فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
صدام آغازگر جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صدام آغازگر جنگ

صدام آغازگر جنگ

‏ ‏

‏ ‏

همکاری مصر و عراق برای تجاوز

‏اسلام صدّام هم مثل اسلام محمدرضا خان است. اسلام آن مصری هم؛‏‎ ‎‏سادات‏‎[1]‎‏ هم، مثل اسلام صدّام است. این یک اسلامی است که در لفظ‏‎ ‎‏گفته می شود، لکن پایگاه درست می کند و می گوید ما همراه هم‏‎ ‎‏می شویم، برویم ایران را از بین ببریم. ایران یعنی چه؟ یعنی، یک‏‎ ‎‏مملکت اسلامی. با کافر هم عهد می شود برای کوبیدن مسلمین. این فرم‏‎ ‎‏اسلام آقای سادات! اسلامش این فرم است. آقای صدّام هم اسلامش‏‎ ‎‏این فرم است که می گوید: اسلام. می گوید: مسلم. می گوید چه،‏‎ ‎‏می گوید: ما با ملت ایران ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏، در بعضی از نطقهایش گفته که با ملت‏‎ ‎‏ایران ما کاری نداریم، ما همراه هستیم، با حکومت ایران هم همراهیم.‏‎ ‎‏اما روزی نمی شود، الاّ اینکه سرحدّات این ملت را، سرحدّات این‏‎ ‎‏مملکت را با آتش و توپهای کذا مورد تجاوز قرار می دهد. این یک فرم‏‎ ‎‏اسلامی است؛ اسلام وارداتی از امریکا و وارداتی از شوروی!(1)‏

18 / 5 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 3

تجاوز با تحریک امریکا

‏ این صدام حسین است که به واسطۀ تحریک امریکا به ما تجاوز کرده‏‎ ‎‏است.(2)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شروع جنگ توسط رژیم عراق

‏ملت ایران نباید خیال بکنند که جنگی شروع شده است و حالا فرض‏‎ ‎‏کنید که دست و پای خودمان را گم کنیم. نه، این حرفها نیست. یک‏‎ ‎‏چیزی آوردند و یک بمبی اینجا انداختند و فرار کردند، رفتند. الآن‏‎ ‎‏هم دولت ایران جواب آنها را مشغولند که جواب آنها را بدهند و‏‎ ‎‏می دهند جواب آنها را.‌... این یک دزدی‏‎[2]‎‏ آمده است یک سنگی‏‎ ‎‏انداخته و فرار کرده، رفته است سرجایش. دیگر قدرت اینکه تکرار‏‎ ‎‏بکند ان شاءالله ندارد.(3)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هجوم برای کشورگیری

‏دولت صدام، دولت غاصب صدام بدون یک عذر موجهی در بین تمام‏‎ ‎‏دول عالَم، بدون اطلاع و بدون سابقه با دریا و هوا و زمین هجوم کرد‏‎ ‎‏بر ایران و به خیال خودش می خواست که کشورگیری کند و خلافت‏‎ ‎‏مسلمین را یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد، ریاست مسلمین را به‏‎ ‎‏دست بگیرد. و مع الأسف، در عین حالی که در قرآن کریم است که اگر‏‎ ‎‏دو طایفه ای از مسلمین با هم اختلاف کردند شما مصالحه بدهید بین‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 4

