احکام طلاق
عِدّۀ طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عِدّۀ طلاق

‏ ‏

عِدّۀ طلاق

‏         مسأله 2510- زنی که نُه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد؛یعنی اگرچه ‏‎ ‎‏شوهرش با او نزدیکی کرده باشد بعد از طلاق می‌تواند فوراً شوهر کند.‏

‏         مسأله 2511- زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی ‏‎ ‎‏کند و طلاقش دهد،بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد؛یعنی بعد از آن که در پاکی ‏‎ ‎‏طلاقش داد،به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود،و همین که حیض ‏‎ ‎‏سوم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند.ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با ‏‎ ‎‏او طلاقش بدهد عدّه ندارد؛یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.‏

‏         مسأله 2512- زنی که حیض نمی‌بیند اگر در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند، ‏‎ ‎‏چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد،باید بعد از طلاق تا سه ماه ‏‎ ‎‏عدّه نگه دارد.‏

‏         مسأله 2513- زنی که عدّه او سه ماه است،اگر اول ماه طلاقش بدهند باید سه ماه ‏‎ ‎‏هلالی؛یعنی از موقعی که ماه دیده می‌شود تا سه ماه،عدّه نگه دارد.و اگر در بین ماه ‏‎ ‎‏طلاقش بدهند،باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 448

‏عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود،مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ‏‎ ‎‏ماه بیست و نُه روز باشد باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه ‏‎ ‎‏چهارم عدّه نگه دارد،و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز ‏‎ ‎‏عدّه نگه دارد تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگه داشته سی روز شود.‏

‏         مسأله 2514- اگر زن آبستن را طلاق دهند،عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچۀ ‏‎ ‎‏او است،بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچۀ او به دنیا آید،عدّه‌اش تمام ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 2515- زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثلاً یک ‏‎ ‎‏ماهه،یا یک ساله چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود یا ‏‎ ‎‏شوهر مدت را به او ببخشد در صورتی که حیض می‌بیند باید به مقدار دو حیض و اگر ‏‎ ‎‏حیض نمی‌بیند،چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید.‏

‏         مسأله 2516- ابتدای عدّۀ طلاق از موقعی است که خواندن صیغۀ طلاق تمام ‏‎ ‎‏می‌شود،چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند،پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که ‏‎ ‎‏او را طلاق داده‌اند،لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 449