راه ذلت و ننگ ابدی؛ اگر خدای نخواسته در این جهاد‏‎ ‎‏مقدس سستی و سردی از خود نشان دهید. و من امید واثق دارم که‏‎ ‎‏ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا سقوط رژیم منحط بعث‏‎ ‎‏عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق و جنایاتی که‏‎ ‎‏بر آنان سایۀ شوم افکنده نجات ندهند، دست از جهاد مقدس‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 89

‏برندارند.‌... اینجانب اولاً به ملت ایران هشدار می دهم که خود را مهیا‏‎ ‎‏کنند و اسلحه های خود را آماده کنند و به حال آماده باش باشند، که اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته محتاج به بسیج عمومی شد و امر به جهاد مقدس‏‎ ‎‏عمومی داده شد، فوراً به میدان رفته و از دین خدا و کشور اسلامی‏‎ ‎‏دفاع نمایند.(146)‏

27 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آماده سازی تواناییها برای جنگ

‏ما باید مهیّا بشویم برای جنگها و ما قدرت داریم. ما جوانها را داریم،‏‎ ‎‏یک ملتی هستیم که با وحدت کلمه و با اتّکال به خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏همه چیز را ما می توانیم پیش ببریم؛ هیچ خوف از این مسائل‏‎ ‎‏نداریم.(147)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت قوای مسلح برای دفاع

‏امید، که از جنودالله است در خودمان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار‏‎ ‎‏باشیم. تکیه به ارادۀ خودمان بکنیم. تبع اراده دیگران نباشیم. لکن همه‏‎ ‎‏با هم مجتمعاً این اراده را بکنیم تا کار انجام بگیرد. آنهایی که در ارتش‏‎ ‎‏هستند، در قوای مسلّح هستند، با هم هماهنگ باشند، و با هم‏‎ ‎‏بخواهند که ارتششان قوی باشد، و ارتششان قوای مسلّحه شان را‏‎ ‎‏خودشان اداره کنند. و می توانند و می بینید که توانستند و می توانند.‌...‏‎ ‎‏هم عزمتان را جزم کنید که این ملت را به جلو ببرید. این ملت را بیدار‏‎ ‎‏کنید. ارتش را تقویت کنید. دادگاهها را تقویت بکنید... اشخاصی که‏‎ ‎‏در رأس ارتش و قوای مسلّحۀ دیگر هستند تأیید کنید تا آنها بتوانند‏‎ ‎‏ارتش را اداره کنند. تا بتوانند قوای مسلّحه کارهایی که بر آنها محوّل‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 90

‏است بخوبی انجام بدهند.(148)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از رزمندگان در دفاع

‏تکلیف ملت هم این است که همین طوری که بحمدالله ، تا حالا در‏‎ ‎‏صحنه ‏‏[‏‏بوده‏‏]‏‏ است و هر قضیه ای واقع می شود بحمدالله ، اینها هستند‏‎ ‎‏در صحنه ‏‏[‏‏بماند.‏‏]‏

‎     ‎‏و من گاهی وقتی اینها را، این اجتماعاتشان، و این تعهدشان را‏‎ ‎‏[‏‏که‏‏]‏‏ می بینم، برای خودم حقارت قائل می شوم؛ اگر این پاسداری‏‎ ‎‏است که در کنار سنگر نماز شب می خواند و جانش را در محل خطر‏‎ ‎‏قرار می دهد، اگر این سربازی است که در جبهه جان خودش را در‏‎ ‎‏خطر می بیند و نماز شبش را می خواند و وصیت می نویسد ـ‌آنطور‏‎ ‎‏وصیتها‌ اگر اینها مسلمان هستند، خوب، من چه می گویم؟ تکلیف‏‎ ‎‏ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام‏‎ ‎‏مشغول هستند، ارتش و سپاه و همۀ این قوای مسلح که در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند، با آن هوای گرم و آن ناگواریها، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏کمک کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار کنند پشتیبانی خودشان را به‏‎ ‎‏اینها، روح بدهند به اینها.(149)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع، عبادتی بزرگ

