احکام کفالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام کفالت

‏ ‏

احکام کفالت

‏         مسأله 2322- کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را ‏‎ ‎‏خواست،به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای ‏‎ ‎‏حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب ‏‎ ‎‏حق یا مدعی طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسی که ‏‎ ‎‏این‌طور ضامن می‌شود کفیل می‌گویند.‏

‏         مسأله 2323- کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی ‏‎ ‎‏نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو ‏‎ ‎‏بدهم و طلبکار هم قبول نماید.‏

‏         مسأله 2324- کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند ‏‎ ‎‏و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.‏

‏         مسأله 2325- یکی از هفت چیز،کفالت را به‌هم می‌زند:اول:کفیل بدهکار را ‏‎ ‎‏به دست طلبکار بدهد.دوم:طلب طلبکار داده شود،سوم:طلبکار از طلب خود ‏‎ ‎‏بگذرد،چهارم:بدهکار بمیرد.پنجم:طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.ششم: ‏

‏کفیل بمیرد.هفتم:کسی که صاحب حق است به وسیلۀ حواله یا طور دیگری حق ‏‎ ‎‏خود را به دیگری واگذار نماید.‏

‏         مسأله 2326- اگر کسی به زور،بدهکار را از دست طلبکار رها کند،کسی که ‏‎ ‎‏بدهکار را رها کرده،باید او را به دست طلبکار بدهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 415