فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
علل تحمیل جنگ
تحریکات امریکا و ابرقدرتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تحریکات امریکا و ابرقدرتها

تحریکات امریکا و ابرقدرتها

 

 

امریکا و فریب دادن شوروی

‏چطور می توانیم ما عراق را، دولت عراق را مسلم بدانیم، در صورتی‏‎ ‎‏که اسلحه می فرستد به ایران، و دائماً ایران را مورد هجوم قرار‏‎ ‎‏می دهد، و برای امریکا کار می کند؟‏

‏     من گمانم این است که امریکا، شوروی را هم بازی داده. شوروی‏‎ ‎‏الآن به عراق کمک می کند، در صورتی که عراق امریکایی است، نه‏‎ ‎‏شوروی. کمکها را از او می گیرد که به ایران صدمه وارد کند و راه را‏‎ ‎‏برای امریکا باز کند، نه اینکه بخواهد راه را برای شوروی باز کند.‏‎ ‎‏امریکا بازی داده این شوروی را. آنها اسلحه می دهند که برای امریکا‏‎ ‎‏کار کنند. آنها خیال می کنند این اسلحه را که می دهند به نفع شوروی‏‎ ‎‏است، و حال آنکه نیست به نفع شوروی.(40)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا محرک عراق برای حمله به ایران

‏ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه کند،‏‎ ‎‏امروز گرفتار جنگهای تحمیلی است. امریکا عراق را وادار نموده‏‎ ‎‏است خون جوانان ما را بریزد. و سایر کشورهای تحت نفوذش را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 24

‏وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادی از پای درآورد؛ مع الأسف‏‎ ‎‏اکثر کشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز برداشته. ملتهای مسلمان باید‏‎ ‎‏بدانند که ایران کشوری است که رسماً با امریکا می جنگد، و شهدای‏‎ ‎‏ما، این جوانان و دلاوران ارتش و سپاه از ایران و اسلام عزیز در مقابل‏‎ ‎‏امریکا دفاع می کنند.‌... ای مسلمانانی که در کنار خانۀ خدا به دعا‏‎ ‎‏نشسته اید، به ایستادگان در مقابل امریکا و سایر ابرقدرتها دعا کنید و‏‎ ‎‏بدانید که ما با عراق جنگی نداریم و مردم عراق پشتیبان انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ما هستند، ما با امریکا در ستیزیم. و امروز دست امریکا از‏‎ ‎‏آستین دولت عراق بیرون آمده است و به امید خدا این ستیز تا‏‎ ‎‏استقلال واقعی ادامه دارد که بارها گفته ام ما مرد جنگیم و تسلیم برای‏‎ ‎‏مسلمان معنا ندارد. ای کشورهای بی طرف! شما را به شهادت‏‎ ‎‏می طلبیم که امریکا قصد نابودی ما را دارد. کمی به خود آیید و ما را در‏‎ ‎‏هدفمان کمک کنید. ما به شرق و غرب و به شوروی و امریکا پشت‏‎ ‎‏کرده ایم تا خود، کشور خود را اداره کنیم. آیا حق است تا این چنین‏‎ ‎‏مورد هجوم شرق و غرب واقع شویم؟(41)‏

21 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام، تحریک شدۀ امریکا

‏این صدام حسین است که به واسطۀ تحریک امریکا به ما تجاوز کرده‏‎ ‎‏است و ما اگر جوابی به او بدهیم، هرگز به ملت عراق، که برادر ما‏‎ ‎‏هستند، مربوط نیست.(42)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

کمک امریکا برای حمله به ایران

‏هم خود صدام حسین ـ‌به حسب حکم شرعی‌ کافر است و هم این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 25

‏طرفدار کفّار است، طرفدار کارتر است و به واسطۀ طرفداری از کارتر‏‎ ‎‏و گرفتن قوا از او، دارد به ایران حمله می کند و کارتر این نوکرهای‏‎ ‎‏خودش را مثل صدام حسین و مثل سادات و امثال اینها را وادار کرده‏‎ ‎‏است که به ایران حمله بکنند یا به ایران صدمه بزنند.(43)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ، تحمیل ابرقدرتها

‏ان شاءالله ، این کشور در آرامش واقع بشود. و این جنگ تحمیلی، که به‏‎ ‎‏ما از ابرقدرتها تحمیل شده است، به زودی ان شاءالله ، از بین برود و‏‎ ‎‏اشخاصی که گناهکارند و جنایتکارند به جای خودشان بنشینند.(44)‏

24 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ

‏ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبوده ایم و نیستیم و از این‏‎ ‎‏جنگ تحمیلی هم خوشمان نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از‏‎ ‎‏مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک امریکا و اغفال حزب‏‎ ‎‏بعث، به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش. لکن همه می دانید و‏‎ ‎‏همه هم در جهان می دانند که این جرم متوجه به حزب بعث و صدام و‏‎ ‎‏صدامیان است.‌... این احمق‏‎[1]‎‏ هم بدون اینکه توجه به اطراف قضایا‏‎ ‎‏بکند، به واسطۀ آن غرور شیطانی که داشت و آن اغواهایی که شیاطین‏‎ ‎‏به او کردند و او را وادار کردند به اینکه حمله به ایران بکند. این کار‏‎ ‎‏ابلهانه را کرد و جزای خودش را دید و دارد می بیند.(45)‏