‏آنها را و اگر یکی از آنها باغی باشد و طاغی باشد، با او قتال کنید تا‏‎ ‎‏اینکه سر نهد به احکام خدا. کدام یک از کشورهای اسلامی بررسی‏‎ ‎‏کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن کسی که هجوم کرده است‏‎ ‎‏کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت‏‎ ‎‏اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است، و طغیان‏‎ ‎‏کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی‏‎ ‎‏به آیۀ شریفه ای که می فرماید که ‏فَقاتِلُوا الَّتی تَبغی حَتّیٰ تَفِی ءَ اِلیٰ اَمْرِ‎ ‎الله ِ‎[3]‎‏ چرا عمل نمی کنند؟ مع الأسف بعض از ممالک اسلامی؛ یعنی،‏‎ ‎‏ممالکی که دولتهایشان به اسم اسلام بر آنها حکومت می کند، در عین‏‎ ‎‏حالی که می بینند که او طغیان کرده است و هجوم کرده است بر یک‏‎ ‎‏مملکت اسلامی بدون جهت، بدون یک حجت، با او اعلام موافقت‏‎ ‎‏می کنند یا بعضی پشتیبانی می کنند. ما باید مشکلات اسلامی را در‏‎ ‎‏کدام نقطۀ عالَم طرح کنیم و حل کنیم؟ مسلمین عالَم باید‏‎ ‎‏مشکلاتشان را در چه محفلی حل بکنند؟ در محافل بین المللی که‏‎ ‎‏دستاورد دولتهای بزرگ است؟ در آن محافلی که به اسم اسلام هست‏‎ ‎‏لکن اثری از اسلام در آن نیست؟ باید مملکت ایران شکوای خودش‏‎ ‎‏را به چه مقامی عرضه کند؟ ملتی که مورد هجوم واقع شده است‏‎ ‎‏بدون جهت، بدون عذر، باید با کی طرح کند این مطلب را؟ با کدام‏‎ ‎‏یک از دولتها این مسأله را طرح کند؟ بر همۀ دولتهای اسلامی به نص‏‎ ‎‏قرآن واجب است که مقاتله کنند با دولت عراق تا برگردد به ذکر خدا‏‎ ‎‏و به امر خدا.(4)‏

28 / 7 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 5

حضور دشمن در ایران گویای متجاوز

‏الآن جنگ در ایران است و این خود دلیل بر تهاجم آنها بر ماست و اگر‏‎ ‎‏ما مهاجم بودیم در عراق بودیم.(5)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زیاده خواهی عامل تجاوز

‏خوب، چه داعی داشت ایشان‏‎[4]‎‏ که بی مطالعه، بدون اینکه بفهمد قصه‏‎ ‎‏چه است، بدون اینکه ملتها را در حساب بیاورد، همین که بعضی از‏‎ ‎‏شیاطین مثل خودش، به گوشش خواندند که الآن وقت این است که‏‎ ‎‏حمله بکنیم و ایران را، یک شخصیتی برای خودمان درست کنیم‏‎ ‎‏ـ‌اینها راهش انداختند برای همچو جنایتی‌ چه داعی داشت این کار را‏‎ ‎‏بکند که حالا افتاده به این طرف و آن طرف که بیایید ما را صلح بدهید؟‏‎ ‎‏چه جوری صلح بکنیم ما؟ با کی صلح بکنیم؟(6)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت آخوندهای درباری از متجاوز

‏بعضی از این آخوندهای درباری که ما را نصیحت می کنند که بیایید به‏‎ ‎‏اسلام برگردید. اینها اسلام را نمی دانند چه است. اینها اسلام را جز‏‎ ‎‏خوردن چیزی نمی دانند. همان مسائل حیوانی. اگر اینها اسلام را‏‎ ‎‏می دانستند، اینها که می دانند که مردک، این حزب عفلقی مسلمان‏‎ ‎‏نیست، و هجوم کرده به یک مملکت اسلامی، تکلیف آن کسی که‏‎ ‎‏هجوم می کند به مملکت اسلامی، تکلیف همۀ مسلمین است که به او‏‎ ‎‏هجوم کنند.(7)‏

