فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
4 - 6 - امانت دار خداوند
4 - 4 - 6 - قبول امانت و فطرت توحیدی انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

4 - 4 - 6 - قبول امانت و فطرت توحیدی انسان

‏ ‏

4 - 4 - 6 -  قبول امانت و فطرت توحیدی انسان

‏و بعد، فإنّ الإنسان ممتاز عن سایر الموجودات باللطیفه الربانیه والفطره الالهیه  -  فِطْرَه الله الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها  -  و هذه بوجهٍ هی الأمانه المشار إلیها فی الکتاب العزیز الالهی: (إنَّا عَرَضْنا الأَمانَه عَلیَ السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَاَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَها الإنْسانُ) و هذه الفطره هی فطره توحید الله فی المقامات الثلاثه بل رفض التعیّنات و إرجاع الکُلّ إلیه وإسقاط الإضافات حتّی الأسمائیه وإفناء الجُلّ لدیه. و مَنْ لم یصل إلی هذا المقام فهو خارجٌ عن فطره الله و خائنٌ فی أمانهالله، و جاهلٌ بمقام الإنسانیه والربوبیه، و ظالمٌ بنفسه والحضره الالهیه.‏‎[1]‎‏   ‏

‏در حقیقت، انسان میان سایر موجودات به لطیفه ربانی و نفخه روحی الهی و فطرت سلیم روحانی ممتاز است؛ ‏‎)‎‏فِطْرَه الله الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها‏‎(‎‏؛‏‎[2]‎‏ و این لطیفه ربانی، به ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 58

‏تعبیری دیگر، همان «امانت» است که خداوند متعال بدین گونه به آن اشارت فرموده: ‏‎)‎‏انّا عَرَضْنَا الاْمانه عَلَی السَّمواتِ والْأرضِ ...‏‎(‎‏ ‏‏الخ‏‎[3]‎‏ و این فطرت، همان فطرت توحیدی در مقامات سه گانه است: واگذاشتن تعینات و بازگرداندن همه چیز به او حتی اضافات اسمایی؛ و فنا و محو جملگی در او. و آن که بدین مقام نائل نگردد، همو است که خارج از فطرت ربانی و خائن به امانت الهی و سراپا جهل به مقام ربوبیت و سراسر ظلم به حضرت احدیت است.‏‎[4]‎‏   ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 59

  • . همان، ص 15.
  • . «فطرت الهی که مردم را بر آن آفریده است»؛ روم(30)، آیه 30.
  • . «به راستی آن امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه داشتیم»؛ احزاب(33)، آیه72.
  • . صحیفه امام، ج 1، ص 17.