احکام روزه
راه ثابت شدن اول ماه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

راه ثابت شدن اول ماه

‏ ‏

راه ثابت شدن اول ماه

‏مسأله 1730- اول ماه به پنج چیز ثابت می‌شود:‏

‏اول:آن که خود انسان ماه را ببیند.‏

‏دوم:عده‌ای که از گفتۀ آنان یقین پیدا می‌شود،بگویند ماه را دیده‌ایم و همچنین ‏‎ ‎‏است هر چیزی که به واسطۀ آن یقین پیدا شود.‏

‏سوم:دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‌ایم ولی اگر صفت ماه را بر ‏‎ ‎‏خلاف یکدیگر بگویند،یا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل این که بگویند داخل دایرۀ ‏‎ ‎‏ماه طرف افق بود،اولِ ماه ثابت نمی‌شود.اما اگر در تشخیص بعض خصوصیات ‏‎ ‎‏اختلاف داشته باشند مثل آن که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود،به گفتۀ ‏‎ ‎‏آنان اول ماه ثابت می‌شود.‏

‏چهارم:سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطۀ آن،اول ماه رمضان ثابت ‏‎ ‎‏می‌شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که به واسطۀ آن،اول ماه شوال ثابت می‌شود.‏

‏پنجم:حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.‏

‏         مسأله 1731- اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است،کسی هم که تقلید او را ‏‎ ‎‏نمی‌کند،باید به حکم او عمل نماید.ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند به حکم او عمل نماید.‏

‏         مسأله 1732- اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی‌شود.ولی اگر انسان از گفتۀ ‏‎ ‎‏آنان یقین پیدا کند،باید به آن عمل نماید.‏

‏         مسأله 1733- بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن،دلیل نمی‌شود که شب پیش، ‏‎ ‎‏شب اول ماه بوده است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 299

‏         مسأله 1734- اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد،چنانچه دو ‏‎ ‎‏مرد عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده‌ایم،باید روزۀ آن روز را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1735- اگر در شهری اول ماه ثابت شود،برای مردم شهر دیگر فایده ندارد، ‏‎ ‎‏مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند،یا انسان بداند که افق آنها یکی است.‏

‏         مسأله 1736- اول ماه به تلگراف ثابت نمی‌شود مگر دو شهری که از یکی به ‏‎ ‎‏دیگری تلگراف کرده‌اند،نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روی حکم ‏‎ ‎‏حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.‏

‏         مسأله 1737- روزی را که انسان نمی‌داند آخر رمضان است یا اول شوال،باید ‏‎ ‎‏روزه بگیرد.ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند.‏

‏         مسأله 1738- اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند،باید به گمان عمل نماید.و ‏‎ ‎‏اگر آن هم ممکن نباشد،هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است،و بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته،دوباره یک ماه روزه بگیرد ‏‎ ‎‏ولی اگر بعد گمان پیدا کرد باید به آن عمل نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 300