احکام نماز
نماز قضا
نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ تر واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ تر واجب است

‏ ‏

نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ‌تر واجب است

‏         مسأله 1390- اگر پدر نماز و روزۀ خود را به‌جا نیاورده باشد،چنانچه از روی ‏‎ ‎‏نافرمانی ترک نکرده و می‌توانسته قضا کند،بر پسر بزرگ‌تر واجب است که بعد از ‏‎ ‎‏مرگش به‌جا آورد،یا برای او اجیر بگیرد.بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد ‏‎ ‎‏واجب است به همین‌طور عمل کند و نیز روزه‌ای را که در سفر نگرفته،اگرچه ‏‎ ‎‏نمی‌توانسته قضا کند،واجب است که پسر بزرگ‌تر قضا نماید،یا برای او اجیر بگیرد.‏

‏         مسأله 1391- اگر پسر بزرگ‌تر شک دارد که پدر نماز و روزۀ قضا داشته یا نه، ‏‎ ‎‏چیزی بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1392- اگر پسر بزرگ‌تر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به‌جا ‏‎ ‎‏آورده یا نه،بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 1393- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگ‌تر کدام است،قضای نماز و روزۀ پدر ‏‎ ‎‏بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست.ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزۀ او ‏‎ ‎‏را بین خودشان قسمت کنند،یا برای انجام آن قرعه بزنند.‏

‏         مسأله 1394- اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند بعد ‏‎ ‎‏از آن که اجیر،نماز و روزۀ او را به طور صحیح به‌جا آورد بر پسر بزرگ‌تر چیزی ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1395- اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد نماز پدر را بخواند،باید به تکلیف خود ‏‎ ‎‏عمل کند،مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.‏

‏         مسأله 1396- کسی که خودش نماز و روزۀ قضا دارد،اگر نماز و روزۀ پدر هم بر او ‏‎ ‎‏واجب شود،هر کدام را اول به‌جا آورد صحیح است.‏

‏         مسأله 1397- اگر پسر بزرگ‌تر موقع مرگ پدر،نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 247

‏شد یا عاقل گردید،باید نماز و روزۀ پدر را قضا نماید و چنانچه پیش از بالغ شدن یا ‏‎ ‎‏عاقل شدن بمیرد،بر پسر دوم چیزی واجب نیست.‏

‏         مسأله 1398- اگر پسر بزرگ‌تر پیش از آن که نماز و روزۀ پدر را قضا کند بمیرد،بر ‏‎ ‎‏پسر دوم چیزی واجب نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 248