احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام شیردادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام شیردادن

‏ ‏

احکام شیردادن

‏         مسأله 2464- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله 2474 گفته خواهد شد ‏‎ ‎‏شیر دهد،آن بچه به این عدّه محرم می‌شود:اول:خود زن و آن را مادر رضاعی ‏‎ ‎‏می‌گویند.دوم:شوهر زن که شیر مال او است و او را پدر رضاعی می‌گویند.سوم: ‏

‏پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند،اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند.چهارم: ‏

‏بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند،یا به دنیا می‌آیند.پنجم:بچه‌های اولاد آن زن ‏‎ ‎‏هرچه پایین روند،چه از اولاد او به دنیا آمده،یا اولاد او آن بچه‌ها را شیر داده ‏‎ ‎‏باشند.ششم:خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند؛یعنی به واسطۀ شیر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 438

‏خوردن،با آن زن خواهر و برادر شده باشند.هفتم:عمو و عمۀ آن زن اگرچه رضاعی ‏‎ ‎‏باشند.هشتم:دایی و خاله آن زن اگرچه رضاعی باشند.نهم:اولاد شوهر آن زن که ‏‎ ‎‏شیر مال آن شوهر است،هرچه پایین روند،اگرچه اولاد رضاعی او باشند.دهم:پدر و ‏‎ ‎‏مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است،هر چه بالا روند.یازدهم:خواهر و ‏‎ ‎‏برادر شوهری که شیر مال او است اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند.دوازدهم: ‏

‏عمو و عمه و دایی و خالۀ شوهری که شیر مال او است هر چه بالا روند،اگرچه ‏‎ ‎‏رضاعی باشند.و نیز عدّۀ دیگری هم که در مسائل بعد گفته می‌شود،به واسطۀ ‏‎ ‎‏شیردادن محرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2465- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسألۀ 2474 گفته می‌شود شیر ‏‎ ‎‏دهد،پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند.و نیز ‏‎ ‎‏نمی‌تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او است برای خود عقد نماید،بلکه احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید ولی جایز است ‏‎ ‎‏با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند،اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ‏‎ ‎‏ازدواج نکند،و نگاه محرمانه؛یعنی نگاهی که انسان می‌تواند به محرم‌های خود کند، ‏‎ ‎‏به آنان ننماید.‏

‏         مسأله 2466- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسألۀ 2474 گفته می‌شود شیر ‏‎ ‎‏دهد،شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی‌شود،ولی ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید،و نیز خویشان شوهر به خواهر و ‏‎ ‎‏برادر آن بچه محرم نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2467- اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد،به برادرهای آن بچه محرم نمی‌شود.و ‏‎ ‎‏نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2468- اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن ‏‎ ‎‏نزدیکی نماید،دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 439

‏         مسأله 2469- اگر انسان با دختری ازدواج کند،دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر ‏‎ ‎‏را شیر کامل داده ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2470- انسان نمی‌تواند با دختری که مادر،یا مادر بزرگ انسان او را شیر ‏‎ ‎‏کامل داده ازدواج کند.و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد، ‏‎ ‎‏انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود ‏‎ ‎‏عقد کند بعد مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر او از شیر همان پدر،آن دختر را شیر دهد، ‏‎ ‎‏عقد باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 2471- با دختری که خواهر،یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر ‏‎ ‎‏کامل داده نمی‌شود ازدواج کرد،و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده،یا نوۀ ‏‎ ‎‏خواهر یا نوۀ برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد.‏

‏         مسأله 2472- اگر زنی بچۀ دختر خود را شیر دهد،آن دختر به شوهر خود حرام ‏‎ ‎‏می‌شود.و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ‏

‏ولی اگر بچۀ پسر خود را شیر دهد،زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر ‏‎ ‎‏شوهر خود حرام نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2473- اگر زن پدر دختری،بچۀ شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر ‏‎ ‎‏دهد،آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود،چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر ‏‎ ‎‏شوهر او باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 440