احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام شیردادن
مسائل متفرقه شیردادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه شیردادن

‏ ‏

مسائل متفرقه شیردادن

‏         مسأله 2489- مستحب است از زن‌ها جلوگیری کنند که هر بچه‌ای را شیر ندهند، ‏‎ ‎‏زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند و بعداً دو نفر محرم با ‏‎ ‎‏یکدیگر ازدواج نمایند.‏

‏         مسأله 2490- کسانی که به واسطۀ شیر خوردن،خویشی پیدا می‌کنند مستحب ‏‎ ‎‏است یکدیگر را احترام نمایند،ولی از یکدیگر ارث نمی‌برند و حق‌های خویشی که ‏‎ ‎‏انسان با خویشان خود دارد برای آنان نیست.‏

‏         مسأله 2491- در صورتی که ممکن باشد،مستحب است بچه را دو سال تمام ‏‎ ‎‏شیر بدهند.‏

‏         مسأله 2492- اگر به واسطۀ شیردادن،حق شوهر از بین نرود،زن می‌تواند بدون ‏‎ ‎‏اجازۀ شوهر،بچۀ کس دیگر را شیر دهد،ولی جایز نیست بچه‌ای را شیر دهد که به ‏‎ ‎‏واسطۀ شیردادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود.مثلاً اگر شوهر او دختر ‏‎ ‎‏شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد،چون اگر آن ‏‎ ‎‏دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر می‌شود و بر او حرام می‌گردد.‏

‏         مسأله 2493- اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود،باید دختر ‏‎ ‎‏شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود صیغه کند و در آن دو روز با شرایطی که در ‏‎ ‎‏مسأله 2474 گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد.‏

‏         مسأله 2494- اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطۀ ‏‎ ‎‏شیر خوردن،آن زن بر او حرام شده:مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده،چنانچه ‏‎ ‎‏تصدیق او ممکن باشد،نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند.و اگر بعد از عقد بگوید و خود ‏‎ ‎‏زن هم حرف او را قبول نماید عقد باطل است،پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، ‏‎ ‎‏یا نزدیکی کرده باشد،ولی در وقت نزدیکی کردن،زن بداند بر آن مرد حرام است،مهر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 444

‏ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده،شوهر باید مهر او را مطابق ‏‎ ‎‏زن‌هایی که مثل او هستند بدهد.‏

‏         مسأله 2495- اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطۀ شیر خوردن بر مردی حرام ‏‎ ‎‏شده،چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد ‏‎ ‎‏بگوید،مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن ‏‎ ‎‏در مسأله پیش گفته شد.‏

‏مسأله 2496- شیردادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود:‏

‏اول:خبر دادن عدّه‌ای که انسان از گفتۀ آنان یقین پیدا کند.‏

‏دوم:شهادت دو مرد عادل یا چهار زن که عادل باشند،ولی باید شرایط شیردادن را ‏‎ ‎‏هم بگویند،مثلاً بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان ‏‎ ‎‏زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده،و همچنین سایر شرطها را که در مسأله ‏‎ ‎‏2474 گفته شد شرح دهند،ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می‌دانند و در عقیده با ‏‎ ‎‏هم مخالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده مخالفت ندارند لازم نیست شرایط را ‏‎ ‎‏شرح دهند.‏

‏         مسأله 2497- اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده ‏‎ ‎‏یا نه،یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده بچه به کسی محرم نمی‌شود ولی ‏‎ ‎‏بهتر آن است که احتیاط کنند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 445