6 / 8 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 6

تجاوز عراق بدون علت

‏اگر یک طایفه ای از کفار هجوم بیاورند به مملکت اسلامی، تکلیف‏‎ ‎‏همۀ مسلمین است که به او هجوم بیاورند و او را از صفحۀ روزگار‏‎ ‎‏نابود کنند. چه شده است که مسلمین در این امری که همه می دانند،‏‎ ‎‏تمام کسانی که اطلاع دارند از منطقه، می دانند که دولت جابر صدام و‏‎ ‎‏بعث ناگهان بدون هیچ مقدمه حمله کرده است به ایران از طرف دریا و‏‎ ‎‏از طرف هوا، از طرف زمین و بدون اینکه دولت متوجه بشود بعضی‏‎ ‎‏از بلاد ایران را غصب کرده است و بعضی از سرزمینها. آن روزی که‏‎ ‎‏مطلع شد ایران، جلویش را گرفت و بحمدالله به قدری صدمه بر او‏‎ ‎‏وارد کرده است و بر جنود او وارد کرده است که برگرداندن به اصل‏‎ ‎‏اول محتاج به سالهای طولانی است. و این هجوم ناجوانمردانه،‏‎ ‎‏کشور عراق را به تباهی کشانده و می کشاند و سرمایه هایی که باید‏‎ ‎‏صرف بشود در راه ترویج اسلام، اینها را صرف کرده اند در راه جنگ.‏‎ ‎‏ما بادی به جنگ نبودیم و نیستیم، لکن اگر کسی تعدی بکند دهان او را‏‎ ‎‏خُرد می کنیم. ابتدا از آنها بوده است و لهذا، در مملکت ما این واقعه‏‎ ‎‏واقع شده است. اگر ما بادی بودیم، خوب بود اول ما رفته باشیم یکی‏‎ ‎‏از دهات آنجا را گرفته باشیم و آنها آمده باشند و ما را عقب زده باشند.‏‎ ‎‏ادعای اینکه ما مدتهاست ـ‌صدام در این نطق خبیثش گفته است که‌‏‎ ‎‏«ما مدتها با دولت ایران صحبتها کردیم، رفت و آمد کردیم و خواستیم‏‎ ‎‏تفاهم کنیم و دولت ایران قبول نکرده است و ما ملزم شدیم که به‏‎ ‎‏دولت ایران ‏‏[‏‏حمله نماییم‏‏]‏‏ و آنها ـ‌دولت ایران‌ پاسگاههای ما را در‏‎ ‎‏مرز خراب کردند و چقدر از پاسگاههای ما را خراب کرده اند» و از‏‎ ‎‏قبیل این اراجیف. دولت ایران قبل از حملۀ عراق حتی یک وجب در‏‎ ‎‏ملک آنها، در مملکت آنها نرفته است و بنا هم نیست که برود و یک‏‎ ‎‏پاسگاه از آنها خراب نکرده است، لکن بعد از آنکه آنها حمله کردند و‏‎ ‎‏مردم ایران را، مردم عادی ایران را با توپهای دورزن و با موشکهای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 7

‏زمین به زمین خانه ها را خراب کرده اند، زن و بچه های مردم را کشتند‏‎ ‎‏و همۀ شرارتها را کردند، البته دفاع بر هر مسلمی، بر هر انسانی دفاع‏‎ ‎‏واجب است. و ما به حسَب امر خدا دفاع کردیم از خودمان و دفاع از‏‎ ‎‏اسلام، نه دفاع از کشور خودمان فقط.(8)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجاوز به ایران و مظلوم نمایی صدام

‏الآن که شما با این جنگی که ابتلا به آن پیدا کردید و آنها به شما حمله‏‎ ‎‏کردند و صدام هجوم کرد به مملکت ما، الآن هم که می بینید که این امر‏‎ ‎‏واضحی است که دولت فاسد صدام به این ملت ما تهاجم کرد و اینقدر‏‎ ‎‏از جوانهای ما را کشت و این قدر از اطفال و جوانها و پیرها و زنهای ما‏‎ ‎‏را قتل عام کرد، باز هم وقتی که در کنفرانس طائف‏‎[5]‎‏ می نشیند تمامش‏‎ ‎‏اظهار مظلومیت است! و یکی نیست به او در آن جمع بگوید که تو‏‎ ‎‏هجوم کردی، نه ایران.(9)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجاوز برخلاف قراردادهای بین المللی

