ملحقات توضیح المسائل
مسائلی که از محضر مقدس حضرت آیة اللّٰه العظمی امام خمینی«قدّس سرّه» در بارۀ موضوعات گوناگون استفتاء شده است
دربارۀ مسجد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دربارۀ مسجد

‏ ‏

دربارۀ مسجد

‏         س 4- گذاشتن مرده پیش از غسل و بعد از غسل در مسجد،و شستن و غسل دادن ‏‎ ‎‏مرده در حیاط مسجد چه صورت دارد؟‏

‏         ج- نهادن جسد میت در مسجد پیش از غسل دادن اگر موجب سرایت نجاست و ‏‎ ‎‏مستلزم هتک مسجد نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بی‌اشکال است.و صحن ‏‎ ‎‏مسجد اگر مسجد نباشد شستن و غسل دادن میت در آن‌جا اگر مخالف با وقف نباشد ‏‎ ‎‏و موجب هتک نشود اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 540