احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام نگاه کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نگاه کردن

‏ ‏

احکام نگاه کردن

‏         مسأله 2433- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن ‏‎ ‎‏حرام است.و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است،ولی ‏‎ ‎‏اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام ‏‎ ‎‏می‌باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به ‏‎ ‎‏واسطۀ نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد،ولی بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می‌پوشانند نگاه نکند.‏

‏         مسأله 2434- اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن‌های اهل ‏‎ ‎‏کتاب مثل زن‌های یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏         مسأله 2435- زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 434

‏می‌فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.‏

‏         مسأله 2436- نگاه کردن به عورت دیگری حرام است،اگرچه از پشت شیشه یا در ‏‎ ‎‏آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد.و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز ‏‎ ‎‏هم نگاه نکنند.ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

‏         مسأله 2437- مرد و زنی که با یکدیگر محرمند،اگر قصد لذت نداشته باشند ‏‎ ‎‏می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

‏         مسأله 2438- مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم ‏‎ ‎‏به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.‏

‏         مسأله 2439- عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولی اگر برای عکس ‏‎ ‎‏برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند یا نظرش به ‏‎ ‎‏صورت زینت شدۀ او یا به سایر بدن او بیفتد،نباید عکس او را بردارد و اگر زن ‏‎ ‎‏نامحرمی را بشناسد در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه کند.‏

‏         مسأله 2440- اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگر،یا مردی غیر از شوهر ‏‎ ‎‏خود را تنقیه کند،یا عورت او را آب بکشد،باید چیزی در دست کند که دست او به ‏‎ ‎‏عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر،یا زنی غیر زن خود را تنقیه ‏‎ ‎‏کند،یا عورت او را آب بکشد.‏

‏         مسأله 2441- اگر مرد برای معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست ‏‎ ‎‏به بدن او بزند اشکال ندارد،ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن ‏‎ ‎‏او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند،نباید او را نگاه کند.‏

‏         مسأله 2442- اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره‌ای جز ‏‎ ‎‏نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 435