احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام عقد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام عقد

‏ ‏

احکام عقد

‏         مسأله 2363- در زناشویی چه دائم و چه غیر دائم،باید صیغه خوانده شود و تنها ‏‎ ‎‏راضی بودن زن و مرد کافی نیست،و صیغۀ عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند،یا ‏‎ ‎‏دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند.‏

‏         مسأله 2364- وکیل لازم نیست مرد باشد،زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد ‏‎ ‎‏از طرف دیگری وکیل شود.‏

‏         مسأله 2365- زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، ‏‎ ‎‏نمی‌توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند،و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده ‏‎ ‎‏است کفایت نمی‌کند ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام کافی است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 423

‏         مسأله 2366- اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردی در آورد ‏‎ ‎‏و ابتدای ده روز را معیّن نکند در صورتی که از گفتۀ زن معلوم شود که به وکیل ‏‎ ‎‏اختیار کامل داده آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد ‏‎ ‎‏در آورد،و اگر معلوم باشد که زن،روز یا ساعت معینی را قصد کرده،باید صیغه را ‏‎ ‎‏مطابق قصد او بخواند.‏

‏         مسأله 2367- یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از ‏‎ ‎‏طرف دو نفر وکیل شود و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای ‏‎ ‎‏خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند،ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو ‏‎ ‎‏نفر بخوانند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 424