احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها
چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است

‏ ‏

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است

‏         مسأله 2636- چند چیز در غذا خوردن مستحب است:اول:هر دو دست را پیش ‏‎ ‎‏از غذا بشوید.دوم:بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.سوم: ‏‏میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پیش از ‏‎ ‎‏غذا اول میزبان دست خود را بشوید،بعد کسی که طرف راست او نشسته و ‏‎ ‎‏همین‌طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اول کسی که طرف ‏‎ ‎‏چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین‌طور تا به طرف راست میزبان ‏‎ ‎‏برسد.چهارم:در اول غذا بسم‌اللّٰه بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، ‏‎ ‎‏در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن بسم‌اللّٰه مستحب است.پنجم:با دست راست غذا ‏‎ ‎‏بخورد.ششم:با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.هفتم:اگر چند ‏‎ ‎‏نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد.هشتم:لقمه را ‏‎ ‎‏کوچک بردارد.نهم:سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.دهم:غذا را ‏‎ ‎‏خوب بجود.یازدهم:بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.دوازدهم:انگشت‌ها را ‏‎ ‎‏بلیسد.سیزدهم:بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ ‏‎ ‎‏درخت خرما خلال نکند.چهاردهم:آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد ‏‎ ‎‏ولی اگر در بیابان غذا بخورد،مستحب است آنچه می‌ریزد،برای پرندگان و حیوانات ‏‎ ‎‏بگذارد.پانزدهم:در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 475

‏غذا نخورد.شانزدهم:بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای ‏‎ ‎‏چپ بیندازد.هفدهم:در اول غذا و آخر آن نمک بخورد.هجدهم:میوه را پیش از ‏‎ ‎‏خوردن با آب بشوید.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 476