احکام قرض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام قرض

‏ ‏

احکام قرض

‏قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد ‏‎ ‎‏سفارش شده است،از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود ‏‎ ‎‏قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار ‏‎ ‎‏خود مدارا کند،بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر ‏‎ ‎‏مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد،بهشت بر او حرام می‌شود.‏

‏         مسأله 2273- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض ‏‎ ‎‏به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد،صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً ‏‎ ‎‏معلوم باشد.‏

‏         مسأله 2274- اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند پیش از ‏‎ ‎‏رسیدن آن وقت،لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی ‏‎ ‎‏با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.‏

‏         مسأله 2275- اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند،طلبکار پیش ‏‎ ‎‏از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، ‏‎ ‎‏طلبکار هر وقت بخواهد،می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2276- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند،چنانچه بدهکار بتواند بدهی ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 404

‏خود را بدهد،باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.‏

‏         مسأله 2277- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و چیزهای ‏‎ ‎‏دیگری که به آنها احتیاج دارد،چیزی نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او ‏‎ ‎‏مطالبه نماید،بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.‏

‏         مسأله 2278- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر کاسب ‏‎ ‎‏است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند،و کسی هم که کاسب نیست ‏‎ ‎‏چنانچه بتواند کاسبی کند،احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.‏

‏         مسأله 2279- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد،چنانچه امید نداشته باشد که ‏‎ ‎‏او را پیدا کند،باید با اجازۀ حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد،و شرط نیست در فقیر ‏‎ ‎‏که سید نباشد.‏

‏         مسأله 2280- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد،باید ‏‎ ‎‏مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.‏

‏         مسأله 2281- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود،یا ‏‎ ‎‏چند برابر گردد،چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است،ولی اگر هر دو ‏‎ ‎‏به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2282- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال،آن را ‏‎ ‎‏مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار،همان مال را به او بدهد.‏

‏         مسأله 2283- اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد ‏‎ ‎‏بگیرد،مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد،یا ده تخم‌مرغ ‏‎ ‎‏بدهد که یازده تا بگیرد،ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای ‏‎ ‎‏او انجام دهد،یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد،مثلاً شرط ‏‎ ‎‏کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد،ربا و حرام است و نیز اگر با ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 405

‏او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوص پس دهد،مثلاً مقداری ‏‎ ‎‏طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد،باز هم ربا و حرام می‌باشد. ‏

‏ولی اگر بدون این که شرط کند،خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد بلکه مستحب است.‏

‏         مسأله 2284- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است،و کسی که قرض ربایی گرفته ‏‎ ‎‏اگرچه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرف نماید.‏

‏         مسأله 2285- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن ‏‎ ‎‏زراعت کند،حاصلی که از آن به دست می‌آید مالِ قرض گیرنده است.‏

‏         مسأله 2286- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته،یا از پول حلالی ‏‎ ‎‏که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که ‏‎ ‎‏از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست،و نیز اگر پول ‏‎ ‎‏ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این ‏‎ ‎‏پول می‌خرم،پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم ‏‎ ‎‏با آن باطل می‌باشد.‏

‏         مسأله 2287- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او ‏‎ ‎‏کمتر بگیرد،اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.‏

‏         مسأله 2288- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر ‏‎ ‎‏زیادتر بگیرد،مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان ‏‎ ‎‏بگیرد ربا و حرام است،ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس ‏‎ ‎‏بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 406