احکام طهارت
حیض
مسائل متفرقه حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه حیض

‏ ‏

مسائل متفرقه حیض

‏         مسأله 500- مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد،اگر خونی ببینند ‏‎ ‎‏که نشانه‌های حیض داشته باشد،یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد،باید عبادت را ‏‎ ‎‏ترک کنند،و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده‌اند ‏‎ ‎‏قضا نمایند ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‌کشد و نشانه‌های حیض را هم ‏‎ ‎‏نداشته باشد،بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را به‌جا آورند و ‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند ‏‎ ‎‏باید آن را حیض قرار دهند.‏

‏         مسأله 501- زنی که در حیض عادت دارد،چه در وقت حیض عادت داشته باشد ‏‎ ‎‏چه در عدد حیض،یا هم در وقت و هم در عدد آن،اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف ‏‎ ‎‏عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شمارۀ روزهای آن یا هم وقت و هم شمارۀ ‏‎ ‎‏روزهای آن یکی باشد،عادتش برمی‌گردد به آنچه در این دو ماه دیده است،مثلاً اگر از ‏‎ ‎‏روز اول ماه تا هفتم خون می‌دیده و پاک می‌شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه، ‏‎ ‎‏خون ببیند و پاک شود،از دهم تا هفدهم،عادت او می‌شود.‏

‏         مسأله 502- مقصود از یک ماه،از ابتدای خون دیدن است تا سی روز،نه از روز ‏‎ ‎‏اول ماه تا آخر ماه.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 90

‏         مسأله 503- زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می‌بیند،اگر در یک ماه دو مرتبه ‏‎ ‎‏خون ببیند و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد،چنانچه روزهایی که در وسط ‏‎ ‎‏پاک بوده از ده روز کمتر نباشد،باید هر دو را حیض قرار دهد.‏

‏         مسأله 504- اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانۀ حیض را دارد،بعد ده روز یا ‏‎ ‎‏بیشتر خونی ببیند که نشانۀ استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه‌های ‏‎ ‎‏حیض ببیند باید خون اول و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته،حیض قرار دهد.‏

‏         مسأله 505- اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، ‏‎ ‎‏باید برای عبادت‌های خود غسل کند،اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ‏‎ ‎‏ده روز دوباره خون می‌بیند،ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز ‏‎ ‎‏دوباره خون می‌بیند نباید غسل کند و نمی‌تواند نماز بخواند و باید به احکام حائض ‏‎ ‎‏رفتار نماید.‏

‏         مسأله 506- اگر زن پیش از ده روز پاک شود،و احتمال دهد که در باطن خون ‏‎ ‎‏هست،باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد.پس اگر پاک ‏‎ ‎‏بود،غسل کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد و اگر پاک نبود اگرچه به آب زرد رنگی ‏‎ ‎‏هم آلوده باشد،چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است باید صبر کند ‏‎ ‎‏که اگر پیش از ده روز پاک شد،غسل کند،و اگر سر ده روز پاک شد،یا خون او از ده ‏‎ ‎‏گذشت،سرِ ده روز غسل نماید،و اگر عادتش کمتر از ده روز است،در صورتی که ‏‎ ‎‏بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می‌شود،نباید غسل کند و اگر ‏‎ ‎‏احتمال دهد خون او از ده روز می‌گذرد احتیاط واجب آن است که تا یک روز عبادت ‏‎ ‎‏را ترک کند و بعد از آن می‌تواند تا ده روز عبادت را ترک کند ولی بهتر است تا ده روز ‏‎ ‎‏کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را انجام دهد پس ‏‎ ‎‏اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شد تمامش حیض است و اگر ‏‎ ‎‏ده روز گذشت،باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت‌هایی ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 91

‏را که بعد از روزهای عادت به‌جا نیاورده قضا نماید.‏

‏         مسأله 507- اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند،بعد بفهمد حیض ‏‎ ‎‏نبوده است،باید نماز و روزه‌ای را که در آن روزها به‌جا نیاورده قضا نماید.و اگر چند ‏‎ ‎‏روز را به گمان این که حیض نیست عبادت کند،بعد بفهمد حیض بوده،چنانچه آن ‏‎ ‎‏روزها را روزه گرفته باید قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 92