احکام زکات
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب شتر

‏ ‏

نصاب شتر

‏         مسأله 1910- شتر دوازده نصاب دارد:اول:پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است ‏‎ ‎‏و تا شمارۀ شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.دوم:ده شتر و زکات آن دو گوسفند ‏‎ ‎‏است.سوم:پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.چهارم:بیست شتر و زکات آن ‏‎ ‎‏چهار گوسفند است.پنجم:بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.ششم: ‏

‏بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.هفتم:سی ‏‎ ‎‏و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.هشتم:چهل و ‏‎ ‎‏شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.نهم:شصت و ‏‎ ‎‏یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.دهم:هفتاد و شش ‏‎ ‎‏شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.یازدهم:نود و یک شتر و ‏‎ ‎‏زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.دوازدهم:صد و بیست و یک ‏‎ ‎‏شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک ‏‎ ‎‏شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد،یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر ‏‎ ‎‏پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب ‏‎ ‎‏کند.ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند،یا اگر چیزی ‏‎ ‎‏باقی می‌ماند،از نه تا بیشتر نباشد،مثلاً اگر 140 شتر دارد،باید برای صد تا،دو شتری ‏‎ ‎‏که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده‌ای که داخل سال سوم شده ‏‎ ‎‏باشد بدهد. ‏‎[1]‎

‏         مسأله 1911- زکات مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شمارۀ شترهایی که دارد ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 331

‏از نصاب اول که پنج تاست بگذرد،تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده،فقط باید ‏‎ ‎‏زکات پنج تای آن را بدهد.و همچنین است در نصاب‌های بعد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 332

  • -شتر زکات باید ماده باشد.