‏امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ‏‎ ‎‏است.(150)‏

18 / 4 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 91

حفظ اسلام و دفاع از ملت تکلیف است

‏شماها توجه داشته باشید، چه پاسداران و چه سایر قوای انتظامی و‏‎ ‎‏نظامی و غیر انتظامی و چه سایر ملت، همه توجه داشته باشند که ما‏‎ ‎‏وظیفه داریم که این اسلامی که الآن به ما رسیده حفظش کنیم تا آن فرد‏‎ ‎‏آخری هم که ـ‌خدای نخواسته‌ کشته می شود، موظف برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان اسلامی، دفاع از کشور اسلامی‏‎ ‎‏تا آن آخر زن و مرد، بچه و بزرگ مکلفند که دفاع کنند... وقتی کشور‏‎ ‎‏اسلام مورد تهدید دشمنهای اسلام است، دفاع از کشور اسلام و‏‎ ‎‏نوامیس مسلمین بر همۀ ما، بر تمام ما واجب است؛ با همۀ کوشش‏‎ ‎‏واجب است.‌... اینهایی که به سرحدات حمله می کنند به ما، ولو فرض‏‎ ‎‏بکنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع واجب است و‏‎ ‎‏کشتن آنها هم تا دفعشان واجب است. نه اینکه ما سر جنگی داریم، ما‏‎ ‎‏می خواهیم عالم در صلح باشد. ما می خواهیم همۀ مردم، همۀ‏‎ ‎‏مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این‏‎ ‎‏نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند،‏‎ ‎‏ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه،‏‎ ‎‏همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام‏‎ ‎‏است. دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور‏‎ ‎‏مسلمین یکی از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل می کنیم.‏‎ ‎‏کشور ما دارد به این واجب عمل می کند. آنها در جبهه و دیگران در‏‎ ‎‏پشت جبهه دارند به این واجب عمل می کنند.‌... ما نمی خواهیم با‏‎ ‎‏کسی دعوا بکنیم؛ نه با عراق دعوا داریم و نه با ـ‌فرض کنید‌ جاهای‏‎ ‎‏دیگر دعوایی ما نداریم، آنها دعوا دارند. وقتی دعوا دارند تو دهنی‏‎ ‎‏می خورند و خوردند. حالا هم از هر جایی هم، همچو چیزی پیدا‏‎ ‎‏بشود، همین مردمند و همین پاسداران هستند و همین ارتش است و‏‎ ‎‏همین جوانهای زن و مرد ما، از هر جا تعدی بشود تو دهنی‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 92

‏می خورند.‏

‏     ما که اسلام را خواستیم و می خواهیم، اسلام اجازه نمی دهد که ما‏‎ ‎‏تعدی کنیم به یک کشوری، لکن فرموده است که اگر به شما تعدی‏‎ ‎‏کردند، بزنید تو دهنشان! اگر یک دسته ای از مسلمین را ـ‌در جنگهای‏‎ ‎‏سابق این هست‌ اگر یک دسته ای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند؛‏‎ ‎‏فرض کنید که عراق فاسد، یک دسته ای از مسلمین بی گناه را سپر قرار‏‎ ‎‏داد و پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که‏‎ ‎‏مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمانها شهید هستند و به‏‎ ‎‏بهشت می روند و کافرهایش کافرند و به جهنم. دفاع واجب‏‎ ‎‏است.(151)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت راندن دشمن

‏اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها و‏‎ ‎‏شرارتها بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ و تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامۀ انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی خود و برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و شرارتی هراس‏‎ ‎‏به خود راه ندهند. و بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و‏‎ ‎‏سایر قوای نظامی و انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه‏‎ ‎‏است که چون سیلی خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان‏‎ ‎‏برانند و ایران عزیز را از این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که‏‎ ‎‏نیروی ایمان پیروز است.(152)‏

27 / 6 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 93

دفاع، تکلیف شرعی و وجدانی

‏در عین حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع، که حق هر‏‎ ‎‏انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور‏‎ ‎‏خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها‏‎ ‎‏ایستاده ایم... جنگ دفاعی از تکلیفهای شرعی و وجدانی و انسانیِ‏‎ ‎‏همه است.(153)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حضور در جبهه ها

‏مادامی که در آنجا احتیاج است بر افراد؛ تمام افراد؛ تمام، بی استثنا،‏‎ ‎‏آنهایی که می توانند، قدرت دارند، برای آنها لازم است که احتیاج‏‎ ‎‏سرحدات را از حیث افراد و از حیث چیزهایی که احتیاج دارد آنجا،‏‎ ‎‏بر او تأمین کنند. البته یک واجب عینی نیست، یک واجب کفایی‏‎ ‎‏است. مادامی که احتیاج هست، بر همه واجب است. اگر یک دسته ای‏‎ ‎‏رفتند و کار را انجام دادند؛ یعنی، محتاج دیگر نبودند، از دیگران‏‎ ‎‏ساقط است، ولی مادامی که احتیاج است، به تمام افراد عیناً واجب‏‎ ‎‏است، لکن یک دسته ای اگر کار را انجام دادند، از دیگران ساقط‏‎ ‎‏می شود.(154)‏

