احکام طلاق
احکام رجوع کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام رجوع کردن

‏ ‏

احکام رجوع کردن

‏         مسأله 2524- در طلاق رجعی مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع کند:اول: ‏

‏حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.دوم:کاری ‏‎ ‎‏کند که از آن بفهمند رجوع کرده است.‏

‏         مسأله 2525- برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد،یا به زن خبر دهد، ‏‎ ‎‏بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد،بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است.‏

‏         مسأله 2526- مردی که زن خود را طلاق رجعی داده،اگر مالی از او بگیرد و با او ‏‎ ‎‏صلح کند که دیگر به او رجوع نکند،حق رجوع از بین نمی‌رود.‏

‏         مسأله 2527- اگر زنی را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند.یا دوبار او را طلاق ‏‎ ‎‏دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند،بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است،ولی اگر ‏‎ ‎‏بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر کند،با چهار شرط به شوهر اول حلال می‌شود؛ ‏‎ ‎‏یعنی می‌تواند آن زن را دوباره عقد نماید:اول:آن که عقد شوهر دوم همیشگی باشد، ‏‎ ‎‏و اگر مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند،بعد از آن که از او جدا شد،شوهر اول ‏‎ ‎‏نمی‌تواند او را عقد کند.دوم:شوهر دوم بالغ باشد و با او نزدیکی و دخول کند.و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید انزال شود.سوم:شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد.چهارم:عدّۀ ‏‎ ‎‏طلاق یا عدّۀ وفات شوهر دوم تمام شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 451