فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
2 - 2 - عوامل اجتماعی
20 - 2 - 2 - وابستگی نظامی، مانعی علیه استقلال سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

20 - 2 - 2 - وابستگی نظامی، مانعی علیه استقلال سیاسی

‏ ‏

20 - 2 - 2 -  وابستگی نظامی، مانعی علیه استقلال سیاسی

‏ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کند... . در ایران، پایگاه هایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده است.‏‎[1]‎

 

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 124

  • . همان، ج5، ص 149.