11 / 9 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 26

شیطنت ابرقدرتها برای هجوم

‏ما نمی خواستیم که به ملت عراق و ملت ایران اینهمه خسارات وارد‏‎ ‎‏بشود به واسطۀ شیطنتهایی که دستهای ماورای اینها عمل می کند و‏‎ ‎‏وادار می کند اینها را به هجوم.(46)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هجوم صدام به تحریک شیطانها

‏صدام هم پیش خودش فکر کرد و این فکر را هم تقویت کردند‏‎ ‎‏شیطانهای بزرگ در او که تو به ایرانی که الآن به هم خورده است و‏‎ ‎‏هرج و مرج است و ارتشی ندارد و چیزی ندارد حمله کن و اسم‏‎ ‎‏خودت را مثل اسم سعد وقاص کن و خودت را بگو فاتح قادسیه.‏‎ ‎‏غافل از اینکه اینجا بچه های نارسشان هم، بچه های کوچکشان هم در‏‎ ‎‏مقابل او ایستاده اند و تا هستند نمی توانند اینها یک همچو کارهایی را‏‎ ‎‏انجام بدهند.(47)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام بازیخوردۀ امریکا

‏امریکا هم بازی اش داد که ایران دیگر چیزی ندارد، خوب ارتشش که‏‎ ‎‏از بین رفت و پاسدارها هم که چیزی نیستند و دیگر مردم هم که اصلاً‏‎ ‎‏کاری به این حرفها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر.(48)‏

19 / 11 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تحریک امریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق

‏خوش آمدید‏‎[2]‎‏ در کشوری که به واسطۀ اینکه با ابرقدرتها و نفوذ آنها‏‎ ‎‏مخالف است و اعلام مخالفت کرده است مورد تجاوز دشمنهای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 27

‏اسلام، از عراق ـ‌یعنی حزب بعث عراق‌ شروع شده است به‏‎ ‎‏دستیاری امریکا و کمک تقریباً همۀ کشورهای جهان و مورد تجاوز‏‎ ‎‏همۀ اینها شده است. کشوری که می خواهد عدل الهی را در جهان و‏‎ ‎‏ابتدائاً در مرکز خود که ایران است، به پا کند و در همه جا حکومت،‏‎ ‎‏حکومت اسلامی باشد و دست قدرتهای بزرگ از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏کنار باشد. شما می دانید که کشورهای بزرگ از ابتدا این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ایران تاکنون و خصوصاً در انقلاب بزرگ ایران با همۀ قدرتها‏‎ ‎‏مخالفت کردند، کارشکنی کردند و هجوم نظامی کردند و واداشتند‏‎ ‎‏دشمنان اسلام را که هجوم نظامی کند به مناطقی از کشور عزیز اسلام،‏‎ ‎‏به جرم اینکه اسلامی است. و شما می دانید که الآن که جنگ بین‏‎ ‎‏جوانهای متعهد به اسلام و بین صدامین بعثی عفلقی پشت کردۀ به‏‎ ‎‏اسلام، درگیر است، علاوه بر کشورهای بزرگی که منافع خودشان را‏‎ ‎‏در این کشور و در کشورهای اسلامی دیگر و در سرتاسر جهان، در‏‎ ‎‏کشورهای استضعافی در خطر می بینند، همه به کمک این حزب‏‎ ‎‏اشتراکی عفلقی عراق شتافتند، و کمک نظامی، کمک مالی و کمک‏‎ ‎‏تبلیغاتی به طور وسیع انجام می گیرد. و ما کشورمان یک کشوری‏‎ ‎‏است که باید بگوییم جز خدای تبارک و تعالی پناهی ندارد. و ملتها که‏‎ ‎‏با ما دوست هستند و آن طبقۀ مستضعفان جهان که با اسلام آشنا و با‏‎ ‎‏عدل و کرامت انسانی علاقه دارند، در تحت فشار دولتهایی واقع‏‎ ‎‏شده اند که برای خاطر چند روز عیش و نوش دنیوی، اسلام را بر کنار‏‎ ‎‏و بر ضد اسلام قیام می کنند، و به ملتهای خودشان فشار می آورند از‏‎ ‎‏خوف اینکه مبادا آنها هم ادعای عدالت و ادعای فرهنگ انسانی‏‎ ‎‏بکنند.(49)‏

21 / 11 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 28

استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران

‏امریکا از جهالت و غرور و بلند پروازی صدام استفاده کرد و او را به‏‎ ‎‏هجوم به ایران واداشت. و به منطق امریکا شکست عراق و ایران و از پا‏‎ ‎‏درآمدن هر دو یا ایران، در هر صورت به نفع اوست.(50)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمیل جنگ توسط دشمنان