17 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب شرعی حفظ ثغور اسلام

‏الآن جبهه ها احتیاج به افراد دارد. در جبهه ها باید افراد بروند. این یک‏‎ ‎‏واجب شرعی الهی است، منتها واجب کفایی. به همه واجب است،‏‎ ‎‏مگر اینکه به اندازۀ کفایت حاصل شده باشد. هر که می تواند، قدرت‏‎ ‎‏دارد، بر او واجب است. و اگر به اندازۀ کفایت به طوری که سران‏‎ ‎‏نظامی، از سران پاسداران و سران ارتش و اینها گفتند دیگر احتیاج‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 94

‏نیست، آن وقت از همه ساقط می شود. ما باید این مطلب را درست‏‎ ‎‏توجه به آن داشته باشیم که ما در حال جنگیم و در حال دفاع و اگر‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ سستی بکنیم، یک مِثلِ اسرائیلی ـ‌خدای نخواسته‌‏‎ ‎‏به ما حمله می کند و ما اگر سستی کنیم، بر ما چیره می شود. ما از حالا‏‎ ‎‏باید جلویش را بگیریم. ما تا هر حدی که رفته ایم، همه دفاع بوده. الآن‏‎ ‎‏هم دفاع می کنیم.‌... آقایان نمایندگان محترم مردم هم باید این فکر را‏‎ ‎‏بکنند. ما بین راه هستیم. اگر اینجا احتیاج باشد به نمایندگانی که بروند‏‎ ‎‏در جبهه ها و مردم را نصیحت بکنند، آن وقت تصور این را بکنند که‏‎ ‎‏آیا یک سفر مستحبی حج باید بروند یا یک سفر ـ‌تقریباً‌ واجب به‏‎ ‎‏طرف جبهه ها و نصیحت آنها و دلداری به آنها. الآن چند روز است که‏‎ ‎‏به من مکرر گفته شده است که دارد مملکت برای این توجهی که‏‎ ‎‏دارند به سفر حج، فلج می شود. و کلای مجلس می خواهند همه‏‎ ‎‏مشرف شوند؛ 140 نفر یا بیشتر مشرف بشوند. البته عذر دارند،‏‎ ‎‏می گویند آقای هاشمی فرمودند که این تعطیلی آنهاست، لکن ما فکر‏‎ ‎‏این را بکنیم که ما امروز تعطیل داریم؟ ما امروز می توانیم در این‏‎ ‎‏وضعی که کشور ما دارد، استفاده از تعطیل بکنیم؟ و شورای قضایی‏‎ ‎‏هم می گویند بسیاریشان می روند. شورای نگهبان هم، خوب، ایشان‏‎ ‎‏هم می روند و از سایر قشرها هم همین طور. اگر واجب باشد مکه،‏‎ ‎‏خوب، هیچ کس جلویش را نمی تواند بگیرد؛ باید هم بروند، اگر حج‏‎ ‎‏فریضه باشد، مگر اینکه یک فریضۀ بالاتر از آن باشد با حفظ ثغور‏‎ ‎‏اسلام که همۀ فرائض را کنار می گذارد.‏

‏     این را من عرض کردم باز هم به بعضی آقایان که اینجا تشریف‏‎ ‎‏داشتند که با اینکه قتل نفس مؤمن از همۀ گناهان کبیره، شاید بعد از‏‎ ‎‏شرک بالله ، بالاتر باشد؛ قتل نفس مؤمن بی گناه، لکن اسلام؛ همین‏‎ ‎‏اسلامی که این قدر راجع به مؤمنین سفارش فرموده است و تحذیر از‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 95

‏قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دستۀ از‏‎ ‎‏همین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین ـ‌عرض‏‎ ‎‏بکنم ـ‌دانشمندان را کفار جلو قرار دادند و سپر قرار دادند برای‏‎ ‎‏خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید؛ اینها با آنها،‏‎ ‎‏اینها همه شهیدند و به بهشت می روند، آنها هم جهنم؛ برای اینکه‏‎ ‎‏حفظ ثغور اسلام است؛ حفظ نظام اسلام است؛ حفظ ثغور اسلام‏‎ ‎‏است. حفظ ثغور اسلام جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر از‏‎ ‎‏آن نیست؛ حفظ اسلام است.‏

