احکام طهارت
غسل های واجب
غسل مسّ میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل مسّ میت

‏ ‏

غسل مسّ میت

‏         مسأله 521- اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس ‏‎ ‎‏کند؛یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند،باید غسل مس میت نماید،چه در خواب ‏‎ ‎‏مس کند چه در بیداری،با اختیار مس کند یا بی‌اختیار،حتی اگر ناخن و استخوان او به ‏‎ ‎‏ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند،ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند غسل ‏‎ ‎‏بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 522- برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده،غسل واجب نیست ‏‎ ‎‏اگرچه جایی را که سرد شده مس نماید.‏

‏         مسأله 523- اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت یا ‏‎ ‎‏موی خود را به موی میت برساند،غسل واجب نیست.‏

‏         مسأله 524- برای مس بچه مرده،حتی بچۀ سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام شده ‏‎ ‎‏غسل مس میت واجب است بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده‌ای که از چهار ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 94

‏ماه کمتر دارد غسل کرد،بنابراین اگر بچۀ چهار ماهه‌ای مرده به دنیا بیاید،مادر او باید ‏‎ ‎‏غسل مس میت کند،بلکه اگر از چهارماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او ‏‎ ‎‏غسل نماید.‏

‏         مسأله 525- بچه‌ای که بعد از مردن مادر به دنیا می‌آید،وقتی بالغ شد واجب است ‏‎ ‎‏غسل مس میت کند.‏

‏         مسأله 526- اگر انسان،میتی را که سه غسل او کاملاً تمام شده مس نماید،غسل بر ‏‎ ‎‏او واجب نمی‌شود،ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را مس ‏‎ ‎‏کند اگرچه غسل سوم آن‌جا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید.‏

‏         مسأله 527- اگر دیوانه یا بچۀ نابالغی،میت را مس کند،بعد از آن که آن دیوانه، ‏‎ ‎‏عاقل یا بچه بالغ شد باید غسل مس میت نماید.‏

‏         مسأله 528- اگر از بدن زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و پیش از ‏‎ ‎‏آن که قسمت جدا شده را غسل دهند،انسان آن را مس نماید،باید غسل مس میت ‏‎ ‎‏کند.ولی اگر قسمتی که جدا شده،استخوان نداشته باشد،برای مس آن غسل واجب ‏‎ ‎‏نیست.و از بدن مرده‌ای که غسلش نداده‌اند اگر چیزی جدا شود که در حال اتصال ‏‎ ‎‏مس آن موجب غسل می‌شد،بعد از انفصال نیز،مس آن موجب غسل است.‏

‏         مسأله 529- برای مس استخوان و دندانی که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل ‏‎ ‎‏نداده‌اند باید غسل کرد،ولی برای مس استخوان و دندانی که از زنده جدا شده و ‏‎ ‎‏گوشت ندارد،غسل واجب نیست.‏

‏         مسأله 530- غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولی کسی که ‏‎ ‎‏غسل مس میت کرده،اگر بخواهد نماز بخواند،باید وضو هم بگیرد.‏

‏         مسأله 531- اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید،یک غسل ‏‎ ‎‏کافی است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 95

‏         مسأله 532- برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده است،توقف در مسجد و ‏‎ ‎‏جماع و خواندن سوره‌هایی که سجدۀ واجب دارد،مانعی ندارد،ولی برای نماز و مانند ‏‎ ‎‏آن باید غسل کند و وضو بگیرد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 96