احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام شیردادن
شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است

‏ ‏

شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است

‏مسأله 2474- شیردادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:‏

‏اول:بچه شیر زن زنده را بخورد،پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد ‏‎ ‎‏فایده ندارد.‏

‏دوم:شیر آن زن از حرام نباشد،پس اگر شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچۀ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 440

‏دیگر بدهند،به واسطۀ آن شیر،بچه به کسی محرم نمی‌شود.‏

‏سوم:بچه شیر را از پستان بمکد،پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد.‏

‏چهارم:شیر،خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد.‏

‏پنجم:شیر از یک شوهر باشد.پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند،بعد شوهر ‏‎ ‎‏دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن،شیری که از شوهر اول داشته باقی ‏‎ ‎‏باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از ‏‎ ‎‏شیر شوهر دوم به بچه‌ای بدهد،آن بچه به کسی محرم نمی‌شود.‏

‏ششم:بچه به واسطۀ مرض شیر را قی نکند و اگر قی کند،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏کسانی که به واسطۀ شیر خوردن به آن بچه محرم می‌شوند،باید با او ازدواج نکنند،و ‏‎ ‎‏نگاه محرمانه هم به او ننمایند.‏

‏هفتم:پانزده مرتبه،یا یک شبانه روز به طوری که در مسأله بعد گفته می‌شود شیر ‏‎ ‎‏سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و ‏‎ ‎‏گوشت در بدنش روییده است،بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند،احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است کسانی که به واسطۀ شیر خوردن او به او محرم می‌شوند،با او ازدواج نکنند و ‏‎ ‎‏نگاه محرمانه هم به او ننمایند.‏

‏هشتم:دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال،او را شیر دهند ‏‎ ‎‏به کسی محرم نمی‌شود،بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال،چهارده مرتبه و بعد ‏‎ ‎‏از آن،یک مرتبه شیر بخورد،به کسی محرم نمی‌شود،ولی چنانچه از موقع زاییدن زن ‏‎ ‎‏شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد آن بچه به ‏‎ ‎‏کسانی که گفته شد،محرم می‌شود.‏

‏         مسأله 2475- باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ولی ‏‎ ‎‏اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین،غذا خورده اشکال ندارد،و نیز باید پانزده مرتبه ‏‎ ‎‏را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در هر دفعه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 441

‏بدون فاصله شیر بخورد،ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند،یا کمی صبر کند، ‏‎ ‎‏که از اولی که پستان در دهان می‌گیرد تا وقتی سیر می‌شود،یک دفعه حساب شود ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2476- اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد،بعد شوهر دیگر کند و ‏‎ ‎‏از شیر آن شوهر هم بچۀ دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‌شوند، ‏‎ ‎‏اگرچه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.‏

‏         مسأله 2477- اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد،همۀ آنان به ‏‎ ‎‏یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2478- اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفتیم، ‏‎ ‎‏بچه‌ای را شیر دهد،همۀ آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همۀ آن زن‌ها محرم ‏‎ ‎‏می‌شوند.‏

‏         مسأله 2479- اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه‌ای را مثلاً ‏‎ ‎‏هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2480- اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد خواهر و ‏‎ ‎‏برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2481- انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود،با زن‌هایی که به واسطۀ شیر ‏‎ ‎‏خوردن،خواهرزاده یا برادرزادۀ زن او شده‌اند ازدواج کند.و نیز اگر با پسری لواط ‏‎ ‎‏کند،نمی‌تواند با دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر که رضاعی هستند؛یعنی ‏‎ ‎‏به واسطۀ شیر خوردن،دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2482- زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی‌شود،اگرچه ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.‏

‏         مسأله 2483- انسان نمی‌تواند با دو خواهر،اگرچه رضاعی باشند؛یعنی به واسطۀ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 442

‏شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند،ازدواج کند،و چنانچه دو زن را عقد کند و ‏‎ ‎‏بعد بفهمد خواهر بوده‌اند،در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل است ‏‎ ‎‏و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل می‌باشد.‏

‏         مسأله 2484- اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعداً گفته می‌شود شیر دهد، ‏‎ ‎‏شوهرش بر او حرام نمی‌شود،اگرچه بهتر آن است که احتیاط کنند:اول:برادر و ‏‎ ‎‏خواهر خود را.دوم:عمو و عمه و دایی و خاله خود را.سوم:اولاد عمو و اولاد دایی ‏‎ ‎‏خود را.چهارم:برادرزادۀ خود را.پنجم:برادر شوهر،یا خواهر شوهر خود را.ششم: ‏

‏خواهرزادۀ خود،یا خواهرزادۀ شوهرش را.هفتم:عمو و عمه و دایی و خالۀ شوهرش ‏‎ ‎‏را.هشتم:نوۀ زن دیگر شوهر خود را.‏

‏         مسأله 2485- اگر کسی دختر عمه یا دختر خالۀ انسان را شیر دهد به انسان محرم ‏‎ ‎‏نمی‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید.‏

‏         مسأله 2486- مردی که دو زن دارد،اگر یکی از آن دو زن،فرزند عموی زن دیگر ‏‎ ‎‏را شیر دهد،زنی که فرزند عموی او شیر خورده،به شوهر خود حرام نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 443