احکام نماز
نماز جماعت
شرایط امام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط امام جماعت

‏ ‏

شرایط امام جماعت

‏         مسأله 1453- امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعۀ دوازده امامی و عادل و ‏‎ ‎‏حلال‌زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم ‏‎ ‎‏باید مرد باشد و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می‌فهمد به بچه ممیز دیگر جایز ‏‎ ‎‏نیست و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.‏

‏         مسأله 1454- امامی را که عادل می‌دانسته،اگر شک کند به عدالت خود باقی است ‏‎ ‎‏یا نه،می‌تواند به او اقتدا نماید.‏

‏         مسأله 1455- کسی که ایستاده نماز می‌خواند،نمی‌تواند به کسی که نشسته یا ‏‎ ‎‏خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند.و کسی که نشسته نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی ‏‎ ‎‏که خوابیده نماز می‌خواند اقتدا نماید.‏

‏         مسأله 1456- کسی که نشسته نماز می‌خواند،می‌تواند به کسی که نشسته نماز ‏‎ ‎‏می‌خواند اقتدا کند و همچنین کسی که خوابیده است می‌تواند به کسی که نشسته نماز ‏‎ ‎‏می‌خواند اقتدا کند ولی کسی که نشسته نماز می‌خواند نمی‌تواند به کسی که خوابیده ‏‎ ‎‏نماز می‌خواند،اقتدا نماید.‏

‏         مسأله 1457- اگر امام جماعت به واسطۀ عذری با تیمم یا با وضوی جبیره‌ای نماز ‏‎ ‎‏بخواند،می‌شود به او اقتدا کرد ولی اگر به واسطۀ عذری با لباس نجس نماز می‌خواند ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.‏

‏         مسأله 1458- اگر امام مرضی دارد که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط ‏‎ ‎‏خودداری کند بنابر احتیاط واجب،نمی‌شود به او اقتدا کرد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 256

‏         مسأله 1459- بنابر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد،نباید امام ‏‎ ‎‏جماعت شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 257