‏     آقایان توجه کنند! خودشان همه دانشمند هستند، همه توجه به‏‎ ‎‏مسائل دارند؛ که البته بعضی مسائل دیگر هست، من نمی خواهم‏‎ ‎‏بگویم که موجب نگرانی است، ولی خودتان توجه بکنید که آیا با این‏‎ ‎‏وضعی که کشور ما دارد. اینطور کوچ کردن به جوار بیت الله با آن همه‏‎ ‎‏ثوابهایی که دارد، بر غیر اشخاصی که واجب عینی است، آیا الآن‏‎ ‎‏صلاح می دانند آقایان که این مملکت را به حال تعطیل درآورند؟ و‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ یک وقت یک صدمه ای وارد بشود به کشورتان،‏‎ ‎‏علاوه بر یک نگرانیهای دیگری که هست. در هر صورت، توجه به‏‎ ‎‏این بکنید که انگیزه ای که در قلب شما برای رفتن حج هست، چه‏‎ ‎‏هست؟ این است که به ثواب عالی برسید؟ آن وقت ببینید ثواب اینکه‏‎ ‎‏به حج بروید یا ثواب اینکه برای مسلمین خدمت بکنید، کدام بیشتر‏‎ ‎‏است؟ برای حدود و ثغور اسلام خدمت بکنید، کدام بیشتر است؟‏‎ ‎‏تحصیل علم از اموری است که واجب کفایی است و از امور مهم‏‎ ‎‏است، لکن اگر ما یک وقت احتیاج داشتیم به اینکه علما و افراد مستعد‏‎ ‎‏الآن تحصیل علم را کنار بگذارند و بروند در جبهه ها و دلداری بدهند‏‎ ‎‏به اینها، هدایت کنند اینها را یا بروند به شهرهای دور افتاده و هدایت‏‎ ‎‏کنند آنها را، این مستحب بسیار بزرگ را باید کنار بگذارند، بروند آن‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 96

‏کار را انجام بدهند؛ برای اینکه آن واجب است.(155)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم وحدت در دفاع از کیان اسلام

‏برادران و خواهران مذاهب گوناگون، همه دست در دست یکدیگر‏‎ ‎‏بگذارند و از حیثیت و کیان اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند و از‏‎ ‎‏این هیاهوها نترسند، که ما شکست نمی خوریم.(156)‏

3 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از دولت در دفاع

‏دولت جمهوری اسلامی که متصدی ادارۀ کشور است و در هر‏‎ ‎‏پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون‏‎ ‎‏کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاریها را ندارد، و برای ادارۀ نظام‏‎ ‎‏جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که حجم‏‎ ‎‏آن بسیار عظیم است،احتیاج به کمک دارد. و چون پای دفاع از‏‎ ‎‏اعراض و نفوس و اموال کشور و حفظ اسلام درمیان است، بر همه‏‎ ‎‏کس واجب است که به مقدار کفایت، از خطر عظیم و هجوم اجانب به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین، کمک نماید. و این تکلیفی است که بیشتر متوجه‏‎ ‎‏است به طبقۀ مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقۀ متوسط به حسب‏‎ ‎‏احوال آنها،نه طبقۀ مستمند و ضعیف که درآمدشان به مقدار اعاشۀ‏‎ ‎‏آنهاست، گر‌چه این قشر از تمام قشرها خدمتشان بیشتر است...‏‎ ‎‏مسأله جنگ دفاعی که در رأس امور است و ملت متعهد کمک به آن را‏‎ ‎‏برای خود یک امر لازم می داند و دولت در رابطه با آن حقاً تمام‏‎ ‎‏کوشش را می کند، لکن تذکر و تکرار در امور مهم، لازم است، و باید‏‎ ‎‏هر روز ابعاد کمک به جبهه ها را بیشتر گسترش دهد و تا فتح نهایی‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 97

‏ان شاءالله تعالی برنامۀ دفاع را در رأس همۀ برنامه ها قرار دهد.(157)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم دفع دشمن از شهرها

‏بر همۀ ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمان؛ و دفاع این است‏‎ ‎‏که ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشکهای خودش‏‎ ‎‏شهرهای ما را بکوبد.‌... بنابراین، ما چون مدافع هستیم بر همۀ ما یک‏‎ ‎‏امر واجب است، منتها هر کسی دفاع را به یک نحوی باید بکند.‏