‏بر خلاف همۀ قراردادهای بین المللی، بر خلاف همۀ اخلاقهای‏‎ ‎‏انسانی، این شخص تجاوز کرد بر ما و بر مملکت ما و به کشتار داد‏‎ ‎‏جمعیتهای کثیری از انسانها را، انسانهای عزیزی که ما داشتیم؛‏‎ ‎‏جوانهای ما را، پیرمردهای ما را، اطفال ما را، پیرزنهای ما را ‏‏[‏‏آنها را‏‏]‏‎ ‎‏از خانمان خودشان دور کردند.(10)‏

22 / 11 / 59


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 8

نقش کنفرانس طائف در تجاوز عراق

‏آیا الآن ما در مملکت عراق داریم جنگ می کنیم، یا در مملکت ایران‏‎ ‎‏داریم جنگ می کنیم؟ اگر در مملکت ایران جنگ می کنیم، تجاوز مال‏‎ ‎‏عراق است. اگر ما یک روز به عراق حمله کردیم، تجاوز مالِ ما هم‏‎ ‎‏هست اگر ما دفاع می کنیم از حقوق ملت و دفاع می کنیم از اسلام و‏‎ ‎‏دفاع می کنیم از حقوق عراق و دفاع می کنیم از مسلمین، نباید‏‎ ‎‏کنفرانس طائف ساکت بنشیند؛ نباید شما فکر کنید که دو تا ملت در‏‎ ‎‏مقابل هم هستند. همان طوری که ملت ایران انزجار دارد از این‏‎ ‎‏حکومت، ملت عراق بیشتر انزجار دارد. برای اینکه ملت عراق‏‎ ‎‏علمایی از دست دادند، جوانهایی از دست دادند، پیرمردها و جوانها و‏‎ ‎‏بچه هایی را از دست دادند، همه به دست این رژیم فاسد. شما اگر‏‎ ‎‏بخواهید به اسلام فکر کنید، باید آیات قرآن را منشأ قرار بدهید؛‏‎ ‎‏همان طوری که دستور داده آیۀ قرآن که چنانچه یک طایفه ای از‏‎ ‎‏مسلمین ـ‌بر فرض اینکه مسلم باشند اینها‌ یک طایفه ای از مسلمین به‏‎ ‎‏طایفه ای دیگر هجوم بکند، بر همۀ مسلمین واجب است که با او قتال‏‎ ‎‏کنند. شما به همین یک واجب الهی عمل بکنید. ما بیشتر از شما‏‎ ‎‏توقعی نداریم. شما به همین یک واجب که خدا امر فرموده است به‏‎ ‎‏شما و به همۀ مسلمین که چنانچه یک طایفه ای از مسلمین به طایفۀ‏‎ ‎‏دیگر تجاوز کرد باید با او مقاتله کنید، تجاوز را ببینید. و بفرستید، اگر‏‎ ‎‏خودتان وقت ندارید، یک نمایندگانی تعیین کنید بفرستید، در‏‎ ‎‏سرحَدَّات، در بلادی که مورد تجاوز اینهاست، مشاهده کنند.‏‎ ‎‏بفرستید در قبرستانهایی که برای ما آنها تشکیل دادند و قبرهایی که ما‏‎ ‎‏از شهدا داریم و آوارگانی که ما از شهدا داریم و از مردم ستمدیدۀ‏‎ ‎‏غرب و جنوب داریم آنها را ببینند، و ببینند که آیا ما تجاوز کرده ایم، یا‏‎ ‎‏آنها تجاوز کردند. اگر تشخیص دادید که ما تجاوز کردیم، با ما جنگ‏‎ ‎‏کنید. و اگر تشخیص دادید که آنها تجاوز کرده اند، با آنها جنگ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 9

‏بکنید.(11)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اثبات مجرم بودن صدام

