احکام خمس
[در هفت چیز خمس واجب میشود:]
4-مال حلال مخلوط به حرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-مال حلال مخلوط به حرام

‏ ‏

4-مال حلال مخلوط به حرام

‏         مسأله 1813- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها ‏‎ ‎‏را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن،هیچ کدام معلوم نباشد، ‏‎ ‎‏باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس،بقیۀ مال حلال می‌شود.‏

‏         مسأله 1814- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی ‏‎ ‎‏صاحب آن را نشناسد،باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.‏

‏         مسأله 1815- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی ‏‎ ‎‏صاحبش را بشناسد،باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، ‏‎ ‎‏در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او ‏‎ ‎‏هست یا نه،باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد،و احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.‏

‏         مسأله 1816- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار ‏‎ ‎‏حرام بیشتر از خمس بوده،چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده،از طرف صاحب آن صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 1817- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد،یا مالی که صاحبش را ‏‎ ‎‏نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد،بعد از آن که صاحبش پیدا شد،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید به مقدار مالش به او بدهد.‏

‏         مسأله 1818- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و ‏‎ ‎‏انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست،به ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید،و اگر ممکن نگردید باید قرعه ‏‎ ‎‏بیندازند و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 314