‏     ‏‏... ما ایستاده ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از اسلام‏‎ ‎‏عزیز در مقابل هر مهاجم. مهاجم می خواهد ابرقدرت باشد،‏‎ ‎‏می خواهد قدرت کم، فرقی در نظر ما نیست. ما واجب است برایمان‏‎ ‎‏دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور‏‎ ‎‏اسلامی خودمان و مادامی که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتی که‏‎ ‎‏بخواهد هجمه بکند بر ما، مقابله می کنیم و هیچ هراس نداریم؛ غایت‏‎ ‎‏امر این است که ما در راه خدا شهید می شویم و این غایت آمال‏‎ ‎‏جوانهای ماست. و من امیدوارم که این قدرت محفوظ بماند و شما با‏‎ ‎‏همین قوه و قدرت پیش بروید. و چون در حال دفاع هستیم، مادامی‏‎ ‎‏که جبهه ها احتیاج دارند به اینکه کمک بشود برایشان، بر همه واجب‏‎ ‎‏است که در جبهه بروند و دفاع کنند.(158)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع بزرگترین تکلیف الهی

‏برادران! ما امروز گرفتار تمام قدرتهای شیطانی بشر هستیم؛ ما باید‏‎ ‎‏توجه بکنیم به اینکه تکلیف الهی ما در امروز که همه به ما حمله‏‎ ‎‏کرده اند چی است. تمام اقشار ملت از آنهایی که در سطح کشور‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 98

‏کارفرما هستند و دست اندرکاران دولتی هستند، آنهایی که قوۀ قضایی‏‎ ‎‏به آنها محول است، آنهایی که کارهای دیگر بر آنها محول است،‏‎ ‎‏آنهایی که پاسداری از مرزها بر آنها محول است مثل ارتش و غیره،‏‎ ‎‏آنهایی که همه چیز بر آنها محول است و سایر قشرهای ملت مکلفند‏‎ ‎‏به اینکه اسلام را حفظ کنند، مکلفند به اینکه جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏حفظ کنند؛ و این تکلیف، تکلیفی است که از بزرگترین تکالیفی است‏‎ ‎‏که اسلام دارد.(159)‏

21 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی با تمام قدرت

‏باید با قدرت به پیش برویم و با قدرت با همۀ کسانی که به ما‏‎ ‎‏می خواهند تجاوز و تعدی کنند مبارزه کنیم. و زندگی آبرومند‏‎ ‎‏نداشتن و زندگی زیربار بودن، هزار مرتبه از اینکه انسان بمیرد، مردن‏‎ ‎‏بر او شرف دارد.‏

‏     من به ملت ایران عرض می کنم، به همه، به همه قشرها، به قوای‏‎ ‎‏مسلح، به همۀ قشرهای قوای مسلح، به همۀ قشرهای قوای مسلح‏‎ ‎‏عرض می کنم که مصمم باشید و مجهز باشید و هر روز قویتر کنید‏‎ ‎‏خودتان را. و ملت هم هر روز برای پشتیبانی، دفاع از اسلام بیشتر‏‎ ‎‏مصمم بشود و برای جنگ بیشتر مهیا شود که دفاع از اسلام است،‏‎ ‎‏دفاع از نوامیس مسلمین است، دفاع از قرآن کریم است، دفاع از ملت‏‎ ‎‏ایران است، و ملتهای دیگر است. و ما باید با قدرت بایستیم و هیچ‏‎ ‎‏عقب‌نشینی نکنیم.(160)‏

21 / 3 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 99

عدم خستگی از دفاع

‏این جوانهای ما می دانند که اگر خدای نخواسته، صدام غلبه پیدا کند به‏‎ ‎‏این کشور چه خواهد کرد و با همه چیز مردم چه خواهد کرد. این‏‎ ‎‏جوانهای غیوری که یک همچو احساسی دارند می نشینند تو‏‎ ‎‏خانه شان و می گویند که خسته شده ایم از جنگ؟! از چی خسته‏‎ ‎‏شده اند؟ از دفاع از نوامیسشان خسته شده اند؟! از دفاع از کشورشان‏‎ ‎‏خسته شده اند؟! از دفاع از اسلام خسته شده اند؟! از چه خسته‏‎ ‎‏شده اند؟... شماها که باید تبلیغ کنید از این اسلام، تبلیغ کنید از این‏‎ ‎‏دیانت، تبلیغ کنید از این کشور، دفاع کنید از این کشور با قلمتان، با‏‎ ‎‏صحبتتان، با چی، هی اشکال، اشکال، اشکال، برای چی؟ شما چی کم‏‎ ‎‏دارید که اشکال می کنید؟ این مردم، این مستضعفین، این بیچاره ها،‏‎ ‎‏این جنوب شهری های همۀ کشور ما اینطور دارند جانفشانی برای‏‎ ‎‏اسلام می کنند و هیچ هم اظهار خستگی نکرده اند. الآن هم وقتی که‏‎ ‎‏می بینید فوج فوج حرکت می کنند به جبهه ها برای جنگ و برای دفاع‏‎ ‎‏از اسلام، اینها ملت نیستند؟ این جوانها که دارند می روند جزء این‏‎ ‎‏ملت نیستند؟ ملت اینجا، ملتی باشد که از امریکا باید بیاید؟ بیدار‏‎ ‎‏بشوید یک قدری، توجه کنید یک قدری به مسائل.(161)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پایداری در جنگ و دفاع