‏ما هیچ وقت سر دعوا با کسی نداشتیم. ما برای حفظ اسلام دفاع باید‏‎ ‎‏بکنیم، برای حفظ مملکت اسلامی دفاع باید بکنیم. او حمله کرده‏‎ ‎‏است و آمده است و شهرهای ما را گرفته است و خرابکاری دارد‏‎ ‎‏می کند. بر همۀ ما واجب است که این شرّ را از سر مسلمانها دفع کنیم.‏‎ ‎‏ما وارد کشور آنها نشدیم که ما مجرم باشیم، آنها مجرم اند که وارد‏‎ ‎‏شدند. یک کسی، دزدی می آید منزل یک کسی، اگر این دزد را دفعش‏‎ ‎‏کنند، دزد تقصیر کار است یا آن که دفع کرده؟ صاحبخانه که تقصیر‏‎ ‎‏ندارد؛ دزد آمده، این هم باید دفعش کند، حتی اگر به کشتن او هم‏‎ ‎‏منجر بشود، باید دفعش بکند. مجرم اوست.(12)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی به جنایات متجاوز

‏ایران الآن هم می گوید که صدام برود بیرون از اینجا، و یک دستگاهی‏‎ ‎‏بین المللی بیاید و رسیدگی کند به جرم او و به جنایات او. ما با دولت‏‎ ‎‏عراق، با ملت عراق جنگی نداشتیم، آنها به ما هجمه آوردند؛ یعنی،‏‎ ‎‏دولت عراق هجمه آورد، لکن تو دهنی خورد و بحمدالله در دنیا‏‎ ‎‏شکست خورد، شکستی که با موافقت اردن و مغرب و امریکا‏‎ ‎‏نمی تواند شکست خودش را رفع کند.(13)‏

21 / 11 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 10

وادارکردن صدام برای تصرف ایران

‏صدام را وادار کردند که او هم به خیال خودش، یکی دو هفته بیشتر‏‎ ‎‏لازم نبود تا اینکه ایران را قبضه کند.(14)‏

1 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هجوم صدام و مقاومت ملت ایران

‏آنها غافلگیرانه به ما هجوم آوردند و از دریا و زمین و هوا به ما حمله‏‎ ‎‏کردند و مقدار زیادی از کشور ما را تصرف نمودند و به خرابی و قتل‏‎ ‎‏و غارت شهرهای ما و ملت مظلوم ما پرداختند که این نیز از اسباب‏‎ ‎‏بزرگ برای رعب و وحشت ما و آرامش و سکون برای مهاجمین به‏‎ ‎‏کشور ما بود. آیا آنچه خداوند تعالی می فرماید: ‏وَقَذَفَ فی قُلوُبِهِمُ‎ ‎الْرُّعْبَ فَریقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأسِروُنَ فَریقاً،‎[6]‎‏ مصداق ظاهرش در فتح‏‎[7]‎‏ مبین‏‎ ‎‏متحقق نیست؟ آیا آیۀ ‏هو‌الذی أنْزَلَ السَّکینةَ فی قُلوُبِ الْمُؤمِنینَ‎[8]‎‎ ‎‏مصداق ظاهرش رزمندگان این جبهه نیست؟ مگر آنچه در صدر‏‎ ‎‏اسلام واقع شد و موجب فتح لشکر اسلام گردید جز اینها بود؟ آیا در‏‎ ‎‏ظرف یک هفته آنچه تاکنون شمارش شده است بیش از پانزده هزار‏‎ ‎‏اسیر و هزاران مقتول و هزاران مجروح و آنهمه غنایم جنگی امری‏‎ ‎‏عادی است؟ آیا فوج فوج تسلیم در مقابل عده ای غیر معادل با خصم‏‎ ‎‏امری عادی و طبیعی است؟(15)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11

تحریک صدام برای حمله به ایران

‏صدام را وادار کردند که به این کشور اسلامی حمله کند و از زمین و‏‎ ‎‏هوا و دریا حمله کرد به ما و بعضی از اشخاصی که آن وقت سردمدار‏‎ ‎‏بودند، خیانت کردند به این کشور و در عین حالی که اطلاع داشتند،‏‎ ‎‏چیزی نگفتند. لکن همین صدامی که حمله کرد به کشور ما، با اسم‏‎ ‎‏اسلامی و اینکه با گبرها می خواهم مبارزه کنم، با این اسم خودش را‏‎ ‎‏آرایش می داد.(16)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجاوزات صدامیان بدتر از مغول

