فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
علل تحمیل جنگ
ناآگاهی از وضعیت ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ناآگاهی از وضعیت ایران

ناآگاهی از وضعیت ایران

 

 

گمان غلط از وضعیت ایران

‏صدام گمان می کرد که با یک مملکت آشفته که منزوی شده است و‏‎ ‎‏همۀ دولتها پشت به او کرده اند یا او را در فشار اقتصادی گذاشته اند‏‎ ‎‏طرف شده است و ما نه قوای نظامی داریم و نه انتظامی داریم و نه‏‎ ‎‏ساز‌و برگ جهاد و جنگ. او همچو گمان کرد و گمان می کرد تا چند‏‎ ‎‏ساعت تهران را هم فتح خواهد کرد. او غافل از خدا بود.(62)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

خیال خام صدام در تصرف ایران

‏این یک خیال خامی است که صدام ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ سرِ خودش پخته بود که ایران‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 33

‏را با یک هفته از بین خواهد برد. او در یک هفته نتوانست که‏‎ ‎‏خوزستان که یک تکه ای از ایران است به دست بیاورد. و جز ننگ و‏‎ ‎‏نفرت در بین تمام مسلمین و تمام مستضعفان جهان چیزی برای‏‎ ‎‏خودش نیاورد. و او الآن به حال عصبی و دیوانگی هر طوری که شده‏‎ ‎‏است می خواهد یک پیروزیی پیدا کند ولو نِسبی.(63)‏

5 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهدیدات صدام حاصل خیالات باطل

‏صدام گفته است که چنانچه به مقاصد من عمل نکنید، من بیشتر از‏‎ ‎‏این، کشور شما را خراب می کنم. تو هر چه توانستی کرده ای و هرچه‏‎ ‎‏بتوانی می کنی و بیشتر از آن هم نتوانستی که بکنی، نه اینکه نخواستی‏‎ ‎‏بکنی. تو اگر بتوانی تمام مسلمین ایران را خواهی کشت، لکن این‏‎ ‎‏خیال باطلی بود که کردی و گمان کردی که ملت ایران بی تفاوت است،‏‎ ‎‏اگر تو هجوم بیاوری به کشورش و ارتش ایران ضعیف و ناتوان است.‏‎ ‎‏ملت و ارتش به تو فهماند که مسأله آنطور که تو حساب کرده بودی و‏‎ ‎‏آنطور که قدرتهای بزرگ حساب کرده بودند، نبود و همان وقت که تو‏‎ ‎‏هجوم کردی و ناگهان هجوم کردی، جلوی تو را گرفتند و پس از آن‏‎ ‎‏یک قدم هم پیش نیامدی و حالا هم هر روز عقبتر خواهی رفت.(64)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاسبات غلط دشمنان

‏این کوردلان که از نصرت خداوند غافل بودند و وعده های الهی را‏‎ ‎‏نمی توانند باور کنند و انقلاب اسلامی را چون سایر انقلابات بلکه‏‎ ‎‏ناچیزتر می دانند و با دید مادی و محاسبات غلط به این پدیدۀ الهی‏‎ ‎‏می نگرند و از ارزشهای انسانی و حجم قدرت ایمان و تحولی که به‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 34

‏خواست خداوند قادر در ملت انقلابی ایران پیدا شده خبری ندارند و‏‎ ‎‏ارزشها را با دیدهای مادی خود، خلاصه در سلطه جویی و استضعاف‏‎ ‎‏ملتهای زیر ستم می کنند، ناچار گرفتاریهای پس از انقلاب ایران و‏‎ ‎‏توطئه های همه جانبۀ قدرتهای بزرگ و کوچکْ آنان را به این نتیجه‏‎ ‎‏رسانده بود که جمهوری اسلامی پس از چند ماه سرنگون خواهد‏‎ ‎‏شد، و امریکا با عوامل داخلی خود بر اریکۀ قدرت خواهد نشست. و‏‎ ‎‏درست همین انگیزه بود که گروهکهای داخلی و عوامل جهانخواران‏‎ ‎‏خارجی مثل صدام را به مقابله با اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏برانگیخت، تا خود و هواداران بازیخوردۀ خود و ارتش بی اطلاع‏‎ ‎‏خود را به دامی مبتلا کنند که راه مفرّی جز تسلیم یا تباهی نداشته‏‎ ‎‏باشند.(65)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصور غلط از اوضاع ایران

‏هیچ یک از اینها ایران را نمی شناختند، یعنی، ایران را خیال می کردند‏‎ ‎‏مثل زمان سابق است. ایران را آنها نمی دانستند که وقتی یک ملتی‏‎ ‎‏اسلامی شد، یکدفعه فریاد اسلام را زد، این غیر از آن چیزهایی است که‏‎ ‎‏آنها می فهمند. آنها اصلاً از قدرت اسلام اطلاع ندارند. نمی فهمند.(66)‏

19 / 11 / 61

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 35