احکام خرید و فروش
مسائل متفرقه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه

‏ ‏

مسائل متفرقه

‏         مسأله 2137- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام ‏‎ ‎‏چیزهایی را که به واسطۀ آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگرچه به همان ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 373

‏قیمت یا به کمتر از آن بفروشد،مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.‏

‏         مسأله 2138- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید ‏‎ ‎‏این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد،هرچه ‏‎ ‎‏زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است.و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت ‏‎ ‎‏به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن،جنس را به او بدهد و او هم به ‏‎ ‎‏قصد خریدن بگیرد،هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.‏

‏         مسأله 2139- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن،گوشت ماده بدهد ‏‎ ‎‏معصیت کرده است،پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را ‏‎ ‎‏می‌فروشم،مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.و اگر آن را معیّن نکرده،در صورتی ‏‎ ‎‏که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود،قصاب باید گوشت نر به او بدهد.‏

‏         مسأله 2140- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز ‏‎ ‎‏پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود،مشتری می‌تواند معامله را به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2141- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ ‏‎ ‎‏باشد حرام است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 374