‏ما از اول می گفتیم که شما ریختید در منزل ما، در شهرهای ما، در‏‎ ‎‏کشور ما، حمله کردید و غافلگیرانه وارد شدید در کشور ما و آنهمه‏‎ ‎‏خرابی کردید و آنهمه جرم کردید و آنهمه کشتار کردید، باید بروید‏‎ ‎‏بیرون.‌... اینها دزدهایی بودند که ریختند به این کشور و هر چه هم‏‎ ‎‏بود در این شهرها برده اند. هر چه مردم مال داشتند، اگر یک مقدارش‏‎ ‎‏را توانستند خود اینها حمل کنند از محلشان، کرده اند، اگر نه، آنها‏‎ ‎‏برده اند و از بین برده اند و آنهمه خرابی کرده اند و خرابیهایی که در‏‎ ‎‏هیچ‌جا متعارف نیست. مغول هم که به ایران حمله کرده، اینطور نبوده‏‎ ‎‏است که وقتی یک شهری را می گیرد تا آخر خرابش کند. شهرهای ما‏‎ ‎‏را اینطور کرده اند اینها.(17)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم افشای تجاوز عراق برای دنیا

‏ما از الآن هم اعلام می کنیم که ما نه هیچ روزی جنگجو بوده ایم به این‏‎ ‎‏معنا که حمله کنیم به یک کشوری اسلامی. برای اینکه کشور اسلامی،‏‎ ‎‏ما همۀ کشورهای اسلامی را از خودمان می دانیم، بنای بر این نداشتیم‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 12

‏که در یک کشوری دخالت کنیم و تا حالا هم دخالت نکرده ایم. و نه‏‎ ‎‏تاکنون ارتش ما، سپاه پاسداران ما به کشور عراق حمله کرده اند. از‏‎ ‎‏اول شما بودید که حمله کردید و همۀ دنیا می دانند این را. برای کی این‏‎ ‎‏حرف را می زنی؟ برای دلخوشی خودت این حرف را می زنی؟ چرا‏‎ ‎‏این ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که نوشتند، یکدفعه دیگر مطالعه نکردی؟ به یک کسی بگویی‏‎ ‎‏بخواند و بفهماند که این چه چیزی نوشته در اینجا. کی باور می کند در‏‎ ‎‏دنیا که ارتش ایران حمله کرده بعضی شهرهای آنها را گرفته؟ آنها‏‎ ‎‏آمده اند حالا دفاع کرده اند و عقب نشانده اند اینها را تا آوردند به‏‎ ‎‏خوزستان و حالا هم پیروزمندانه این شهرها را رها می کنند و‏‎ ‎‏می روند؟!(18)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تعیین متجاوز

‏باید آن کسی که اینقدر جنایت وارد کرده است به کشور خودش و‏‎ ‎‏کشور ما، باید این مشخص بشود. باید اشخاص بیایند، اشخاصی که‏‎ ‎‏طرفین قبول دارند، بیایند بنشینند و ببینند که ما حمله کردیم به عراق‏‎ ‎‏یا او حمله کرده به ما. خرابیهایی که آنها وارد کرده اند، ببینند و بروند‏‎ ‎‏در شهرهای آنها هم ببینند، خرابی از ایران چه شده. ممکن است‏‎ ‎‏یکدفعه اشتباهی واقع شده باشد و بخواهند یک جای دیگری را‏‎ ‎‏بزنند، اشتباهاً یک جایی را هم زده باشند. اما هر روز، الآن که اینها‏‎ ‎‏می گویند که ما یک طرفه آتش بس دادیم، هر روز از آبادانِ تنها بیست‏‎ ‎‏نفر، سی نفر زخمی و چند نفر شهید می شوند. این قضیۀ آتش بسِ‏‎ ‎‏اینهاست؛ مثل آتش بس بگین‏‎[9]‎‏ که آتش بس می کند و دنبالش آنطور‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 13

