احکام ارث
مسائل متفرقۀ ارث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ ارث

‏ ‏

مسائل متفرقۀ ارث

‏         مسأله 2780- قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن ‏‎ ‎‏گرفته و دوخته است اگرچه نپوشیده باشد مال پسر بزرگ‌تر است و اگر میت از این ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 505

‏چهار چیز بیشتر از یکی دارد،مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال ‏‎ ‎‏است یا برای استعمال مهیا شده مال پسر بزرگ‌تر است.‏

‏         مسأله 2781- اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلاً از دو زن او در یک وقت ‏‎ ‎‏دو پسر به دنیا آمده باشد،باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را به طور مساوی ‏‎ ‎‏بین خودشان قسمت کنند.‏

‏         مسأله 2782- اگر میت قرض داشته باشد،چنانچه قرضش به اندازۀ مال او یا زیادتر ‏‎ ‎‏باشد،باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگ‌تر است و در مسأله پیش گفته شد،به ‏‎ ‎‏قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن چهار ‏‎ ‎‏چیزی هم که به پسر بزرگ‌تر می‌رسد به نسبت به قرض او بدهند مثلاً اگر همۀ دارایی ‏‎ ‎‏او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر ‏‎ ‎‏بزرگ‌تر است و سی تومان هم قرض دارد بنابر احتیاط واجب پسر بزرگ باید به مقدار ‏‎ ‎‏ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد.‏

‏         مسأله 2783- مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از ‏‎ ‎‏او ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2784- اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد،از او ارث ‏‎ ‎‏نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از ‏‎ ‎‏خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد ولی از دیۀ قتل ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2785- هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچه‌ای داشته ‏‎ ‎‏باشد که در شکم مادر است و در طبقۀ او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر ‏‎ ‎‏باشد،برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد،سهم دو پسر ‏‎ ‎‏را کنار می‌گذارند.ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه ‏‎ ‎‏بچه حامله باشد،سهم سه پسر را کنار می‌گذارند،و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر ‏‎ ‎‏به دنیا آمد،زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 506