ملحقات توضیح المسائل
بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
تشریح و پیوند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تشریح و پیوند

‏ ‏

تشریح و پیوند

‏         مسأله 2878- مردۀ مسلمان را تشریح نمی‌توان نمود،و اگر تشریح کنند حرام ‏‎ ‎‏است،و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است که در کتاب«تحریر الوسیله» ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 532

‏ذکر نموده‌ام،ولی تشریح مردۀ غیر مسلمان جایز است،و دیه ندارد،چه اهل ذمه باشد ‏‎ ‎‏یا نباشد.‏

‏         مسأله 2879- اگر ممکن باشد تشریح غیر مسلمان،جایز نیست تشریح مسلمان ‏‎ ‎‏برای یاد گرفتن مطالب طبی،اگرچه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی یا عده‌ای از ‏‎ ‎‏مسلمانان بر تشریح،و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان تشریح مسلمان کنند ‏‎ ‎‏معصیت‌کار،و بر آنها دیه است.‏

‏         مسأله 2880- اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده‌ای از مسلمانان ‏‎ ‎‏بر تشریح،و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان،جایز است تشریح مسلمان،و ‏‎ ‎‏اما برای یادگرفتن بدون آن که زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد،جایز نیست و ‏‎ ‎‏موجب دیه است.‏

‏         مسأله 2881- در موردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است ‏‎ ‎‏بعید نیست دیه نداشته باشد گرچه احتیاط در دیه است.‏

‏         مسأله 2882- اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای ‏‎ ‎‏میت مسلمانی،جایز است قطع آن عضو و پیوند آن،و بعید نیست دیه داشته باشد،و ‏‎ ‎‏آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض،محل اشکال است،لکن می‌تواند طبیب با ‏‎ ‎‏مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر ‏‎ ‎‏قطع عضو میت،در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد،لکن ‏‎ ‎‏اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد،لکن جواز شرعی آن،محل اشکال ‏‎ ‎‏است و اگر خود او اجازه نداد،اولیای او بعد از مرگش نمی‌توانند اجازه بدهند و دیه از ‏‎ ‎‏قطع کننده ساقط نمی‌شود،و معصیت‌کار است.‏

‏         مسأله 2883- قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند،حرام نیست و دیه ندارد، ‏‎ ‎‏لکن اگر پیوند کرد،اشکال واقع می‌شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز،اگر ‏‎ ‎‏میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد،بنابراین اشکال در میته مسلمان نیز هست،و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 533

‏اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست،لکن می‌توان گفت که اگر عضو ‏‎ ‎‏میت پس از پیوند،حیات پیدا کند،از عضویت میت می‌افتد و به عضویت زنده در ‏‎ ‎‏می‌آید.و نجس و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس‌العین نیز پیوند شود،و زنده ‏‎ ‎‏به زندگی انسان شود از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در می‌آید.‏

‏         مسأله 2884- اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم،بعید نیست که در حال ‏‎ ‎‏حیات،فروش آن جایز باشد،و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، ‏‎ ‎‏در مواردی که قطع جایز است،بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در ‏‎ ‎‏موردی که جایز است،خیلی بعید نیست.اگرچه بی‌اشکال نیست لکن گرفتن مبلغی ‏‎ ‎‏برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.‏

‏         مسأله 2885- انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال، ‏‎ ‎‏جایز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می‌فروشند برای استفاده ‏‎ ‎‏مریض‌ها و مجروحین مانع ندارد.و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در ‏‎ ‎‏مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال و احوط ‏‎ ‎‏است.بلکه این احتیاط حتی‌الامکان ترک نشود.لکن اگر گرفتن خون،برای صاحب ‏‎ ‎‏آن ضرر داشته باشد،اشکال دارد.خصوصاً اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.‏

‏         مسأله 2886- جایز است خون بدن انسانی را به بدن دیگری با آلات دیگری منتقل ‏‎ ‎‏کنند و وزن آن با مقیاس‌هایی که دارند تعیین کنند و ثمن آن را بگیرند،و با جهالت به ‏‎ ‎‏وزن جایز است به طور مصالحه انتقال دهند.و احوط آن است که پول را در مقابل ‏‎ ‎‏اجازه نقل بگیرند،و این احتیاط چنانچه گذشت حتی‌الامکان ترک نشود. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 534