مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

 

 

 

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. دفاع مقدس(جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی(س)/ تدوین مهدی مرندی، داود سلیمانی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 768  ص. ــ ( تبیان: آثارموضوعی؛ دفتربیست وپنجم)ISBN:   978 - 964 - 335 - 715 - 3فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه:  ص. 715 ـ 768؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره دفاع ـ ـ نظریه درباره جنگ ایران وعراق، 1359 ـ 1367. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی(س)، معاونت پژوهشی. ب. مرندی، مهدی؛ سلیمانی، داود، گردآورنده. ج. عنوان.     7  د 86  ج / 5/  1574   DSR                                                       0842/ 955             کتابخانه ملی ایران                                                                     26931 ـ 83 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏  کد/ م 1891

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

دفاع مقدس(جنگ تحمیلی)در اندیشه امام خمینی(س)ـ تبیان‌آثارموضوعی(دفتر‏بیست وپنجم‏)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:  مهدی مرندی ، داود سلیمانی

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهارم:  1392 / 2000 نسخه

قیمت:  27500 تومان

‏           ‏

‏           ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV