فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
4 - ویژگی های انسان
1 - 4 - انسان و حیوان قبل از فعلیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

1 - 4 - انسان و حیوان قبل از فعلیت

 

1 - 4 -  انسان و حیوان قبل از فعلیت

‏انسان اختصاصاتی دارد که سایر موجودات ندارند. یک مرتبه باطن، یک مرتبه عقلیت، یک مرتبه بالاتر از مرتبه عقل، در انسان بقوه هست. از اول در سرشت انسان هست که این انسان از عالم طبیعت سیر بکند تا برسد به آن جایی که وَهْم ماها نمی تواند برسد و همه این ها محتاج به تربیت است‏‏.‏‎[1]‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 30

  • . همان، ج 4، ص 175.