‏مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه ها به‏‎ ‎‏خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام‏‎ ‎‏بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است.(162)‏

18 / 6 / 63

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 100

لزوم دفاع از فرهنگ اسلامی

‏شما خانمها، شما زنها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری‏‎ ‎‏که بر مردها در جبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما‏‎ ‎‏هم در خارج، در پشت جبهه باید کمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ یک وقت دفاع عمومی واجب شد بر همه؛ یعنی،‏‎ ‎‏همۀ ما بی استثنا، هر کس قدرت دارد بی استثنا، دفاع بر او واجب شد،‏‎ ‎‏مهیا باشید از برای دفاع. و البته سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است،‏‎ ‎‏دفاع از همۀ فرهنگ اسلام. شما می دانید که فرهنگ اسلام در این‏‎ ‎‏مدت مظلوم بود، در این مدت چند صد سال، بلکه از اول بعد از‏‎ ‎‏پیغمبر ـ‌سلام الله علیه‌ تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام مظلوم بود،‏‎ ‎‏احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانمها‏‎ ‎‏همان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهۀ‏‎ ‎‏علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق عنایت کند و در این سنگر هم‏‎ ‎‏پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در جبهه ها مشغول به دفاع از‏‎ ‎‏کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم ان شاءالله ، پیروز باشند.(163)‏

11 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت هر نوع خدمتی در دفاع

‏امروز به همۀ ما واجب است که دفاع کنیم. هر کس می تواند جبهه باید‏‎ ‎‏برود، هر که نمی تواند در پشت جبهه کمک بکند.(164)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب حضور نیروها در جبهه ها

‏ملت عزیز ایران هم، که در تمامی صحنه ها خود را ملزم به ادای‏‎ ‎‏تکلیف الهی و دفاع از دستاوردهای آن می دانند، باید متوجه باشند که‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 101

‏امروز پر کردن جبهه های نبرد از نیروهای آموزش دیده و آمادگی‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و ایران برای همۀ قشرها از اهمّ واجبات الهی است، که‏‎ ‎‏هیچ چیز دیگر مانع از انجام آن نمی شود... از ملت عزیز می خواهم که‏‎ ‎‏جبهه ها و پشت جبهه ها را گرم نگه دارند، تا با لطف و عنایت خداوند‏‎ ‎‏متعال و دعای خیر حضرت ولی امر ـ‌ارواحنا فداه‌ شاهد موفقیت‏‎ ‎‏بیشتر در انجام فریضۀ دفاع الهی باشیم.(165)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت مردم در دفاع از اسلام

‏همۀ ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند... مسألۀ اسلام‏‎ ‎‏است. مسأله اسلام؛ یعنی، بر زن و مرد این کشور واجب است که دفاع‏‎ ‎‏کنند، هرکس به اندازه ای که تواند باید دفاع بکند و این دفاع را باید‏‎ ‎‏تعقیب بکنیم تا ان شاءالله ، به پیروزیهایی که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهد، برسیم.(166)‏

28 / 4 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تقویت بنیۀ دفاعی کشور

‏نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کیْد و مکر دشمنان غافل بمانند. در‏‎ ‎‏هر شرایطی باید بنیۀ دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. مردم ما،‏‎ ‎‏که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت‏‎ ‎‏دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران‏‎ ‎‏در شیوه ها و شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعلاً چون گذشته‏‎ ‎‏تمامی نظامیان، اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها برای دفاع در‏‎ ‎‏برابر شیطنت استکبار و عراق به مأموریتهای خود ادامه دهند.(167)‏

29 / 4 / 67

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 102