احکام وکالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام وکالت

‏ ‏

احکام وکالت

‏وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند،به دیگری واگذار ‏‎ ‎‏نماید تا از طرف او انجام دهد،مثلاً کسی را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد یا زنی را ‏‎ ‎‏برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، ‏‎ ‎‏اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده،نمی‌تواند ‏‎ ‎‏برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.‏

‏         مسأله 2257- در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند،و اگر انسان به دیگری بفهماند ‏‎ ‎‏که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده،مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای ‏‎ ‎‏او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.‏

‏         مسأله 2258- اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او ‏‎ ‎‏وکالت‌نامه بفرستد و او قبول کند،اگرچه وکالت‌نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح ‏‎ ‎‏است.‏

‏         مسأله 2259- موکّل؛یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند،و نیز کسی که وکیل ‏‎ ‎‏می‌شود،باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند،و بچه ممیز هم اگر ‏‎ ‎‏فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه‌ای که ‏‎ ‎‏خوانده صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 401

‏         مسأله 2260- کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد،یا شرعاً نباید انجام دهد ‏‎ ‎‏نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود.مثلاً کسی که در احرام حج است ‏‎ ‎‏چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند،نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف ‏‎ ‎‏دیگری وکیل شود.‏

‏         مسأله 2261- اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح ‏‎ ‎‏است،ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند وکالت ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2262- اگر وکیل را عزل کند؛یعنی از کار برکنار نماید،بعد از آن که خبر به او ‏‎ ‎‏رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد،ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده ‏‎ ‎‏باشد صحیح است.‏

‏         مسأله 2263- وکیل می‌تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غایب هم باشد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2264- وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را ‏‎ ‎‏وکیل نماید،ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد،به هر طوری که به او ‏‎ ‎‏دستور داده می‌تواند رفتار نماید،پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر،باید از طرف ‏‎ ‎‏او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.‏

‏         مسأله 2265- اگر انسان با اجازۀ موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید،و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل او را عزل کند وکالت ‏‎ ‎‏دومی باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2266- اگر وکیل با اجازۀ موکل،کسی را از طرف خودش وکیل کند موکل و ‏‎ ‎‏وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند،و اگر وکیل اول بمیرد،یا عزل شود،وکالت ‏‎ ‎‏دومی باطل می‌شود.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 402

‏         مسأله 2267- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر ‏‎ ‎‏کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند،هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و ‏‎ ‎‏چنانچه یکی از آنان بمیرد،وکالت دیگران باطل نمی‌شود.ولی اگر نگفته باشد که با هم ‏‎ ‎‏یا به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می‌توانند به تنهایی ‏‎ ‎‏انجام دهند،یا گفته باشد که با هم انجام دهند،نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند.و در ‏‎ ‎‏صورتی که یکی از آنان بمیرد،وکالت دیگران باطل می‌شود،اگر با هم وکیل شده باشند.‏

‏         مسأله 2268- اگر وکیل یا موکل بمیرد،یا دیوانۀ همیشگی شود وکالت باطل ‏‎ ‎‏می‌شود،و نیز اگر گاه‌گاهی دیوانه شود و یا بیهوش شود،بنابر احتیاط واجب باید به ‏‎ ‎‏معامله‌ای که انجام می‌دهد ترتیب اثر ندهند،و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن ‏‎ ‎‏وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، ‏‎ ‎‏وکالت باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 2269- اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، ‏‎ ‎‏بعد از انجام آن کار،چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.‏

‏         مسأله 2270- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر ‏‎ ‎‏از تصرفی که به او اجازه داده‌اند،تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین ‏‎ ‎‏برود،نباید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2271- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند،یا غیر ‏‎ ‎‏از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ‏‎ ‎‏ضامن است.پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش،بپوشد و آن لباس تلف شود،باید ‏‎ ‎‏عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2272- اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند،تصرف دیگری در ‏‎ ‎‏مال بکند،مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه ‏‎ ‎‏داده‌اند بنماید،آن تصرف صحیح است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 403