‏جنایات می کند.(19)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

متجاوز نبودن ایران در جنگ

‏به اسم اینکه ایران و ایرانی ها فارس و مجوسند، با تحریک امریکا، از‏‎ ‎‏زمین و دریا و هوا به ایران حمله کرد، و ملت ما وقتی که متوجه گشت،‏‎ ‎‏همراه با قوای مسلح اسلام، آنها را متوقف ساخت. و الآن هم که سال‏‎ ‎‏سوم جنگ نزدیک است، صدام مهاجم و ما همیشه در حال دفاع‏‎ ‎‏بوده ایم. ما بر حسب حکم اسلام و قرآن و عقل نمی توانیم که دفاع‏‎ ‎‏نکنیم. آنها هر روز به شهرهای ایران و بر روی مردم بی دفاع، بمب و یا‏‎ ‎‏موشک می اندازند و تا زمانی که آنها اینگونه تجاوز می کنند، ما دفاع‏‎ ‎‏خواهیم کرد.‏

‏     ... اینها با کمک رادیوهای بیگانه تبلیغ می کنند که ایران می خواهد‏‎ ‎‏کشورهای خلیج فارس را بگیرد. ما همان گونه که مکرر گفته ایم،‏‎ ‎‏شارع مقدس به ما اجازۀ چنین کاری را نمی دهد، اما اینکه مسلمین از‏‎ ‎‏جان و مال و نوامیس خود دفاع کنند، این را، هم خدا و هم عقل و هم‏‎ ‎‏شرع اجازه می دهد. ما ملت مظلومی هستیم و از شما می خواهیم در‏‎ ‎‏مسائل مربوط به ما تحقیق کنید.(20)‏

17 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما جنگ را شروع نکردیم

‏جنگ البته مشکل است، لکن ما جنگ را شروع نکردیم، و بحمدالله در‏‎ ‎‏جنگ هم پیروز شدند و پیروز می شوند.(21)‏

28 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 14

دفاع در برابر هجوم

‏هجوم به ما شده است و هجوم را دفاع می کنیم و از اول هم همین‏‎ ‎‏بود.(22)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهدید صدام برای حمله به شهرها

‏اگر صدام به ما حمله نکرده بود، ما کاری به عراق نداشتیم. عراق برادر‏‎ ‎‏ماست. امروز هم ملت عراق برادر ما هستند. با ملت عراق ما مخالفتی‏‎ ‎‏نداریم. اوست که دارد ما را می ترساند که به شهرهای شما ‏‏[‏‏حمله‏‎ ‎‏می کنیم‏‏]‏‏. خوب، شما دیدید همین دو روز که او آن قدر قلدری کرد و‏‎ ‎‏گفت شهرهای شما را چه می کنیم و بنا بود دیروز بکند، نکرد. بنا بود‏‎ ‎‏امشب بکند، نکرد. معلوم نیست که حالا کی بکند. البته تو‌دهنی‏‎ ‎‏می خورد.(23)‏

18 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام و حزب بعث عامل تجاوزات

‏در طول این چند سال جنگ تحمیلی، برای آنان‏‎[10]‎‏ و حتی سازمانهایی‏‎ ‎‏که تا دیروز به حمایت از صدام برخاسته بودند به خوبی آشکار‏‎ ‎‏گردیده است که تنها کسی که در این جنگ عامل آنهمه تجاوزها و‏‎ ‎‏شرارتها، کشتارها، و ناامن کردن دریاها، و حمله به هواپیماهای‏‎ ‎‏غیرنظامی، و استفاده از بمبهای شیمیایی و نقض حقوق و قوانین‏‎ ‎‏بین المللی است، شخص صدام و «حزب بعث» عراق است.(24)‏

