فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
علل تحمیل جنگ
تصرف مناطق نفتی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تصرف مناطق نفتی ایران

تصرف مناطق نفتی ایران

 

 

دستیابی به مناطق نفت خیز

‏صدام تکریتی و اربابانش امید داشتند که بتوانند در داخل کشور به‏‎ ‎‏خرابکاری و جنایت ادامه دهند. و خیال سرداری قادسیه را در سر‏‎ ‎‏داشتند و جدایی مناطق نفت خیز را در مغزهای پوک خود‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 35

‏می پختند.(67)‏

31 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن

‏صدام زمانی به دروغ پیشنهاد صلح می کرد که ایران زیر تاخت و تاز‏‎ ‎‏صدامیان خونخوار بسر می برد، او با این مقصد شیطانی تصمیم‏‎ ‎‏داشت هر چه زودتر خوزستان را تصرف نموده و با در دست داشتن‏‎ ‎‏منابع بزرگ نفتی و حمایت قدرتهای جهانخوار، منطقه را به آتش و‏‎ ‎‏خون بکشد، چرا که دیو سرکش نفس حیوانی او حد و مرزی‏‎ ‎‏نمی شناسد و تا منطقه از لوث وجود او پاک نشود روی امنیت نخواهد‏‎ ‎‏دید. همه می دانیم که هر روز دست صدام به خون صدها نفر مردم‏‎ ‎‏مظلوم ما آغشته است.(68)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خوزستان مورد ادعای صدام

‏آخر شما آن صفحه صحبتهایشان را پهلوی هم بگذارید، آن روز‏‎ ‎‏می گوید اینها مجوس هستند، چه، ما می خواهیم برویم چه بکنیم،‏‎ ‎‏بگیریم اینجاها را چه بکنیم این عربستان، عربستان است باید ما بیاییم‏‎ ‎‏چه بکنیم، برای عربستان اسم می گذارند و نمی دانم اهواز را با «حای»‏‎ ‎‏«حُطّی» می نویسند و اینها. آن روزی که هجوم می کنند آن حرف را‏‎ ‎‏می زنند. امروزی که تودهنی خورده اند برای اینکه فرصت پیدا بکنند‏‎ ‎‏دوباره هجوم کنند، ادعا می کنند که آقا ما صلح طلبیم.(69)‏

1 / 10 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 36

صدام و خیال ژاندارمی منطقه

‏همۀ آنان می دانند که اگر اسرائیل نقشۀ تسخیر از نیل تا فرات را‏‎ ‎‏دنبال می کند، صدام هم در تهاجم خود به این کشور اسلامی، نقشۀ‏‎ ‎‏سیادت خود بر اعراب و منطقه و ژاندارمی خلیج فارس را تعقیب‏‎ ‎‏می نمود. هر چند که بسیاری جرأت ابراز صریح این واقعیت را‏‎ ‎‏ندارند.(70)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 37