ملحقات توضیح المسائل
مسائلی که از محضر مقدس حضرت آیة اللّٰه العظمی امام خمینی«قدّس سرّه» در بارۀ موضوعات گوناگون استفتاء شده است
دربارۀ وقت نماز و روزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دربارۀ وقت نماز و روزه

‏ ‏

دربارۀ وقت نماز و روزه

‏         س 5- شب‌هایی که مهتاب تا صبح هست اگر کسی یقین کند که فجر صادق طالع ‏‎ ‎‏شده می‌تواند نماز صبح را بخواند یا باید صبر کند تا سفیدۀ صبح بالحس آشکار شود. ‏

‏و وظیفۀ او در امساک روزۀ ماه رمضان چگونه است،و در صورتی که وقت نماز از اول ‏‎ ‎‏آشکار شدن سفیده باشد در شب‌های ابر یا در شهرستان‌هایی که روشنایی برق به ‏‎ ‎‏حدی زیاد است که باید خیلی صبر کرد تا سفیده آشکار شود اگر به اندازۀ ده دقیقه از ‏‎ ‎‏اول فجر متیقن صبر کند بعد از ده دقیقه وقت نماز صبح هست یا خیر؟‏

‏         ج- احتیاط لازم در شب‌های مهتاب آن است که صبر کند تا سفیدۀ صبح در افق ‏‎ ‎‏ظاهر شود و غلبه کند بر روشنایی مهتاب بلکه خالی از وجه نیست و این حکم در ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 540

‏روشنی برق و شب‌های ابر نیست.و در روزه احتیاط کنند در شب‌های مهتاب،اگرچه ‏‎ ‎‏بعید نیست که لازم نباشد امساک قبل از آنچه که ذکر شد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 541