15 / 1 / 65

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 15

حامیان جنایات صدام

‏صدام و حزب بعث از روی غرور و بیخردی به منظور ساقط نمودن‏‎ ‎‏نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران به کشور عزیزمان ایران حمله‏‎ ‎‏نمود و قراردادهای بین المللی را پاره کرد و شخصاً تجاوزات هوایی‏‎ ‎‏و دریایی و زمینی ارتش را رهبری می نمود و نه تنها خانه های یک‏‎ ‎‏شهر و روستا، که مراکز دهها شهر و صدها روستا را با خاک یکسان‏‎ ‎‏می کرد و کودکان معصوم ملت ما را در آغوش مادرانشان به شهادت‏‎ ‎‏می رساند و تجاوزات و وحشیگریها را تا آنجا ادامه داد که قلم از‏‎ ‎‏نوشتن و زبان از بیان آنان شرم می کند و نیز در آن روزی که صدام‏‎ ‎‏اولین جرقه و شعله های آتش جنگ را در خرمن امنیت همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و خلیج فارس برافروخت، هیچ کس از این‏‎ ‎‏مدعیان صلح، جلوی آتش افروزی او را نگرفته و از امکانات و‏‎ ‎‏اهرمهای فشار و قراردادهای خود در جهت کنترل و مهار او بهره‏‎ ‎‏نجست و به دفاع از ملت مظلوم و ستمدیدۀ ایران و عراق برنخاست و‏‎ ‎‏به صدام، این آغاز کنندۀ جنگ، نگفت که به کدام گناه و به چه جرمی‏‎ ‎‏ملت ایران باید کشته شوند!(25)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی گناهی ایران در جنگ

‏همه می دانند که ما شروع کنندۀ جنگ نبوده ایم. ما برای حفظ‏‎ ‎‏موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده ایم. و این ملت‏‎ ‎‏مظلوم ایران است که همواره مورد حملۀ جهانخواران بوده است؛ و‏‎ ‎‏استکبار از همۀ کمینگاههای سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی‏‎ ‎‏خود به ما حمله کرده است.(26)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 16

  • )) انور سادات، رئیس جمهوری سابق مصر و امضا کنندۀ قرارداد ننگین کمپ دیوید با اسرائیل که توسط سروان شهید خالد اسلامبولیس به هلاکت رسید.
  • )) در ساعت 20:14 تاریخ 31 / 6 / 59 چهار فروند میگ عراقی به فرودگاه مهرآباد و پایگاه یکم شکاری حمله کردند که باند فرودگاه و شش هواپیمای نظامی مورد اصابت بمب قرار گرفت؛ در این روز دشمن به شهرهای بوشهر، اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، ایلام، دهلران، کرمانشاه، اسلام آباد، قصرشیرین، همدان، سنندج، پیرانشهر، ارومیه، تبریز، اصفهان و شهرکرد حملۀ هوایی انجام داد و دیوار صوتی را شکست و تأسیسات نظامی و مردم را بمباران کرد.
  • )) «پس با آن طایفۀ ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید»؛ (حجرات / ‌9).
  • )) صدام حسین، رئیس جمهوری وقت عراق.
  • )) سومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی به دعوت خالد، پادشاه عربستان در 28 ژانویه 1981 در شهر طائف با شرکت سران 38 کشور اسلامی تشکیل شد. یکی از مباحث مطروحه در این کنفرانس، تشدید اختلاف میان شیعه و سنی در ایران بوده است.
  • )) «و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آنکه گروهی از آنها را به قتل رساندید و گروهی را اسیر گردانیدید»؛ (احزاب‌ / ‌26).
  • )) اشاره به عملیات رزمندگان اسلام در منطقه دزفول در تاریخ 1 / 1 / 1361 که عملیات فتح المبین نامیده شد. در این عملیات علاوه بر آزادسازی مناطق وسیعی از اراضی اشغال شده هزاران نفر از نیروهای بعثی اسیر شدند.
  • )) «و اوست که در دلهای مؤمنین، آرامش فرستاد»؛ (فتح / 4).
  • )) مناخیم بگین، نخست وزیر اسبق اسرائیل و عامل کشتار وحشیانۀ مردم فلسطین و لبنان که در قرارداد ننگین کمپ دیوید با انور سادات، رئیس جمهوری مصر پیمان صلح امضا کرد.
  • )) کشورهای عرب منطقۀ خلیج فارس و حامیان غربی آنان.