احکام زکات
شرایط کسانی که مستحق زکاتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

‏ ‏

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

‏         مسأله 1942- کسی که زکات می‌گیرد باید شیعۀ دوازده امامی باشد،و اگر از راه ‏‎ ‎‏شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد،و زکات تلف شود بعد معلوم ‏‎ ‎‏شود شیعه نبوده،لازم نیست دوباره زکات بدهد.‏

‏         مسأله 1943- اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد،انسان می‌تواند به ولیّ او ‏‎ ‎‏زکات بدهد،به قصد این که آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.‏

‏         مسأله 1944- اگر به ولیّ طفل و دیوانه دسترسی ندارد،می‌تواند خودش یا به ‏‎ ‎‏وسیلۀ یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به ‏‎ ‎‏مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کنند.‏

‏         مسأله 1945- به فقیری که گدایی می‌کند،می‌شود زکات داد،ولی به کسی که زکات ‏‎ ‎‏را در معصیت مصرف می‌کند نمی‌شود زکات داد.‏

‏         مسأله 1946- به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به‌جا می‌آورد،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که زکات ندهند.‏

‏         مسأله 1947- به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه ‏‎ ‎‏مخارج او بر انسان واجب باشد،می‌شود زکات داد.ولی اگر زن برای خرجی خودش ‏‎ ‎‏قرض کرده باشد شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری هم ‏‎ ‎‏که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که بدهی او را از زکات ندهد.‏

‏         مسأله 1948- انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد،خرجشان بر او ‏‎ ‎‏واجب است از زکات بدهد،ولی دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.‏

‏         مسأله 1949- اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود ‏‎ ‎‏نماید اشکال ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 338

‏         مسأله 1950- اگر پسر به کتاب‌های علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می‌تواند ‏‎ ‎‏برای خریدن آنها به او زکات بدهد.‏

‏         مسأله 1951- پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم ‏‎ ‎‏می‌تواند برای آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.‏

‏         مسأله 1952- به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد،یا خرجی نمی‌دهد،ولی ‏‎ ‎‏زن او را به دادن خرجی مجبور کند،نمی‌شود زکات داد.‏

‏         مسأله 1953- زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد،شوهرش و دیگران می‌توانند به او ‏‎ ‎‏زکات بدهند.ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد،یا به ‏‎ ‎‏جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد،در صورتی که بتواند مخارج آن زن ‏‎ ‎‏را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند،نمی‌شود به آن زن زکات داد.‏

‏         مسأله 1954- زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد،اگرچه شوهر زکات را ‏‎ ‎‏صرف مخارج خود آن زن نماید.‏

‏         مسأله 1955- سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد،ولی اگر خمس و سایر ‏‎ ‎‏وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد،می‌تواند از غیر سید ‏‎ ‎‏زکات بگیرد.ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای ‏‎ ‎‏مخارج روزانه‌اش ناچار است بگیرد.‏

‏مسأله 1956- به کسی که معلوم نیست سید است یا نه،می‌شود زکات داد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 339