‏دشمنان ما خیلی کارها علیه ما کردند، اختلافات داخلی را به‌وجود‏‎ ‎‏آوردند فایده نکرده، جنگ را بر ما تحمیل کردند و باز هم ما را رها‏‎ ‎‏نمی کنند.(51)‏

4 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغوای صدام در هجوم به ایران

‏صدام که قابل آدم نیست، این تو دهنی به امریکاست که قلاده را از سر‏‎ ‎‏این برداشت و اغوا کرد این بدبخت را و او را به این حال رساند.(52)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صدام، بازیخوردۀ قدرتهای بزرگ

‏همۀ فسادهای دنیا زیر سر این قدرتهای بزرگ است والاّ این کوچکها‏‎ ‎‏اهمیتی ندارند.‏

‏     صدام دیگر یک مرده ای است افتاده آنجا، این اهمیتی ندارد دیگر،‏‎ ‎‏لکن اینها دارند فساد می کنند. این هم یکی از فسادهای آنها بود که این‏‎ ‎‏را بازی اش دادند و احمقش کردند حمله کرد به ایران و تجاوز کرد به‏‎ ‎‏ایران، حالا هم تویش مانده است و نمی داند چه بکند. هی فریاد‏‎ ‎‏می زند بیایید دیگر صلح کنیم.(53)‏

16 / 9 / 62


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 29

تحریک امریکا و جنایات صدام

‏هر یک از شما آقایان‏‎[3]‎‏ که در اینجا آنوقتی که اول جنگ بود شما بودید‏‎ ‎‏اینجا، دیدید که عراق حمله کرد به ایران از هوا، از دریا، از زمین. و‏‎ ‎‏عراق گرفت مقدار زیادی از خوزستان را و عراق به واسطه‏‎ ‎‏تحریکاتی که از طرف امریکا شد به او، این عمل جنایتکار را انجام‏‎ ‎‏داد.(54)‏

18 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغفال صدام توسط امریکا

‏شما حکومتهای منطقه دیدید که صدام را امریکا و هم قطاران آن به‏‎ ‎‏چه بلیه ای دچار کردند. در حالی که ایران در انقلاب و آشفتگی به سر‏‎ ‎‏می برد، او را به نوید «سرداری قادسیه» وادار کردند تا از زمین و دریا و‏‎ ‎‏هوا به کشور ما هجوم آورد.(55)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام، زنگی مست امریکا

‏امریکا به تصور اینکه ملیگراها و منافقین و دیگر وابستگان چپ و‏‎ ‎‏راست او بزودی پاشنۀ سیاست انقلاب و حاکمیت نظام و ادارۀ کشور‏‎ ‎‏را به نفع او به حرکت درمی آورند چند روزی سیاست خوف و رجا را‏‎ ‎‏در پیش گرفت و به طرح و اجرای کودتا و اعمال سیاست فشار و‏‎ ‎‏ترویج چهره های وابستۀ خود و نیز به ترور شخصیت انقلاب و‏‎ ‎‏انقلابیون واقعی کشور پرداخت که خداوند مجدداً بر ما منت نهاد و‏‎ ‎‏در صحنۀ حماسی تسخیر لانۀ جاسوسان، مردم ایران برائت مجدد‏‎ ‎‏خویش را از امریکا و اذناب آن اعلام نمودند، که دوباره امریکا همان‏‎ ‎‏تیغی که به دست محمدرضا سپرده بود در کف صدام این زنگیِ مست‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 30

‏نهاد. صدام چه کرد؟ آیا صدام همان کاری را که شاه قبل از انقلاب‏‎ ‎‏انجام داده بود انجام نداد؟ شاه قبرستانهای ما را از سروهای بلند‏‎ ‎‏آزادی پرنساخت؟ آیا صدام که از قدرت برتر و مانور بیشتری‏‎ ‎‏برخوردار بود غیر از این کرد؟ آیا شاه کشورمان را به امریکا نفروخته‏‎ ‎‏بود؟ آیا صدام برای فروختن ایران به امریکا به صورت دیگری عمل‏‎ ‎‏نکرد؟ گفتم که خرابیهای شاه را اگر مهلتمان دهند با تلاش همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران و ملت شریف در بیست سال هم نمی توانیم آباد کنیم.‏‎ ‎‏آیا خرابیهای صدام را می شود در کمتر از بیست سال آباد نمود؟ مردم‏‎ ‎‏شریف ایران و مسلمانان و آزادیخواهان تمامی جهان باید بدانند که‏‎ ‎‏اگر بخواهند بدون گرایش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و‏‎ ‎‏ابرقدرتی روی پای خویش بایستند، باید بهای بسیار گران استقلال و‏‎ ‎‏آزادی را بپردازند.(56)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 31

  • )) صدام حسین، رئیس جمهور عراق.
  • )) خطاب به میهمانان خارجی دهه فجر.
  • )) سفرا، کارداران و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران.