احکام زکات
زکات فطره
مسائل متفرقه زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه زکات فطره

‏ ‏

مسائل متفرقه زکات فطره

‏         مسأله 2024- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت؛یعنی برای انجام فرمان ‏‎ ‎‏خداوند عالم،بدهد و موقعی که آن را می‌دهد،نیت دادن فطره نماید.‏

‏         مسأله 2025- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد.ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان ‏‎ ‎‏به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد،طلب خود را بابت فطره ‏‎ ‎‏حساب کند مانعی ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 349

‏         مسأله 2026- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد،باید به جنس دیگر یا ‏‎ ‎‏خاک مخلوط نباشد،یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که ‏‎ ‎‏قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به ‏‎ ‎‏یک صاع برسد ولی اگر مثلاً یک صاع گندم به چندین مَن خاک مخلوط باشد که ‏‎ ‎‏خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد،دادن آن کافی نیست.‏

‏مسأله 2027- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.‏

‏         مسأله 2028- کسی که فطرۀ چند نفر را می‌دهد،لازم نیست همه را از یک جنس ‏‎ ‎‏بدهد و اگر مثلاً فطرۀ بعضی را گندم و فطرۀ بعض دیگر را جو بدهد کافی است.‏

‏         مسأله 2029- کسی که نماز عید فطر می‌خواند،بنابر احتیاط واجب باید فطره را ‏‎ ‎‏پیش از نماز عید بدهد،ولی اگر نماز عید نمی‌خواند،می‌تواند دادن فطره را تا ظهر ‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد.‏

‏         مسأله 2030- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر ‏‎ ‎‏روز عید به مستحق ندهد،احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‌دهد نیت ‏‎ ‎‏فطره نماید.‏

‏         مسأله 2031- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است،فطره را ندهد و کنار ‏‎ ‎‏هم نگذارد،احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره ‏‎ ‎‏را بدهد.‏

‏         مسأله 2032- اگر فطره را کنار بگذارد،نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی ‏‎ ‎‏دیگر را برای فطره بگذارد.‏

‏         مسأله 2033- اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است،چنانچه ‏‎ ‎‏فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2034- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود،چنانچه دسترس به ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 350

‏فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته،باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر ‏‎ ‎‏نداشته ضامن نیست،مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.‏

‏         مسأله 2035- در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد،اگر در ‏‎ ‎‏محل خودش مستحق پیدا شود،احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد، ‏‎ ‎‏و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 351