احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
2-جِماع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2-جِماع

‏ ‏

2-جِماع

‏         مسأله 1584- جماع روزه را باطل می‌کند،اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود ‏‎ ‎‏و منی هم بیرون نیاید.‏

‏         مسأله 1585- اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید،روزه ‏‎ ‎‏باطل نمی‌شود ولی کسی که آلتش را بریده‌اند اگر کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل کند ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1586- اگر شک کند که به اندازۀ ختنه‌گاه داخل شده یا نه،روزۀ او صحیح ‏‎ ‎‏است و کسی هم که آلتش را بریده‌اند اگر شک کند که دخول شده یا نه،روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 276

‏         مسأله 1587- اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید،یا او را به جماع ‏‎ ‎‏مجبور نمایند،به طوری که از اختیار او خارج باشد،روزۀ او باطل نمی‌شود،ولی ‏‎ ‎‏چنانچه در بین جماع یادش بیاید،یا دیگر مجبور نباشد،باید فوراً از حال جماع خارج ‏‎ ‎‏شود،و اگر خارج نشود،روزۀ او باطل است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 277