ملحقات توضیح المسائل
مسائلی که از محضر مقدس حضرت آیة اللّٰه العظمی امام خمینی«قدّس سرّه» در بارۀ موضوعات گوناگون استفتاء شده است
بعض احکام نماز مسافر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بعض احکام نماز مسافر

‏ ‏

بعض احکام نماز مسافر

‏         س 23- اشخاصی که شغلشان سفر نیست بلکه مثلاً در محلی آموزگارند،و از محل ‏‎ ‎‏سکونتشان تا محل مزبور به مقدار مسافت شرعی فاصله است و همه روزه و یا بدون ‏‎ ‎‏توقف ده روز در آن محل،به آن‌جا رفت و آمد می‌کنند وظیفه‌شان نسبت به نماز و ‏‎ ‎‏روزه چیست؟و آیا میان نماز و روزه فرق است؟ ‏‎ ‎‏ج- نمازشان قصر و روزه نمی‌توانند بگیرند و فرقی بین نماز و روزه نیست،لکن ‏‎ ‎‏قضای روزۀ سال را علی الاحوط نباید از ماه رمضان سال بعد تأخیر بیندازند.‏

‏         س 24- کسی که برای اصلاح سیم‌های برق یا تلفن مابین شهرستان‌ها استخدام ‏‎ ‎‏شده که همه روزه باید برود در بیابان‌ها گردش کند تا اگر سیمی خراب شده اصلاح ‏‎ ‎‏کند و با قصد به اندازۀ مسافت یا زیادتر هم خواهد رفت نماز او قصر است یا تمام؟‏

‏ج- در فرض سؤال سفر شغل محسوب است.‏

‏         س 25- اشخاصی مستخدم ادارۀ خون هستند و هر روز به موجب دستور مافوق ‏‎ ‎‏برای خون گرفتن از افراد و خون دادن در حرکت هستند تکلیفشان در نماز و روزه ‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏         ج- اگر عمل به طور دوره‌گردی است حکم سفر شغل را دارد،وگرنه در سفر حکم ‏‎ ‎‏مسافر جاری است.‏

‏         س 26- شخصی استخدام شده برای تعمیر جاده که باید هر روز برود در بیابان و ‏‎ ‎‏خرابی‌ها را اصلاح کند که نتیجتاً به حد مسافت یا بیشتر هم خواهد رفت آیا نماز او ‏‎ ‎‏قصر است یا تمام؟‏

‏         ج- در فرض سؤال نماز قصر است مگر آن که از ابتدای حرکت قصد مسافت ‏‎ ‎‏نداشته باشد و یا آن که مسئولیت روزانه تعمیر جاده در چندین نقطۀ مسیر مسافت به ‏‎ ‎‏نحو دوره‌گردی باشد که در این صورت نماز تمام است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 545