احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
3-استمناء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-استمناء

‏ ‏

3-استمناء

‏         مسأله 1588- اگر روزه‌دار استمناء کند؛یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون ‏‎ ‎‏آید،روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1589- اگر بی‌اختیار منی از او بیرون آید،روزه‌اش باطل نیست.ولی اگر ‏‎ ‎‏کاری کند که بی‌اختیار منی از او بیرون آید،روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1590- هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود؛یعنی در ‏‎ ‎‏خواب منی از او بیرون می‌آید،می‌تواند در روز بخوابد و چنانچه بخوابد و محتلم هم ‏‎ ‎‏بشود روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 1591- اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود،واجب ‏‎ ‎‏نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.‏

‏         مسأله 1592- روزه‌داری که محتلم شده،می‌تواند بول کند و به دستوری که در ‏‎ ‎‏مسأله 72 گفته شد،استبراء نماید،ولی اگر بداند به واسطۀ بول یا استبراء کردن ‏‎ ‎‏باقیماندۀ منی از مجری بیرون می‌آید در صورتی که غسل کرده باشد نمی‌تواند ‏‎ ‎‏استبراء کند.‏

‏         مسأله 1593- روزه‌داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در ‏‎ ‎‏صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می‌آید،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید پیش از غسل بول کند.‏

‏         مسأله 1594- اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند،در صورتی که منی از او ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 277

‏بیرون نیاید روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1595- اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند ‏‎ ‎‏در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج شود ‏‎ ‎‏اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید روزۀ او صحیح است.ولی اگر شوخی را ادامه دهد تا آن‌جا ‏‎ ‎‏که نزدیک است منی خارج شود و خودداری نکند تا خارج گردد روزه‌اش باطل است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 278